પૃષ્ઠ મળ્યું નથી | Wondershare

બધા વિષયો

+

ઉકેલ પેટી

તમારી સમસ્યા માટે ઉકેલ ક્લિક્સ દૂર છે:

હજુ પણ તમારી લક્ષ્યસ્થાન શોધી શક્યા ન હતા?

આધાર Google

ઉપયોગી ટિપ્સ

પસંદ શા Wondershare

100% સલામત
પૂર્વદર્શન ઉપલબ્ધ; ફક્ત વાંચી, કોઈ માહિતી લીક
11

માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ અનુભવ વર્ષો

ખાનગી
તમારા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચલાવવા માટે અને માત્ર તમારા દ્વારા નિયંત્રિત
231

દેશોમાં

કસ્ટમ કરેલી ડિઝાઈન
તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર માહિતી ઉકેલો પૂરા પાડે છે
6500 000+

મહાન વપરાશકર્તાઓ

System Requirements

  • Supported OS (Windows version): Windows 10/8.1(64bits)/8 (64&32 bits)/7 (64&32 bits)/Vista (64&32 bits)/XP (32 bit)
  • Supported OS (Mac version): Mac OS X 10.10.3 (Yosemite)/10.9(Mavericks)/10.8/10.7/10.6
  • CPU: 1 GHz (32 bit or 64 bit)
  • RAM: 256 MB (1028 MB Recommended)
  • Hard Disk: 1 GB or more

All Devices and Files Supported

Type to seach whether your device is supported Search
Manufacturer
Device Model
Product Name
Messages&Contacts&Photos&Videos&Audio&Document
Unrooted Android phones
Any Rooted Android version
Unrooted Android versions
Yes/No
Samsung
SM-G900W
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9006V
GALAXY S5
4.2.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9008V
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9008W
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9009D
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9009W
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900A
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900F
GALAXY S5
4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
SM-G900F/T/I/M/P/W8
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900FD
GALAXY S5
4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900FQ
GALAXY S5
4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900H
GALAXY S5
4.2.2, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900I
GALAXY S5
4.1.2, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900K
GALAXY S5
4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900L
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
SM-G900L/S/K
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900M
GALAXY S5
4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900MD
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900P
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
SM-G900R4
GALAXY S5
4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900R6
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900R7
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900S
GALAXY S5
4.3, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-G900T
GALAXY S5
4.4, 4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
SM-G900T1
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900V
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G900W8
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.2_EYAL_MOBILE, 5
Y Y
Samsung
SM-G900X
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G901F
GALAXY S5
4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G906
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G906K
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G906L
GALAXY S5
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G906S
GALAXY S5
4.4.2, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N750
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N7500Q
Note 3 Neo
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-N7502
Note 3 Neo
4.3
Y Y
Samsung
SM-N7505
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N7505L
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N7508V
Note 3 Neo
4.3
Y Y
Samsung
SM-N7509V
Note 3 Neo
4.3
Y Y
Samsung
SM-N750K
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N750L
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N750S
Note 3 Neo
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9006
Note 3
4.3, 4.4
Y Y
Samsung
SM-N900
Note 3
4.2.2, 4.3, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-N9000
Note 3
4.2.1
Y Y
Samsung
SM-N9000Q
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9002
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9005
Note 3
4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
SM-N9006
Note 3
4.2.2, 4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-N9007
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9008
Note 3
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9008S
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9008V
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9009
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900A
Note 3
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900D
Note 3
4.3
Y Y
Samsung
SM-N900K
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900L
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900P
Note 3
4.3, 4.4.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N900R4
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900S
Note 3
4.3, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-N900T
Note 3
4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N900V
Note 3
4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N900W8
Note 3
4.3, 4.4.2, 5
Y Y
Samsung
SM-N910
Note 4
4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N9100
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N9106W
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N9108V
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N910C
Note 4
4.4.2, 4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910F
Note 4
4.4.2, 4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N9100
Note 4
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-N910G
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N910H
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910K
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N910L
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910P
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910S
Note 4
4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N910T
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910U
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N910V
Note 4
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N910W8
Note 4
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N910x
Note 4
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9150
Note 4 EDGE
5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N915F
NOTE4EDGE
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N915FY
NOTE 4EDGE
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N915G
NOTE 4EDGE
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N915K
NOTE 4EDGE
4.4.4, 5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N915L
NOTE 4EDGE
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N915S
Note 4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N916K
Note 4
5.0.1
Y Y
Samsung
SM-N9092
GALAXY S5
4.2.2
Y Y
Samsung
EK-GC100
Galaxy Camera
4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-9192
Galaxy S4 mini
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-9500
Galaxy S4
4.4.2
Y Y
Samsung
GT9505
Galaxy S4
4.3
Y Y
Samsung
GT-I8200
Galaxy S III Mini
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8262
Galaxy Core
4.1.2, 4.3, 4.4, 4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
GT-I8552
Galaxy Win
4.1.2, 4.2.2, 4.4.4.5, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9000
Galaxy S
2.1-update1, 2.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.1.1, 4.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9000B
Galaxy S
2.2, 2.2.1, 2.3.3, 4.2.2, 2.3.6, 4.0.4, 4.3.1
Y Y
Samsung
GT-I9000M
Galaxy S
2.2, 2.3.3
Y Y
Samsung
GT-I9000T
Galaxy S
2.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.6, 2.1-update1
Y Y
Samsung
GT-I9001
Galaxy Plus
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 5.1
Y Y
Samsung
GT-I9003
Galaxy S
2.2.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.4, 4.2.2, 4.1.2, 4.4, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9003L
Galaxy S
2.2.1, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I9008L
Galaxy Giorgio Armani
2.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9010
Galaxy Giorgio Armani
2.2
Y Y
Samsung
GT-I9018
GALAXY S
2.2.3
Y Y
Samsung
GT-I9060
GALAXY GRAND Neo
4.2.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9060I
GALAXY GRAND Neo
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9060L
GALAXY GRAND Neo
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9070
Galaxy S Advance
2.3.6, 4.1.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9070P
Galaxy S Advance
2.3.6, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9082
GALAXY Grand DUOS
4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2, 5.0.1
Y Y
Samsung
GT-I9100
Galaxy S2 (S II)
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I9100G
Galaxy S2 (S II)
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 5
Y Y
Samsung
GT-I9100M
Galaxy S2 (S II)
2.3.3, 4.0.3, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9100P
Galaxy S2 (S II)
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9100T
Galaxy S2 (S II)
2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9103
Galaxy S2 (S II)
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9105
GALAXY S II Plus
4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9105P
GALAXY S II Plus
4.0.3, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I9108
Galaxy S2 (S II)
2.3.5, 2.3.6, 2.3.4, 2.3.7, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9128
GALAXY GRAND
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9128E
GALAXY GRAND
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9128I
GALAXY GRAND
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9128V
GALAXY GRAND
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9150
Galaxy Mega
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9152
Galaxy Mega
4.2.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9152P
Galaxy Mega Plus
4.3
Y Y
Samsung
GT-I9158
Galaxy Mega 5.8
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9190
Galaxy S4 mini
2.3.6, 4.2.2, 4.4.2, 4.3.1, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9192
Galaxy S4 mini
4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I9195
Galaxy S4 mini
4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 5.1.1, 4.3.1
Y Y
Samsung
GT-I9195L
Galaxy S4 mini
4.2.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9200
Galaxy Mega 6.3
4.2.2, 4.4.2, 4.1.1
Y Y
Samsung
GT-I9205
Galaxy Mega 6.3
4.2.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9208
Galaxy Mega 6.3
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9210
Galaxy Mega 6.3
4.0.4, 4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I9210T
Galaxy S2 (S II)
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-I9220
Galaxy Note
2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9228
Galaxy Note
2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9235
GALAXY Golden
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9300
Galaxy S3 (S III)
4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 5.1, 5.0.1
Y Y
Samsung
GT-I9300I
GALAXY S3 Neo
4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9300T
Galaxy S3 (S III)
4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-i9301
GALAXY S3 Neo
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9301I
GALAXY S3 Neo
4.4.2, 4.4.2, 4.4.2_EYAL_Mobile
Y Y
Samsung
GT-I9301Q
GALAXY S3 Neo Plus
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9305
Galaxy S3 LTE
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 4.3.1, 4.4.3
Y Y
Samsung
GT-I9305N
Galaxy S3 LTE
4.1.2, 4.3, 4.1.1, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9305T
Galaxy S3 LTE
4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9308
Galaxy S3 (S III)
4.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9500
Galaxy S4
4.3, 4.1.1, 4.2.2, 4.2.9, , 4.4.2, 5, 5.0.1, 5.0.2, 5.1, 5.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3.0, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9505
Galaxy S4
4.3.3(mr.bean), 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.1, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I9508
Galaxy S4 China Mobile
4.3.1, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-N5100
Galaxy Note 8.0
4.4.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.9, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-N5110
Galaxy Note 8.0
4.4.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-N5120
Galaxy Note 8.0
4.4.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-N7000
Galaxy Note
4.2.2, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.2, 5.0.1, 5.0.2, 5.1.1
Y Y
Samsung
GT-N7100
Galaxy Note 2
4.4.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 4.1.9, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-N7100T
Galaxy Note 2
4.4
Y Y
Samsung
GT-N7102
Galaxy Note 2
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.2, 4.3, 4.2.1
Y Y
Samsung
GT-N7105
Galaxy Note 2
4.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4
Y Y
Samsung
GT-N7105T
Galaxy Note 2
4.4.3, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-N7108
Galaxy Note 2
4.3, 4.1.1, 4.1.2,
Y Y
Samsung
GT-N8000
Galaxy Note 10.1
4.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-N8010
Galaxy Note 10.1
4.3.1, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-N8013
Galaxy Note 10.1
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-N8020
Galaxy Note 10.1
4.3.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-P1000
Galaxy Tab
4.4.2, 2.2, 2.3.3, 2.3.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 2.2.1, 2.3.5, 4.0.4, 4.1.2, 4.3.1
Y Y
Samsung
GT-P5100
Galaxy Tab 2 10.1
4.4.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-P6200
Galaxy Tab Plus
4.4.2, 3.2, 4.0.4, 4.1.2, 4.3, 4.4.4, 4.4.3
Y Y
Samsung
GT-P6210
Galaxy Tab Plus
5.0.1, 3.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P6800
Galaxy Tab 7.7
4.1.2, 3.2, 4.0.4, 4.1.2, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-P6810
Galaxy Tab 7.7
4.2.2, 3.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P7500
Galaxy Tab
4.1.2, 3.1, 3.2, 4.0.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P7510
Galaxy Tab 10.1
4.4.4, 3.1, 3.2, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S5360
Galaxy Y
3.0.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.4, 4.0.6, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 5
Y Y
Samsung
GT-S5570
Galaxy Mini
2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 4.0.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.4
Y Y
Samsung
GT-S5670
Galaxy Fit
4.4.2, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.1.2, 4.4.2, 4.2.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5830
Galaxy Ace
4.3ro.build.date=Fri, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.0
Y Y
Samsung
GT-S5830B
Galaxy Ace
4.1.2, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5830D
Galaxy Ace
2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5830i
Galaxy Ace
2.3.4, 2.3.6, 2.3.6(RazoDroiD), 2.3.7, 4, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.4.3
Y Y
Samsung
GT-S5830L
Galaxy Ace
2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 2.3.5, 4.1
Y Y
Samsung
GT-S5830M
Galaxy Ace
2.3.6, 2.3.6, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5830T
Galaxy Ace
2.2.1, 2.3.4, 4.3
Y Y
Samsung
GT-S5830V
Galaxy Ace
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6310
Galaxy Young
2.3.6, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6312
Galaxy Young
4.1.3
Y Y
Samsung
GT-S7562
GALAXY Trend Duos
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G900A
GALAXY S5
4.4.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G900AZ
GALAXY S5
5
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-N900A
NOTE 3
4.3, 4.4.2, 4.4.2,
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-N900T
NOTE 3
4.4.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-P907A
Note Pro
4.4.4
Y Y
Samsung
SC-02B
i9100 docomo
2.2, 2.2.1, 2.3.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-I535
Galaxy S3 (S III)
2.3.6, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-I545
Galaxy S4 Verizon
4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SCH-I605
Verizon Galaxy Note 2
4.1.1, 4.1.2, , 4.4.2, 5.0.1
Y Y
Samsung
SCH-i909
Galaxy S
4.4.4, 2.2.1
Y Y
Samsung
SCH-I939
Galax S3
4.4.4, 2.2.1, 2.3.6, 4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-R940
Galaxy S Lightray
4.1.1
Y Y
Samsung
SCH-R970
Galaxy S4 U.S. Cellular
2.3.6, 4.0.4, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-S720C
Galaxy Proclaim
4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-I317
AT&T Galaxy Note 2
2.3.6, 4.1.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
SGH-I337
Galaxy S4 AT&T
4.4.4, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SGH-I777
Galaxy S2 AT&T
4.4.2, 4.0.3, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.4, , 4.3.1
Y Y
Samsung
SGH-I897
Captivate Galaxy S
4.4.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7
Y Y
Samsung
SGH-I927
Galaxy S Glide
4.4.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I997
Infuse 4G
4.0.4, 4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-M919
Galaxy S4 T-Mobile US
4.2.1, 4.2.2, , 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-T759
Galaxy Exhibit
2.3.3, 4.4
Y Y
Samsung
SGH-T889
T-Mobile Galaxy Note 2
2.3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SGH-T959
Galaxy S Vibrant
2.1-update1, 2.2, 4.2.2, 4.3, 4.3.1
Y Y
Samsung
SHV-E110S
Galaxy S II LTE
4.0.3, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E120L
Galaxy S II LTE HD
4.1.2, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M110S
Galaxy S
4.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M440S
Korea i9300
4.1.1, 4.0.4, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SMP45-210
4.1.1
Y Y
Samsung
SPH-D710
Galaxy S2 Epic 4G Touch
4.0.4, 2.3.4, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SPH-L720
Galaxy S4 Sprint
4.0.3, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
YP-GB70
Galaxy Player
4.4
Y Y
Samsung
7582
2.3.6, 4.4.2
Y Y
Samsung
5C
4.5
Y Y
Samsung
APQ8064
4.2.2
Y Y
Samsung
AVEO
4.1.2
Y Y
Samsung
B9500
4.3
Y Y
Samsung
Bepa
4.2.2
Y Y
Samsung
cm_serranoltexx
4.4.2
Y Y
Samsung
EK-GC110
5
Y Y
Samsung
EK-GC120
4.1.2
Y Y
Samsung
EK-GC200
4.1.2
Y Y
Samsung
EK-GN120
4.3
Y Y
Samsung
EK-KC120K
4.2.2
Y Y
Samsung
EK-KC120S
4.1.2
Y Y
Samsung
EX!T
4.1.2
Y Y
Samsung
F5I
4.2.2
Y Y
Samsung
G900I
4.3
Y Y
Samsung
GALAXY
4.4.4, 4.1.2, 4.4.4, 2.3.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 5.0.2, 1.5
Y Y
Samsung
GT-5660
4.4 , 2.3.7
Y Y
Samsung
GT-8190
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-B5330
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-B5330B
4.4.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-B5330L
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-B5510
4.1.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-B5510B
2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-B5510L
2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-B5512
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-B5512B
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-B7510
2.3.6, 2.2.2
Y Y
Samsung
GT-B7510B
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-B7510L
2.2.2
Y Y
Samsung
GT-B9062
2.2.2
Y Y
Samsung
GT-B9120
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-B9388
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-F7100
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-I5500
4.1.1, 2.1-update1, 2.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-I5500B
2.3.7, 2.2
Y Y
Samsung
GT-I5500L
2.2.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2
Y Y
Samsung
GT-I5503
2.1-update1
Y Y
Samsung
GT-I5503T
2.2
Y Y
Samsung
GT-I5510
2.2.1, 2.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I5510L
2.3.7, 2.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
GT-I5510M
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I5510T
2.2.2, 2.2.1, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I5700
2.2, 2.1-update1, , 2.2.1,
Y Y
Samsung
GT-I5800
2.2, 2.2.2
Y Y
Samsung
GT-I5801
2.3.7
Y Y
Samsung
GT-I7105
2.2
Y Y
Samsung
GT-I8150
4.2.2, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I8150B
4.3.3, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-I8150T
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I8160
2.3.6, 2.3.6, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-I8160L
5.1, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I8160P
4.1.2, 2.3.6, 4.1.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I8190
4.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2_M.S, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I8190L
5.0.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-I8190N
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I8190T
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8200L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8200N
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8200Q
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8250
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8258
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I8260
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-I8260E
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8260L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8262B
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8262D
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8268
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8530
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I8550
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8550E
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8550L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8552B
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I8558
4.4.1
Y Y
Samsung
GT-I8580
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8730
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I8730T
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9050
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I9060C
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9063T
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9080L
4.2.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9082C
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9082i
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9082L
4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9118
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-I9168
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9230
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9260
4.2.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-I9268
4.1.1
Y Y
Samsung
GT-I9295
4.1.2, 4.4.2, 5.0.1
Y Y
Samsung
GT-I9502
4.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.9, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9505+
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-I9505G
4.1.2, 4.3, 4.4.3, 4.4.4, 5, 5.0.1
Y Y
Samsung
GT-I9505X
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9506
4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-I9507
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-I9507V
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9508V
4.3
Y Y
Samsung
GT-I9515
4.3
Y Y
Samsung
GT-I9515L
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9700
5.0.1
Y Y
Samsung
GT-N5105
4.2.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-N7000B
4.2.2, 2.3.6, 4.1.2, 4.0.3
Y Y
Samsung
GT-N7005
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-N8005
4.0.4, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-N9000
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-P1000L
4.3, 2.2, 2.2.1, 2.3.3
Y Y
Samsung
GT-P1000M
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-P1000N
2.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
GT-P1000R
2.3.3
Y Y
Samsung
GT-P1000T
2.2
Y Y
Samsung
GT-P1010
2.2, 2.2.1, 2.2.2
Y Y
Samsung
GT-P3100
2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 5.1
Y Y
Samsung
GT-P3100B
4.4.3, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P3105
4.1.1
Y Y
Samsung
GT-P3110
4.1.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-P3113
4.4.4, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P5110
4.1.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
GT-P5113
4.4.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P5200
4.3, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P5210
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P5220
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-P6200L
4.4.2, 3.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-P6201
4.0.4, 3.2
Y Y
Samsung
GT-P7100
4.0.4, 3.0.1, 3.2.1
Y Y
Samsung
GT-P7300
3.1, 3.2, 4.0.4,
Y Y
Samsung
GT-P7300B
4.4.4, 3.1, 4.0.4,
Y Y
Samsung
GT-P7310
3.2, 3.1
Y Y
Samsung
GT-P7320
4.0.4, 3.2
Y Y
Samsung
GT-P7500D
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P7500M
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P7500R
4.0.4, 3.1, 3.2
Y Y
Samsung
GT-P7500V
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-P7501
3.2
Y Y
Samsung
GT-P7511
3.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S5280
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S5282
4.1.2, 4.2.1, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S5283B
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5300
4.1.2, 2.3.6, 4.1.1, 2.3.7, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5300B
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S5300L
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5301
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5301B
4.0.4, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S5301L
5.0.4
Y Y
Samsung
GT-S5302
4.0.4, 2.3.6, 4.0.3, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5302B
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S5303
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5303B
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S5310
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S5310B
4.1.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5310C
4.4.1
Y Y
Samsung
GT-S5310E
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S5310G
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5310L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5310M
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5310T
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S5312
4.1.2, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5312B
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S5312L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S5360B
4.1.2, 2.3.5, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5360L
4.3, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5360T
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5363
2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5367
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5368
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5369
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5570B
2.3.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5570I
2.3.6, 2.3.6, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5570L
2.3.7, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5660
2.3.6, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.4, 4.2.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5660L
4.4.2, 2.2.1, 2.3.4
Y Y
Samsung
GT-S5660M
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5660V
2.3.4, 2.3.4
Y Y
Samsung
GT-S5670B
2.3.6, 2.2.1
Y Y
Samsung
GT-S5670L
2.3.6, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5690
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5690L
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5690M
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5690R
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5698
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5820
2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
GT-S5830C
2.3.6, 2.3.6, 4.1.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S5830G
2.3.6(FlashACE)
Y Y
Samsung
GT-S5831i
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S5838
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Samsung
GT-S5839i
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6010
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S6010L
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6012
4.2.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6012B
4.4.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S6102
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4, 4.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-S6102B
4.2.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6102E
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S6293T
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6310B
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6310L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6310N
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6310T
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6313T
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6352
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6358
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6500
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6500D
4.2.2, 2.3.6, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-S6500L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6500T
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6790
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6790L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6790N
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6792L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6800
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6802
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6802B
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S6810
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S6810B
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6810E
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6810L
4.1.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S6810M
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S6810P
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6812
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6812B
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6812C
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6812i
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S6818
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7262
4.1.2, 4.3.1, 4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S7270
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7270L
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S7272
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7273T
5.0.2
Y Y
Samsung
GT-S7275B
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7275R
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7275T
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7278U
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7390
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7390G
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7390L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7392
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7392L
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7500
4.1.2, 2.3.6, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7500L
4.4.4, 2.3.6, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
GT-S7500T
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S7560
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-S7560M
4.0.4, 4.0.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.2.2, 4.3.1
Y Y
Samsung
GT-S7562C
4.4.1
Y Y
Samsung
GT-S7562i
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7562L
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S7568
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S7568I
4.0.4
Y Y
Samsung
GT-S7572
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7580
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7580E
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7580L
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-S7582
4.2.2, 4.0.4, 4.2.2, 4.4.4, 5, 5.0.1,
Y Y
Samsung
GT-S7582L
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-S7710
4.2.2, 4.1.2, 4.3.1
Y Y
Samsung
GT-S7710L
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-S7898
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S7898I
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S8500
4.1.2
Y Y
Samsung
GT-S8530
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-U9500
4.4.4
Y Y
Samsung
GT-XPERIA
4.2.2
Y Y
Samsung
H9505
2.3.7
Y Y
Samsung
Haier-W718
4.3
Y Y
Samsung
hltespr
4.0.4
Y Y
Samsung
I9000
5.0.2
Y Y
Samsung
I9200
4.0.3
Y Y
Samsung
i9295
4.2.2
Y Y
Samsung
I9300
4.2.2, 4.0.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.9, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.2, 2.3.6, 4.0.4,
Y Y
Samsung
I9500
4.2.3
Y Y
Samsung
ISW11SC
4.2.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
jflte
4.0.4
Y Y
Samsung
LG
4.4.4
Y Y
Samsung
Lovme-X50
4.0.4
Y Y
Samsung
M110S
4.2.2
Y Y
Samsung
MS-G900F
2.3.5
Y Y
Samsung
N9005
4.3
Y Y
Samsung
N902
4.3
Y Y
Samsung
Nexus
4.4.2, 2.3.1, 2.3.4, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
NOTE3
4.3.1
Y Y
Samsung
Overmax
4.2.2
Y Y
Samsung
S900
4.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-EK-GC100
4.4.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-GT-I9500
4.1.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-GT-N7100
4.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SCH-I545
4.3
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I317
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.3.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I337
4.4.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I337Z
5.0.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I407
4.4.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I437
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I437P
4.1.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I437Z
4.1.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I467
4.1.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I497
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I537
4.1.2, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I547
4.4.2, 4.0.4, 4.1.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I577
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I717
4.0.4, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I727
4.1.1, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2, 4.4.4, 4.3.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I747
4.4.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I777
4.4.4, 2.3.4, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I827
4.1.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I847
2.3.6
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I857
2.3.6
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I896
2.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I897
2.2, 2.1-update1, 2.2, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I927
2.3.3, 2.3.6
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I927R
2.3.5
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I957
2.3.5, 3.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I997
4.0.4, 2.2.1, 2.3.6
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-I997R
2.3.5
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-T769
2.3.3
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SGH-T989
4.1.2, 4.1.2, 4.4.2, 4.4.4, 4.3.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SHV-E110S
4.3.1
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-C105A
4.4.3
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G730A
4.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G870A
4.4.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G920A
4.4.4
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-G920AZ
5.0.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-T217A
5.0.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-T337A
4.2.2
Y Y
Samsung
SAMSUNG-SM-T537A
4.4.2
Y Y
Samsung
SC-01C
4.4.2, 2.2, 2.3.3
Y Y
Samsung
SC-01D
2.3.6, 3.2
Y Y
Samsung
SC-01E
4.0.4
Y Y
Samsung
SC-01F
4.3
Y Y
Samsung
SC-02C
4.4.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3
Y Y
Samsung
SC-02D
4.2.2, 3.2
Y Y
Samsung
SC-02E
4.0.4
Y Y
Samsung
SC02F
4.1.1
Y Y
Samsung
SC-02F
4.4.4, 4.3
Y Y
Samsung
SC-03D
4.4.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SC-03E
4.4.2, 4.1.1
Y Y
Samsung
SC-04E
4.4.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
SC-04F
4.4.2
Y Y
Samsung
SC-05D
4.4.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SC-06D
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I110
4.1.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
SCH-I200
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I200PP
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-I400
4.1.2, 2.1-update1
Y Y
Samsung
SCH-I405
2.2.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I405U
2.3.5
Y Y
Samsung
SCH-I415
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I435
4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SCH-I435L
4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-I500
4.4.2, 2.1-update1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-i509
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I510
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I535PP
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I545L
4.3
Y Y
Samsung
SCH-I559
4.4.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
SCH-i569
2.2.2
Y Y
Samsung
SCH-i579
2.2.2, 2.3.4
Y Y
Samsung
SCH-I589
2.3.6, 2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I619
2.2.2
Y Y
Samsung
SCH-I699
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-i705
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I739
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-I759
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-I779
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-I800
2.3.6, 2.2
Y Y
Samsung
SCH-i809
2.3.5
Y Y
Samsung
SCH-I815
2.2.2, 3.2
Y Y
Samsung
SCH-I829
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I869
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-I879
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-i889
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I905
4.1.2, , 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I915
4.2.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-i919
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-I919U
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I925U
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-i929
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-I939D
4.0.4, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-I959
4.1.1, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-L710
4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-M828C
4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-N719
2.2.2, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-P709
4.3
Y Y
Samsung
SCH-P729
4.2.2
Y Y
Samsung
SCH-R530
4.2.2
Y Y
Samsung
SCH-R530C
4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-R530M
4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-R530U
4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SCH-R530X
4.4.4, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-R680
4.1.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
SCH-R720
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Samsung
SCH-R730
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-R740C
2.3.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-R760
4.1.2, 2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-R760X
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-R820
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-R830
2.3.6, 4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-R830C
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-R890
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-R910
4.4.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
SCH-R915
2.2.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
SCH-R920
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-R930
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-R950
2.3.6, 4.1.1, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-R960
4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-R970C
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-R970X
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SCH-S735C
4.4.2
Y Y
Samsung
SCH-S738C
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-S950C
4.0.4
Y Y
Samsung
SCH-S960L
2.3.6
Y Y
Samsung
SCH-S968C
4.1.2
Y Y
Samsung
SCH-W2013
4.2.2
Y Y
Samsung
SCH-W899
4.0.4, 2.2.1, 2.2.2
Y Y
Samsung
SCH-W999
2.3.6
Y Y
Samsung
SCL21
2.3.6
Y Y
Samsung
SCL22
4.1.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
SCL23
4.3
Y Y
Samsung
SGH_1337M
4.4.2
Y Y
Samsung
SGH-I257M
4.4.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
SGH-I317M
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SGH-I337M
4.4.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-I467M
5.0.1
Y Y
Samsung
SGH-I497
4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-I527M
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I537
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SGH-I547C
4.4.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I717D
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I717M
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I717R
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I727
4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-I727R
4.1.2, 2.3.5, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I747
4.1.2, 4.1.2, 4.3.1, 4.2.2
Y Y
Samsung
SGH-I747M
4.4.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SGH-I757M
4.4.4, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-I827D
4.3.1
Y Y
Samsung
SGH-I896
2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-I9000
2.3.3
Y Y
Samsung
SGH-I957D
2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-I957M
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I957R
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-I987
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-M819N
2.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SGH-M819N
4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-M919N
4.2.2, 4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-M919V
4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SGH-N075T
4.4.2
Y Y
Samsung
SGH-S730G
4.3
Y Y
Samsung
SGH-S730M
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-S959G
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T399
2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-T399N
4.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T499
4.4.2, 2.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T499V
2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-T499Y
2.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T589
2.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T589R
2.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T589W
2.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T599
2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-T599N
4.1.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-T599V
4.4.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-T679
4.4.2, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T679M
4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-T699
2.3.5, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SGH-T769
4.3.1, 2.3.6
Y Y
Samsung
SGH-T779
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T839
4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-T849
2.2.1
Y Y
Samsung
SGH-T859
2.2, 3.2
Y Y
Samsung
SGH-T879
4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T889V
4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-T959D
4.3, 2.3.3
Y Y
Samsung
SGH-T959P
2.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
SGH-T959V
2.3.4, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T959W
4.4.2
Y Y
Samsung
SGH-T989
2.3.6, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
SGH-T989D
2.3.5, 2.3.5, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SGH-T999
4.1.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
SGH-T999L
4.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SGH-T999N
4.3
Y Y
Samsung
SGH-T999V
4.1.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E120K
4.4.2, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E120S
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E140K
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E140L
4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E140S
4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E150S
4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E160K
3.2, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E160L
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E160S
4.0.3, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E170K
4.0.3
Y Y
Samsung
SHV-E170L
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHV-E170S
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E210K
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.4
Y Y
Samsung
SHV-E210L
4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E210S
4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
SHV-E220S
4.4.4.1, 4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E230L
4.4.4
Y Y
Samsung
SHV-E250K
4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SHV-E250L
4.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E250S
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SHV-E270K
4.4.4
Y Y
Samsung
SHV-E270L
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E270S
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E275K
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E275S
4.1.2
Y Y
Samsung
SHV-E300K
4.1.2, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E300L
4.4.2, 4.3, 4.4.2,
Y Y
Samsung
SHV-E300S
5.0.1, 4.2.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E330K
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E330L
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SHV-E330S
4.4.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SHV-E370K
4.2.2, 5.1
Y Y
Samsung
SHV-E400K
4.4.4
Y Y
Samsung
SHV-E400S
4.2.2
Y Y
Samsung
SHV-E470S
4.2.2
Y Y
Samsung
SHV-E500L
4.4.2
Y Y
Samsung
SHV-E500S
4.2.2
Y Y
Samsung
SHW-I9000
4.2.2
Y Y
Samsung
SHW-M100S
4.1.1, 2.2, 2.2.1
Y Y
Samsung
SHW-M130K
2.3.4, 2.2.1, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M130L
2.3.6, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M180K
2.3.6
Y Y
Samsung
SHW-M180L
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M180S
2.3.6, 2.2, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M180W
2.3.6
Y Y
Samsung
SHW-M190S
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M220L
2.3.6, 2.2.1, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M240S
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Samsung
SHW-M250K
2.3.6, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SHW-M250L
4.0.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M250S
4.1.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M290K
4.1.2, 2.3.6, 2.2.2
Y Y
Samsung
SHW-M305W
2.3.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M340K
3.2
Y Y
Samsung
SHW-M340L
2.3.6
Y Y
Samsung
SHW-M340S
2.3.6
Y Y
Samsung
SHW-M380K
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M380S
3.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M380W
3.2
Y Y
Samsung
SHW-M460D
4.0.4
Y Y
Samsung
SHW-M480W
2.3.6
Y Y
Samsung
SHW-M500W
4.1.2
Y Y
Samsung
SHW-M580D
4.1.2
Y Y
Samsung
SHW-M585D
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-A300FU
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-A300H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-A300M
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-A5000
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-A500F
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-A500H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-C101
4.4.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-C105
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-C105L
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-C111
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-C1116
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-C115
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-E500H
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-E700H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G130H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G130HN
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G130M
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G310HN
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313H
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313HN
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313HU
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313HY
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313HZ
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313ML
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G313MU
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G350
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G3502
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G3502T
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G3502U
4.3
Y Y
Samsung
SM-G3508
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G3508I
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-G3509
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-G350E
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-G355H
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G355HN
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G355M
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G357FZ
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G357M
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G3586V
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G3588V
4.3
Y Y
Samsung
SM-G360H
4.3
Y Y
Samsung
SM-G360P
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G3812
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G3812B
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G3815
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G3818
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G3819D
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G386F
4.1.2
Y Y
Samsung
SM-G386T
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G386T1
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G5108Q
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G5308W
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G5309W
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530BT
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530F
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530FZ
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530M
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G530Y
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G710
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G7102
4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G7102T
5.1
Y Y
Samsung
SM-G7105
4.3
Y Y
Samsung
SM-G7105H
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-G7105L
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G7106
4.3
Y Y
Samsung
SM-G7108
4.3
Y Y
Samsung
SM-G7108V
4.3
Y Y
Samsung
SM-G710K
4.3
Y Y
Samsung
SM-G710L
4.4.4, 4.3
Y Y
Samsung
SM-G710S
4.4.4, 4.3
Y Y
Samsung
SM-G7202
4.3
Y Y
Samsung
SM-G730V
4.4.4, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G730W8
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G7508Q
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G750H
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G800F
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G800H
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G800HQ
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G800M
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G850F
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G850FQ
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G850M
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G850S
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G850W
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G850Y
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G860P
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-G870W
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G900J
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9092
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G9098
4.3
Y Y
Samsung
SM-G910S
4.3
Y Y
Samsung
SM-G9200
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-G920F
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G920T
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G920V
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G9250
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-G925F
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-J100H
5.0.2
Y Y
Samsung
SM-N7100
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-P600
4.4.4, 4.3
Y Y
Samsung
SM-P601
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-P605
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-P605K
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P605L
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P605M
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-P605V
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-P607T
4.4.2, 4.4.4
Y Y
Samsung
SM-P900
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P901
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P905
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P905F0
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P905M
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P905V
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-S765C
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-S975L
4.3
Y Y
Samsung
SM-T110
4.3
Y Y
Samsung
SM-T111
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T111M
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T210
4.2.2, 4.1.2, 4.3
Y Y
Samsung
SM-T2105
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T210R
4.1.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
SM-T210X
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T211
4.1.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
SM-T211M
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T217S
4.1.2, 4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T230
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T230NT
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T230NU
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T231
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T2519
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T310
4.3, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T311
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T312
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T315
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T315T
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T320
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-T325
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T330
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T330NU
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T331
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T332
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T335
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T335K
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T335L
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T337T
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T337V
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-T520
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T525
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T530
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T530NU
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T531
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T535
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T537R4
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T700
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T705
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T800
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T805
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T807
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T900
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T905
4.4.2
Y Y
Samsung
SMT-i9100
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-V700
2.2.2
Y Y
Samsung
SM-W2014
4.2.2, 4.1.2
Y Y
Samsung
SPH-D600
4.3
Y Y
Samsung
SPH-D700
2.3.6, 2.2.1, 2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
SPH-D710BST
4.0.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
SPH-D710VMUB
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Samsung
SPH-L300
4.1.2
Y Y
Samsung
SPH-L520
4.1.2, 4.2.2
Y Y
Samsung
SPH-L600
4.4.2
Y Y
Samsung
SPH-L710
4.4.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SPH-L710T
4.4.4
Y Y
Samsung
SPH-L720T
4.4.2, 4.3
Y Y
Samsung
SPH-L900
4.4.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Samsung
SPH-M580
4.4.4
Y Y
Samsung
SPH-M580BST
2.3.6
Y Y
Samsung
SPH-M820-BST
2.3.6, 2.3.5
Y Y
Samsung
SPH-M830
2.3.6, 4.0.4
Y Y
Samsung
SPH-M840
4.1.2
Y Y
Samsung
SPH-M910
4.1.2
Y Y
Samsung
SPH-M930
2.2.3
Y Y
Samsung
SPH-M930BST
2.3.6
Y Y
Samsung
SPH-M950
2.3.4, 4.0.4
Y Y
Samsung
SPH-P100
4.1.2
Y Y
Samsung
SPH-P500
2.3.4, 4.1.2
Y Y
Samsung
SVH-I545
4.0.4
Y Y
Samsung
T0LTE
4.4.2
Y Y
Samsung
TI-4-FER
4.4.4
Y Y
Samsung
X1
2.3.6
Y Y
Samsung
YP-G1
4.3, 2.3.5
Y Y
Samsung
YP-G70
2.3.6, 2.2.2, 2.3.5
Y Y
Samsung
YP-GB1
2.3.6
Y Y
Samsung
YP-GB70D
2.3.6
Y Y
Samsung
YP-GI1
2.3.6
Y Y
Samsung
YP-GP1
2.3.6
Y Y
Samsung
YP-GS1
4.0.4
Y Y
Samsung
ZT
2.3.6
Y Y
Samsung
GT-I9195T
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9195T
4.4.2
Y Y
Samsung
GT-I9197
4.2.2
Y Y
Samsung
GT-I9197
4.4.2
Y Y
Samsung
SHV-E310S
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-C105S
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-G800R4
4.4.4
Y Y
Samsung
SM-N900U
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-P602
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-T805Y
4.4.2
Y Y
Samsung
SM-N9006
Note 3
4.0.3
Y Y
Samsung
SM-N9100
Note 4
4.3
Y Y
Samsung
SMP45-210
4.2.2
Y Y
Samsung
SM-N9006
Note 3
4.0.3
�� ��
Samsung
SM-N9100
Note 4
4.3
�� ��
Samsung
SMP45-210
4.2.2
�� ��
LG
GT540
Optimus
4.0.3
Y Y
LGE
504q
1.6
Y Y
LGE
Ally
4.2.2, 2.1-update1, 2.2.1
Y Y
LGE
Andrew
2.2.2
Y Y
LGE
AOSP
5, 5.1.1, , 4.4
Y Y
LGE
AS740
4.4.4, 2.1-update1
Y Y
LGE
AS870
2.2.2
Y Y
LGE
F160
4.1.2
Y Y
LGE
GT540
Optimus
4.1.2
Y Y
LGE
IOS8
2.1-update1
Y Y
LGE
IS11LG
4.4.2, 4.0.4
Y Y
LGE
L-01D
2.3.7
Y Y
LGE
L-01F
4.0.4, 4.2.2
Y Y
LGE
L-04C
4.4.2
Y Y
LGE
L-06C
2.2.3
Y Y
LGE
L-07C
3.1
Y Y
LGE
LGAS323
2.3.3
Y Y
LGE
LG-AS695
4.4.2
Y Y
LGE
LG-AS730
2.3.6
Y Y
LGE
LG-AS780
4.0.4
Y Y
LGE
LG-AS855
4.1.2
Y Y
LGE
LG-C555
2.3.4
Y Y
LGE
LG-C660
2.2.2, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
LGE
LG-C660h
2.3.7
Y Y
LGE
LG-C660R
2.3.4
Y Y
LGE
LG-C710h
2.3.4, 2.1-update1
Y Y
LGE
LG-C729
2.3.3
Y Y
LGE
LG-C800
My Touch
2.3.4, 2.3.4, 2.3.6
Y Y
LGE
LG-C800G
4.0.4, 2.3.4
Y Y
LGE
LG-D100
2.3.6
Y Y
LGE
LG-D105
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D120
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D150
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D157f
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D160
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D165
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D170
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D175f
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D213
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D227
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D280
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D285
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D290
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D295
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D300f
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D315
4.0.4
Y Y
LGE
LG-D320
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D320AR
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D321
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D325
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D329
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D331
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D335
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D337
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D373
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D380
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D385
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D400
4.4.4, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D410
5.0.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D415
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D500
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D505
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D520
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D605
4.1.2
Y Y
LGE
LG-D610
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D610AR
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D610TR
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D618
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D620
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D625
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D680
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D681
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D682
4.1.2
Y Y
LGE
LG-D682
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D682TR
4.1.2
Y Y
LGE
LG-D683
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D684
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D685
4.1.2
Y Y
LGE
LG-D686
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-D690
4.4.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D690n
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D693TR
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D700
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D722
4.0.4
Y Y
LGE
LG-D723
4.4.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D724
5.0.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D725
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D800
4.4.2, 4.2.2, 4.4.2, 5.0.2
Y Y
LGE
LG-D801
5, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D802
G2
5.0.2, 4.2.2, 4.4.4, 5.0.1, 5.0.2
Y Y
LGE
LG-D802T
G2
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D802TR
G2
4.4.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D803
G2
5.0.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D805
G2
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D806
G2
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D838
G2 Pro
4.4.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D850
G3
5.0.1, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D851
G3
5, 5.0.1, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D852
G3
5.0.1, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D855
G3
5, 5.0.1, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
LGE
LG-D856
G3
5.0.2
Y Y
LGE
LG-D857
G3
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D858
G3
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D858HK
G3
5.0.1, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-D950
LG G Flex
5.0.1, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D950G
LG G Flex
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D951
LG G Flex
4.2.2
Y Y
LGE
LG-D955
LG-D955
4.2.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D956
4.4.2
Y Y
LGE
LG-D958
4.2.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-D959
4.4.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-DB801
4.2.2
Y Y
LGE
LG-E400
4.2.2, 2.3.6, 4.0.3, 4.0.4, 4.3, 4.4.2, 4.4.3
Y Y
LGE
LG-E400b
4.4
Y Y
LGE
LG-E400f
2.3.6
Y Y
LGE
LG-E400g
2.3.6
Y Y
LGE
LG-E400R
2.3.6
Y Y
LGE
LG-E405
2.3.6, 2.3.6, 4.4
Y Y
LGE
LG-E405f
4.3
Y Y
LGE
LG-E410
Optimus L1
2.3.6
Y Y
LGE
LG-E410B
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E410f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E410g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E410i
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E411g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E415f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E415g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E420
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E425
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E425c
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E425f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E425g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E430
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E431g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E435
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E435f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E435g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E435k
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E440
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E440g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E445
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E450
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E450B
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E450f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E450g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E450j
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E451g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E455
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E455f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E455g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E460
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E460f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E465f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E465g
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E467f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E470f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E475f
5.0.2
Y Y
LGE
LG-E510
4.1.2, 2.3.4, 2.3.6
Y Y
LGE
LG-E510f
2.3.7
Y Y
LGE
LG-E610
2.3.4, 4.0.3, 4.1.2, 4.4.4, 4.3.1, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-E610v
4.4.3, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-E612
4.1.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-E612f
4.4.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-E612g
4.1.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-E615
4.1.3, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-E615f
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E617G
4.0.4, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-E720
4.1.2, 2.2.1
Y Y
LGE
LG-E720b
2.2
Y Y
LGE
LG-E730
2.2, 2.3.4, 2.3.7
Y Y
LGE
LG-E739
4.0.4, 2.3.4
Y Y
LGE
LG-E970
2.3.6, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-E971
4.4.2, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-E973
4.1.2, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-E975
4.1.2, 4.1.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-E975K
4.4.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-E975T
4.4.2
Y Y
LGE
LG-E975w
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E976
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E977
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-E980
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-E980h
4.4.2
Y Y
LGE
LG-E985T
4.1.2
Y Y
LGE
LG-E986
4.2.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-E987
4.4.2
Y Y
LGE
LG-E988
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-E989
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F100L
4.4.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-F100S
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-F120K
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-F120L
4.1.2, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-F120S
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F160
2.3.6
Y Y
LGE
LG-F160K
4.1.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-F180
4.1.2
Y Y
LGE
LG-F180K
4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F180L
4.4.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F180S
4.4.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F200
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F200K
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F200L
4.4.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F200S
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F220K
4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F240
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F240K
4.1.2
Y Y
LGE
LG-F240L
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F240S
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F260S
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-F300K
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-F300L
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-F300S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F310L
4.2.2, 4.1.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-F310LR
5.0.2
Y Y
LGE
LG-F320K
4.4.4, 4.2.2, , 4.4.2
Y Y
LGE
LG-F320L
5.0.1, 4.2.2, 4.4.2, 5.0.1
Y Y
LGE
LG-F320S
4.4, 4.2.2, 4.4.2, 5.0.1
Y Y
LGE
LG-F340K
4.4, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-F340L
4.2.2
Y Y
LGE
LG-F340S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F350K
4.4.2, 4.4.2, 5.0.1
Y Y
LGE
LG-F350L
5.0.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-F350S
5.0.1
Y Y
LGE
LG-F370L
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F370S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F400K
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F400L
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F400S
5
Y Y
LGE
LG-F410S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F430L
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F460K
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F460L
5.0.1
Y Y
LGE
LG-F460S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-F470S
4.4.2
Y Y
LGE
LG-GT540
4.4.2
Y Y
LGE
LG-H502
4.0.4
Y Y
LGE
LG-KU3700
5.0.1, 2.2
Y Y
LGE
LG-KU5400
2.2.2, 2.3.7
Y Y
LGE
LG-KU5900
4.0.4, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
LGE
LGL21
2.2.2
Y Y
LGE
LGL22
4.0.4, 4.4.2
Y Y
LGE
LGL23
4.2.2
Y Y
LGE
LGL24
4.2.2
Y Y
LGE
LGL31L
4.4.2
Y Y
LGE
LGL34C
4.4.2
Y Y
LGE
LGL35G
4.4
Y Y
LGE
LG-L38C
2.3.6
Y Y
LGE
LGL39C
2.3.6
Y Y
LGE
LG-L40G
4.1.2
Y Y
LGE
LGL41C
4.0.3
Y Y
LGE
LGL46C
4.4.2
Y Y
LGE
LGL75C
2.3.7
Y Y
LGE
LGL85C
2.3.4
Y Y
LGE
LGL86C
2.3.4
Y Y
LGE
LGL96G
4.0.4
Y Y
LGE
LG-LG730
4.0.3, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-LG855
4.1.2
Y Y
LGE
LG-LG870
2.3.4
Y Y
LGE
LG-LG-Optimus
4.1.2
Y Y
LGE
LGLS620
4.1.2
Y Y
LGE
LGLS660
4.4.2
Y Y
LGE
LG-LS670
4.4.2
Y Y
LGE
LG-LS696
4.1.2
Y Y
LGE
LG-LS720
2.3.7
Y Y
LGE
LGLS740
4.1.2
Y Y
LGE
LG-LS840
4.4.2
Y Y
LGE
LG-LS855
4.0.4
Y Y
LGE
LG-LS970
4.0.4, 4.1.2, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-LS980
4.4.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LGLS990
5.0.2, 4.4.2
Y Y
LGE
LG-LS995
5.0.1, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-LU3000
4.4.2, 2.2.2
Y Y
LGE
LG-LU3100
2.3.4
Y Y
LGE
LG-LU3700
2.2.2
Y Y
LGE
LG-LU5400
2.3.4, 2.3.7
Y Y
LGE
LG-LU6200
4.0.4, 2.3.5, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-LU6500
4.1.2
Y Y
LGE
LG-LU8300
4.0.4
Y Y
LGE
LGMS323
4.0.4
Y Y
LGE
LGMS395
4.4.2
Y Y
LGE
LGMS500
4.4.2
Y Y
LGE
LGMS659
4.1.2
Y Y
LGE
LG-MS690
4.1.2, 2.2, 2.2.1
Y Y
LGE
LG-MS695
2.3.5
Y Y
LGE
LGMS769
2.3.6
Y Y
LGE
LG-MS840
4.1.2
Y Y
LGE
LG-MS870
2.3.6
Y Y
LGE
LG-MS910
4.0.4
Y Y
LGE
LG-Optimus
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P350
4.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.7, 3.2.2, 4.4
Y Y
LGE
LG-P350f
4.3
Y Y
LGE
LG-P350g
2.2.2
Y Y
LGE
LG-P500
2.2.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.7
Y Y
LGE
LG-P500H
4.0.4, 2.3.7, 2.2, 2.2.1, 2.2.2
Y Y
LGE
LG-P503
2.3.3, 2.2.1
Y Y
LGE
LG-P504
2.2.2
Y Y
LGE
LG-P505
2.2.2, 2.2.1, 2.2.2
Y Y
LGE
LG-P505CH
2.3.4, 2.3.4
Y Y
LGE
LG-P505R
2.2.2, 2.2.2
Y Y
LGE
LG-P506
2.3.4, 2.2.1
Y Y
LGE
LG-P509
2.2.2, 2.2
Y Y
LGE
LG-P655H
2.2.2
Y Y
LGE
LG-P659
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P659H
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P690
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P690b
2.3.4
Y Y
LGE
LG-P690f
2.3.4
Y Y
LGE
LG-P692
2.3.4
Y Y
LGE
LG-P698
2.3.4
Y Y
LGE
LG-P698f
2.3.4
Y Y
LGE
LG-P700
2.3.4, 4.0.3, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-P705
4.4.4, 4.0.3, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P705f
4.4.2, 4.0.3, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P705g
4.4.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-P708g
4.1.2, 4.0.3
Y Y
LGE
LG-P710
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P712
4.4.2
Y Y
LGE
LG-P713
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P713TR
4.4.2
Y Y
LGE
LG-P714
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P715
4.1.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P716
4.4.2, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P720
4.4.4, 2.3.6
Y Y
LGE
LG-P720h
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P725
2.3.6
Y Y
LGE
LG-P760
2.3.6, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P765
4.3.1, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-P768
4.1.2, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-P769
4.1.2
Y Y
LGE
LG-P778
4.0.4
Y Y
LGE
LG-P880
4.0.3, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-P880g
4.4.4
Y Y
LGE
LG-P895
4.0.3
Y Y
LGE
LG-P895qb
4.0.4
Y Y
LGE
LG-P920
4.0.4, 2.2.2, 2.3.5, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-P920h
4.1.2, 2.2.2, 2.3.5
Y Y
LGE
LG-P925
2.3.6, 2.2.2, 2.3.5
Y Y
LGE
LG-P925g
4.0.4, 2.2.2, 2.3.5
Y Y
LGE
LG-P930
4.0.4, 2.3.5, 4.0.3, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-P935
4.3.1, 2.3.5
Y Y
LGE
LG-P936
4.0.4
Y Y
LGE
LG-P940
2.3.6, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-P940h
4.3.1
Y Y
LGE
LG-P990
4.0.4, 2.2.2, 2.3.4, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
LGE
LG-P990hN
2.3.4, 2.3.4, 2.2.2
Y Y
LGE
LG-SU540
2.3.7, 4.0.4
Y Y
LGE
LG-SU660
2.3.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
LGE
LG-SU760
4.0.4, 2.2.2, 2.3.5
Y Y
LGE
LG-SU870
4.0.4, 2.3.6
Y Y
LGE
LG-SU880
4.0.4, 2.3.4
Y Y
LGE
LGUK410
4.0.4
Y Y
LGE
LG-US670
4.4.2
Y Y
LGE
LG-US730
2.2
Y Y
LGE
LG-US780
4.0.4
Y Y
LGE
LGUS990
4.1.2
Y Y
LGE
LG-V400
5.0.1
Y Y
LGE
LG-V490
4.4.2
Y Y
LGE
LG-V500
4.4.2, 4.2.2
Y Y
LGE
LG-V507L
4.4.2
Y Y
LGE
LG-V510
4.2.2
Y Y
LGE
LG-V700
4.4.4
Y Y
LGE
LG-V900
4.4.2
Y Y
LGE
LG-V905R
3.0.1
Y Y
LGE
LG-V909
3.0.1
Y Y
LGE
LG-VM670
3.1
Y Y
LGE
LG-VM696
4.1.2
Y Y
LGE
LG-VM701
2.3.7
Y Y
LGE
LG-VS410PP
2.3.4
Y Y
LGE
LG-VS450PP
2.3.6
Y Y
LGE
LG-VS700
4.4.2
Y Y
LGE
LG-X145
4.4.4
Y Y
LGE
LS670
4.4.2, 2.2.2
Y Y
LGE
Nexus
2.3.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 5, 5.0.1, 5.0.2, 5.1, 5.1.1
Y Y
LGE
Optimus
4.4.3
Y Y
LGE
OptimusBlack
2.3.7
Y Y
LGE
PTA
4.1.2
Y Y
LGE
umi_x2
4.1.2
Y Y
LGE
US740
5
Y Y
LGE
VK810
2.2.2
Y Y
LGE
VM670
Optimus V
4.4.2
Y Y
LGE
Vortex
2.2.1, 2.2, 2.2.2
Y Y
LGE
VS415PP
2.2.1
Y Y
LGE
VS840
4.4.2, 2.3.6
Y Y
LGE
VS840PP
4.0.4
Y Y
LGE
VS870
4.0.4
Y Y
LGE
VS876
4.1.2
Y Y
LGE
VS880
4.4.2
Y Y
LGE
VS890
4.4.2
Y Y
LGE
VS910
4.1.2
Y Y
LGE
VS920
Spectrum II/Optimus LTE2
2.3.4, 4.0.4
Y Y
LGE
VS930
2.3.6
Y Y
LGE
VS950
4.1.2
Y Y
LGE
VS980
4.0.4
Y Y
LGE
VS980
4.2.2
Y Y
LGE
VS980
4.4.2
Y Y
LGE
VS985
5.0.2
Y Y
LGE
VS985
4.4.2
Y Y
lge
LG-F160L
4.1.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
lge
LG-F160LV
4.0.3, 4.0.4
Y Y
lge
LG-F160S
4.1.2, 4.0.3
Y Y
lge
LG-F160S/K
4.1.2
Y Y
lge
LG-f320
4.4.2
Y Y
lge
LG-LS860
2.3.4
Y Y
lge
LG-LU6800
2.3.4, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
lge
LG-LW770
3.2.1
Y Y
lge
LG-MS770
4.1.2, 4.0.4
Y Y
lge
LG-Optimus
2.3.4
Y Y
lge
LG-P870
4.1.2, 4.0.4
Y Y
lge
LG-P875
4.1.2
Y Y
lge
LG-P875h
4.1.2
Y Y
lge
LG-P970
2.3.7, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
lge
LG-P970g
4.0.4, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
lge
LG-P970h
4.0.4, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
lge
LG-P990h
4.2.2, 2.2.2
Y Y
lge
LG-P993
4.0.4
Y Y
lge
LG-P999
2.2.2, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
lge
LG-SU640
2.3.7, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
lge
LG-VS980
2.3.4, 4.4.2
Y Y
lge
LG-VS985
4.4.4
Y Y
LGG
new
5.0.1
Y Y
Motorola
MT870
4.2.2
Y Y
Motorola
Droid
4.4.2
Y Y
Motorola
Droid
2.2.1
Y Y
Motorola
Droid
2.2.2
Y Y
Motorola
MC40N0
4.2.2
Y Y
Motorola
MZ505
4.0.4
Y Y
Motorola
MZ604
4.1.2, 3.0.1, 3.1, 3.2, 4.0.3
Y Y
Motorola
MZ607
4.0.4
Y Y
Motorola
MZ608
3.2.2
Y Y
Motorola
MZ609
4.0.4
Y Y
Motorola
MZ616
4.1.2
Y Y
Motorola
MZ617
4.0.4, 4.1.2
Y Y
Motorola
TC55
2.1-update1, 4.1.2
Y Y
Motorola
XOOM
4.1.2, 3.2, 4.0.4, 3.0.1, 4.0.3, 4.1.1
Y Y
Motorola
XT303
2.1-update1
Y Y
Motorola
XT305
2.3.6
Y Y
Motorola
XT311
2.3.6, 2.3.4
Y Y
Motorola
XT316
2.3.5, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Motorola
XT317
2.3.5
Y Y
Motorola
XT389
2.3.6
Y Y
Motorola
XT390
2.3.6
Y Y
Motorola
XT530
2.3.6, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
Motorola
XT531
4.1.1, 2.3.5
Y Y
Motorola
XT535
2.3.4, 2.3.7
Y Y
Motorola
XT555C
2.3.6
Y Y
Motorola
XT556
2.3.7
Y Y
Motorola
XT557
2.3.7
Y Y
Motorola
XT560
2.3.7
Y Y
Motorola
XT611
2.2.2
Y Y
Motorola
XT615
2.3.7, 2.3.7
Y Y
Motorola
XT682
2.3.6
Y Y
Motorola
XT685
2.3.7
Y Y
Motorola
XT687
4.0.4
Y Y
Motorola
XT760
2.2.1
Y Y
Motorola
XT862
2.3.6
Y Y
Motorola
XT894
4.4.2
Y Y
MOT
MT870
2.3.4
Y Y
motorola
MB526
DEFY+
2.3.6
Y Y
motorola
A853
4.1.2
Y Y
motorola
A953
2.2.1
Y Y
motorola
A953
2.2
Y Y
motorola
Atrix
2.2.1
Y Y
motorola
Devour
4.2.2
Y Y
motorola
DROID
1.6
Y Y
motorola
DROID
2.3.3
Y Y
motorola
DROID
2.3.4
Y Y
motorola
DROID
2.3.5
Y Y
motorola
DROID
4.0.4
Y Y
motorola
DROID
4.1.1
Y Y
motorola
DROID
4.1.2
Y Y
motorola
DROID
2.2.3
Y Y
motorola
DROID
2.3.6
Y Y
motorola
DROID2
2.2, 2.3.3
Y Y
motorola
DROID3
2.3.4
Y Y
motorola
DROID4
2.3.4, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
motorola
DROIDX
4.1.2, 2.2.1, 2.3.3
Y Y
motorola
IS12M
2.3.4
Y Y
motorola
ISW11M
4.0.4
Y Y
motorola
MB200
2.3.4, 2.1-update1
Y Y
motorola
MB300
2.3.7
Y Y
motorola
MB501
2.3.7, 1.5
Y Y
motorola
MB508
4.3
Y Y
motorola
MB511
2.2.2
Y Y
motorola
MB520
2.3.7, 2.2.1
Y Y
motorola
MB525
Defy
2.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
motorola
MB526
DEFY+
2.1-update1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
motorola
MB611
2.3.4, 2.3.6
Y Y
motorola
MB612
XPRT
2.2.2
Y Y
motorola
MB632
2.3.5, 2.3.5
Y Y
motorola
MB855
2.3.6, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
motorola
MB860
4.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.4.4, 2.3.7, 4.1.1
Y Y
motorola
MB861
4.2.2, 2.3.5
Y Y
motorola
MB865
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
motorola
MB886
ATRIX HD
4.4.4, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
motorola
ME525
4.1.1
Y Y
motorola
ME525+
2.2.2
Y Y
motorola
ME722
Milestone2
2.3.4
Y Y
motorola
ME811
Droid X
2.2.1
Y Y
motorola
ME860
2.3.6
Y Y
motorola
ME865
2.3.4, 4.0.4
Y Y
motorola
Milestone
4.1.2, 2.2.1, 2.3.5, 2.3.6
Y Y
motorola
MILESTONE3
2.2.2
Y Y
motorola
Moto
2.3.6, 4.4.2, 4.4.4, 5.1
Y Y
motorola
MotoA953
5.1.1, 2.2.2, 2.3.4
Y Y
motorola
MotoE2
2.2
Y Y
motorola
MotoroiX
5.0.2
Y Y
motorola
Motorola
2.2, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4
Y Y
motorola
MOTWX435KT
2.3.4
Y Y
motorola
MOT-XT553
2.2.2
Y Y
motorola
MT887
2.3.6
Y Y
motorola
MZ601
4.0.4, 3.0.1, 3.1, 3.2
Y Y
motorola
MZ605
4.0.4, 3.2
Y Y
motorola
PHOTON
4.0.4
Y Y
motorola
RAZR
4.4.4, 4.4.2
Y Y
motorola
XT1008
4.4.4, 4.4.2
Y Y
motorola
XT1021
4.4.4
Y Y
motorola
XT1022
4.4.4
Y Y
motorola
XT1023
4.4.4
Y Y
motorola
XT1025
4.4.2, 4.4.2
Y Y
motorola
XT1028
4.4.4
Y Y
motorola
XT1030
4.4.4, 4.4
Y Y
motorola
XT1031
4.4.4, 4.4.2
Y Y
motorola
XT1032
5.0.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.1
Y Y
motorola
XT1033
4.4.3, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5, 5.0.2
Y Y
motorola
XT1034
4.4.3, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1039
4.4.3
Y Y
motorola
XT1040
4.4.4
Y Y
motorola
XT1045
4.4.3
Y Y
motorola
XT1049
4.4.4, 4.4.2
Y Y
motorola
XT1050
4.2.2
Y Y
motorola
XT1052
4.4.2
Y Y
motorola
XT1053
4.4.4, 4.4.2, 4.4.3
Y Y
motorola
XT1055
4.4.4, 4.4
Y Y
motorola
XT1056
4.4.2, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1058
4.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2, 4.2.2
Y Y
motorola
XT1060
4.4, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1063
4.4, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1064
5.0.2, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1068
5.0.2, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1069
5.0.2, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1072
5.0.2
Y Y
motorola
XT1078
5.0.2
Y Y
motorola
XT1080
5.0.2, 4.4, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1092
4.2.2
Y Y
motorola
XT1093
5
Y Y
motorola
XT1095
5.0.2
Y Y
motorola
XT1097
5, 4.4.4, , 5.0.1
Y Y
motorola
XT1225
5.1, 4.4.4
Y Y
motorola
XT1254
5.0.2
Y Y
motorola
XT300
4.4.4
Y Y
motorola
XT320
2.3.7
Y Y
motorola
XT321
2.3.6
Y Y
motorola
XT550
4.0.4
Y Y
motorola
XT603
2.3.7
Y Y
motorola
XT605
2.3.5
Y Y
motorola
XT610
Droid PRO
2.3.6
Y Y
motorola
XT621
4.1.1, 2.3.6
Y Y
motorola
XT626
4.0.4, 2.3.6
Y Y
motorola
XT627
4.0.4
Y Y
motorola
XT720
Moto
2.2.1
Y Y
motorola
XT800W
2.2.1
Y Y
motorola
XT860
2.2.2, 2.3.4, 2.3.5
Y Y
motorola
XT881
4.0.3, 4.0.4
Y Y
motorola
XT882
4.1.2
Y Y
motorola
XT883
Milestone3
2.3.6
Y Y
motorola
XT885
2.3.4, 4.0.4
Y Y
motorola
XT886
4.1.2
Y Y
motorola
XT890
4.0.4, 4.1.2
Y Y
motorola
XT897
Photon Q 4G LTE
4.4.4, 4.0.4
Y Y
motorola
XT897S
4.1.2
Y Y
motorola
XT901
4.1.2, 4.0.4
Y Y
motorola
XT905
4.1.2, 4.0.4
Y Y
motorola
XT907
DROID RAZR M
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
motorola
XT910
DROID RAZR
4.4.2, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
motorola
XT910K
4.4.4, 2.3.5
Y Y
motorola
XT910S
4.0.4
Y Y
motorola
XT914
4.0.4
Y Y
motorola
XT915
4.1.2
Y Y
motorola
XT916
4.1.2
Y Y
motorola
XT918
4.1.2, 4.1.2
Y Y
motorola
XT919
4.4.2, 4.1.2
Y Y
motorola
XT920
4.4.2, 4.1.2
Y Y
motorola
XT925
RAZR HD
4.4.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2
Y Y
motorola
XT928
4.4.2, 2.3.6
Y Y
MOTOROLA
A953
2.3.6
Y Y
MOTOROLA
Droid
4.0.3
Y Y
MOTOROLA
sesame
4.1.2
Y Y
MOTOROLA
XT702
Milestone
4.0.4
Y Y
MOTOROLA
XT800
2.3.5
Y Y
Sony
C1504
Xperia E
4.0.4
Y Y
Sony
C1505
Xperia E
4.1.1
Y Y
Sony
C1605
Xperia E
4.1.1, 4.0.4
Y Y
Sony
C2104
Xperia L
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
Sony
C6506
Xperia ZL
4.4.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Sony
C6602
Xperia Z
4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
C6603
XPERIA Z
5.0.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Sony
C6902
XPERIA Z1
4.3.1, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
E15i
Xperia X8
5.0.2, 2.1-update1, 2.3.7
Y Y
Sony
L35h
XPERIA ZL
,
Y Y
Sony
L36h
XPERIA Z
4.4.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2
Y Y
Sony
LT15i
Xperia Arc
4.4.4, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Sony
LT18i
Xperia Acro S
4.0.4, 2.3.4, 4.0.4, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 2.3.7, 4.0.3
Y Y
Sony
LT22i
XPERIA P
2.3.7, 4.0.4, 4.1.2, 4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
LT25i
Xperia U
4.2.2, 4.0.4, 4.1.2, 4.3
Y Y
Sony
LT26i
XPERIA S
4.4.4, 2.3.7, 4.1.2, 4.0.4, 4.4.3, 4.0.4
Y Y
Sony
LT26w
Xperia Acro S
4.4.3, 4.0.4
Y Y
Sony
LT28i
XPERIA Ion
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Sony
LT30at
Xperia TL
4.1.2
Y Y
Sony
LT30p
XPERIA T
4.0.4, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
MT11i
Xperia neo V
2.3.4, 4.0.3, 4.3
Y Y
Sony
MT15i
Xperia Neo
4.0.4, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
Sony
MT25i
Xperia neo L
2.3.2
Y Y
Sony
MT27i
Xperia Sola
4.0.4, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
Sony
R800i
Xperia play
4.1.2, 2.3.4, 2.3.7
Y Y
Sony
SK17a
Xperia mini pro
2.3.3, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Sony
ST18a
Xperia ray
4.0.4, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Sony
ST21a2
Xperia tipo dual
4.0.4
Y Y
Sony
ST21i
Xperia Tipo
4.0.4, 4.0.4, 4.0.4_by_locochon, 4.4
Y Y
Sony
ST21i2
Xperia tipo dual
4.0.5
Y Y
Sony
ST25a
Xperia U
4.0.4
Y Y
Sony
ST25i
XPERIA U
2.3.7, 2.3.7, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
ST26i
Xperia J
4.2.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
ST27i
Xperia Go
4.2.2, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
Sony
X10i
Xperia Rachael
4.1.2, 2.1-update1, 2.3.3, 2.3.9
Y Y
Sony
401SO
2.4.4
Y Y
Sony
AOSPA
4.4.4
Y Y
Sony
C1604
4.4.4, 4.0.4, 4.1.1
Y Y
Sony
C1904
4.4.4, 4.1.2
Y Y
Sony
C1905
4.1.2, 4.3
Y Y
Sony
C2004
4.3, 4.2.2
Y Y
Sony
C2005
4.4.3, 4.2.2
Y Y
Sony
C2105
4.3, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Sony
C2304
4.4.4
Y Y
Sony
C2305
4.2.2, 4.2.2, 4.4.4, 5.0.1
Y Y
Sony
C5302
4.4.2, 4.1.2
Y Y
Sony
C5303
4.1.2, 4.3
Y Y
Sony
C5306
4.4.4, 4.1.2
Y Y
Sony
C5502
4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Sony
C5503
4.4.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, 5.0.2, 4.3
Y Y
Sony
C6502
4.4.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
C6503
4.3, 4.1.2, 4.2.2, , 4.4.2
Y Y
Sony
C6606
4.4.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Sony
C6616
4.3, 4.1.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
C6802
4.3, 4.2.2, , 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
C6806
5.0.2, 4.2.2
Y Y
Sony
C6806_GPe
4.4.4
Y Y
Sony
C6833
4.4.4, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
C6903
5.0.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Y Y
Sony
C6903(Honami)
5.0.2
Y Y
Sony
C6906
4.4.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Sony
C6916
4.3, 4.4.4
Y Y
Sony
C6943
5.0.2, 4.4.4, 5.0.2
Y Y
Sony
D2004
4.2.2, 4.3
Y Y
Sony
D2005
4.4.2, 4.3
Y Y
Sony
D2104
4.4.2, 4.3
Y Y
Sony
D2105
4.4.2, 4.3
Y Y
Sony
D2114
4.4.2, 4.3
Y Y
Sony
D2203
4.4.2, 4.4.2
Y Y
Sony
D2212
4.4.4, 4.4.2
Y Y
Sony
D2302
4.4.4, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Sony
D2303
4.4.4, 4.3, 4.4.2
Y Y
Sony
D2305
4.4.4, 4.3
Y Y
Sony
D2306
4.4.2, 4.3
Y Y
Sony
D2403
4.4.4
Y Y
Sony
D2502
4.4.4, 4.4.2
Y Y
Sony
D2533
5.0.2, 4.4.2
Y Y
Sony
D5103
5.0.2, 4.4.2
Y Y
Sony
D5106
4.4.4
Y Y
Sony
D5322
4.4.4, 4.4.3
Y Y
Sony
D5503
5.0.2, , 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D5803
5.0.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D5833
5.0.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D6502
5.0.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D6503
5.0.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D6543
5.0.2, 5.0.2
Y Y
Sony
D6563
4.4.2
Y Y
Sony
D6603
4.4.2, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
Sony
D6616
5.0.2
Y Y
Sony
D6633
4.4.4, 4.4.4
Y Y
Sony
D6643
5.0.2
Y Y
Sony
D6653
4.4.4
Y Y
Sony
D6708
5.0.2
Y Y
Sony
E10a
4.4.4
Y Y
Sony
E10i
2.1-update1, 2.3.7
Y Y
Sony
E15
4.1.2, 2.3.7
Y Y
Sony
E15a
2.3.7, 2.3.7-XPE, 2.1-update1
Y Y
Sony
E16i
4.1.2, 2.1-update1
Y Y
Sony
E2105
2.3.7
Y Y
Sony
Flying
4.4.4
Y Y
Sony
Full
2.3.7, 5
Y Y
Sony
IS11S
5.1.1, 2.3.4
Y Y
Sony
IS12S
2.3.3
Y Y
Sony
L39h
4.0.4, 4.4.4, 4.2.2
Y Y
Sony
L50t
4.4.2
Y Y
Sony
LT15a
4.4.2, 2.3.2, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
LT18a
2.3.3, 2.3.4, 4.0.3
Y Y
Sony
LT25c
4.0.4
Y Y
Sony
LT26ii
4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
LT28at
4.2.2
Y Y
Sony
LT28h
4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
LT29i
4.4.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
LT30a
4.3, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
Sony
M35c
4.3
Y Y
Sony
M35h
4.1.2, 4.1.2
Y Y
Sony
Manu's
4.3
Y Y
Sony
MK16a
4.3.2, 2.3.4
Y Y
Sony
MK16i
4.0.4, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
MT11a
4.4.4, 2.3.4
Y Y
Sony
MT15a
4.0.4, 2.3.4,
Y Y
Sony
NW-Z1000Series
2.3.3
Y Y
Sony
R800a
2.3.4, 2.3.3
Y Y
Sony
R800at
2.3.4
Y Y
Sony
R800x
2.3.3, 2.3.2, 2.3.4
Y Y
Sony
Ray
2.3.3
Y Y
Sony
S39h
4.0.4
Y Y
Sony
S560
4.2.2, 4.4.2
Y Y
Sony
SGP311
4.0.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3
Y Y
Sony
SGP312
4.4.2, 4.2.2, 4.3
Y Y
Sony
SGP321
4.4.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
Sony
SGP351
4.4.4
Y Y
Sony
SGP412
4.1.2
Y Y
Sony
SGP511
4.2.2
Y Y
Sony
SGP512
4.4.2
Y Y
Sony
SGP611
4.4.4
Y Y
Sony
SGP612
5.0.2
Y Y
Sony
SGPT12
5.0.2, 4.0.3
Y Y
Sony
SGPT13
4.1.1, 4.0.3
Y Y
Sony
SK17i
4.1.1, 2.3.3, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
SO-01C
4.4.2, 2.3.3
Y Y
Sony
SO-01D
2.3.4
Y Y
Sony
SO-01E
2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
SO-01F
4.1.2, 4.2.2
Y Y
Sony
SO-01G
4.4.2
Y Y
Sony
SO-02C
4.4.4
Y Y
Sony
SO-02D
2.3.3
Y Y
Sony
SO-02E
4.0.4, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
Sony
SO-02F
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Sony
SO-02G
4.4.2
Y Y
Sony
SO-03C
4.4.4, 2.3.3
Y Y
Sony
SO-03D
2.3.4
Y Y
Sony
SO-03E
4.0.4
Y Y
Sony
SO-03F
4.1.2
Y Y
Sony
SO-04D
4.4.2, 4.0.4
Y Y
Sony
SO-04E
4.1.2
Y Y
Sony
SO-04F
4.2.2
Y Y
Sony
SO-05D
4.4.2, 4.0.4
Y Y
Sony
SOL21
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Sony
SOL22
4.1.2
Y Y
Sony
SOL23
4.2.2
Y Y
Sony
SOL24
4.4.2, 4.2.2
Y Y
Sony
SOL25
4.4.2
Y Y
Sony
SOL26
4.4.2
Y Y
Sony
Sony
4.4.4, 3.2
Y Y
Sony
ST15a
4.0.3, 2.3.4
Y Y
Sony
ST15i
2.3.3, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Sony
ST17a
4.0.4
Y Y
Sony
ST17i
2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
ST18i
2.3.4, 2.3.3, 2.3.4, 4.0.4
Y Y
Sony
ST21a
4.0.3, 4.0.4, 5
Y Y
Sony
ST23a
4.1.2
Y Y
Sony
ST23i
4.0.4
Y Y
Sony
ST26a
4.0.4
Y Y
Sony
ST27a
4.1.2, 4.0.4
Y Y
Sony
U20i
2.3.7, 2.1-update1, 2.3.7, 4.1.1, 1.6
Y Y
Sony
WT19a
4.1.2, 2.3.4
Y Y
Sony
WT19i
4.0.4, 2.3.4
Y Y
Sony
X10
4.0.4, 2.3.5
Y Y
Sony
X10a
2.3.5, 2.3.3
Y Y
Sony
X10mini
1.6, 2.3.7, 2.2.9
Y Y
Sony
X8
2.3.7, 2.2.9, 2.3.7, 2.2.9, 4.4.2, 2.3.5
Y Y
Sony
XPERIA
2.3.7, 2.2.9, 4.4.2, 2.3.5, 2.3.8, 4.2.2, 4.4.4, 5.0.2, 5.1, 5.1.1, 4.0.4, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4
Y Y
Sony
Z
4.0.4
Y Y
HTC
ADR6350
G11
4.4.4, 2.2.1, 2.3.3
Y Y
HTC
ADR6400L
Thunderbolt 4G
2.3.4, 2.3.4, 4.0.4, 2.2.1
Y Y
HTC
ADR6410LVW
Incredible 4G
2.3.7
Y Y
HTC
PG86100
EVO 3D
4.0.4, 2.3.4, 4.0.3, 2.3.3
Y Y
HTC
PH44100
HTC EVO Design 4G
4.0.4, 2.3.4
Y Y
HTC
Wildfire
G8
4.0.3, 2.3.7, 4.1.2
Y Y
HTC
001HT
4.4.4
Y Y
HTC
0PAJ5
2.3.3
Y Y
HTC
0PCV1
4.4.2
Y Y
HTC
710C
4.4.2, 4.4.2, 5.0.2
Y Y
HTC
831C
4.4.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.2, 4.4.2
Y Y
HTC
A510c
4.4.3
Y Y
HTC
ADR6300
2.3.4, 2.2, 2.3.4, 2.3.4fawzi
Y Y
HTC
ADR6325
2.3.7, 2.2
Y Y
HTC
ADR6330VW
2.3.4
Y Y
HTC
ADR6425LVW
2.3.4, 2.3.4, 4.0.3, 4.1.1
Y Y
HTC
Amaze
4.2.1, 4.2.2, 2.3.4
Y Y
HTC
Blade
4.2.2
Y Y
HTC
Butterfly
2.3.4
Y Y
HTC
C525c
4.2.2, 4.0.4, 4.1.2
Y Y
HTC
C8812
4.2.2
Y Y
HTC
Click
4.2.2
Y Y
HTC
Desire
2.2.2, 2.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 4.0.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 4.2.1,
Y Y
HTC
DroidYemen
4.2.2
Y Y
HTC
EndeavorU
2.3.4, 4.1.1
Y Y
HTC
Eris
4.3.1
Y Y
HTC
EVO
2.1, 4.0.4, 4.1.1, 4.0.3, 4.3, 4.4.2
Y Y
HTC
Explorer
4.4.2, 4.3
Y Y
HTC
H7300
4.4
Y Y
HTC
HD2
4.1.9
Y Y
HTC
HTC_0P3P5
2.3.7, 4.4.2
Y Y
HTC
HTC_0P4E2
4.3, 4.2.2
Y Y
HTC
HTC_0P6A1
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_0P6B
4.1.2, 4.4.2, 4.4.3
Y Y
HTC
HTC_0P6B6
4.4.4, 4.4.2
Y Y
HTC
HTC_0P9C2
4.4.3
Y Y
HTC
HTC_0P9O2
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_7060
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_A510c
4.1.2
Y Y
HTC
HTC_Amaze_4G
2.3.4, 2.3.4
Y Y
HTC
HTC_Butterfly_s_901s
4.0.3
Y Y
HTC
HTC_D610x
4.2.2
Y Y
HTC
HTC_D620u
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_D816x
4.4.4
Y Y
HTC
HTC_Desire_200
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_M8MINx
4.0.3
Y Y
HTC
HTC_M8Sx
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_M8x
4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 4.4.2
Y Y
HTC
HTC_M910x
4.4.3
Y Y
HTC
HTC_One_max
5.0.2
Y Y
HTC
HTC_One_mini_601e
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_One_XL
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_P515E
4.2.2, 2.3.3
Y Y
HTC
HTC_PN071
3.2.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.3, 5.0.2
Y Y
HTC
HTC_PO582
4.3, 4.2.2
Y Y
HTC
HTC_V1
4.4.2
Y Y
HTC
HTC_X515E
4.2.2
Y Y
HTC
HTC0P3P7
4.0.3
Y Y
HTC
HTC0P4E1
4.4.2
Y Y
HTC
HTC331ZLVW
4.4.2
Y Y
HTC
HTC6435LRA
4.4.3
Y Y
HTC
HTC6435LVW
4.1.1, 4.1.1, 4.2.2
Y Y
HTC
HTC6500LVW
4.4.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3
Y Y
HTC
HTC6515LVW
5.0.2
Y Y
HTC
HTC6525LVW
4.4.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.1
Y Y
HTC
HTC6600LVW
4.4.3, 4.4.2, 4.4.4
Y Y
HTC
HTC-A510a
4.3
Y Y
HTC
HTCEVODesign4G
2.3.3
Y Y
HTC
HTCEVOV4G
4.0.3
Y Y
HTC
HTCONE
4.0.3, 4.1.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
HTC
HTC-P715a
5.0.2
Y Y
HTC
HTCSensation
3.1
Y Y
HTC
HTC-X315E
4.1.2
Y Y
HTC
HTC-X710a
2.3.5, 2.3.4
Y Y
HTC
HTC-Z710a
4.0.3
Y Y
HTC
HTL21
4.0.3
Y Y
HTC
HTL22
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2
Y Y
HTC
HTL23
4.4.2
Y Y
HTC
HTX21
4.4.2
Y Y
HTC
Incredible
4.1.1
Y Y
HTC
Inspire
4.4.2, 2.2.1, 4.2.1, 4.4.2, 4.0.3.0.2.0.1.0
Y Y
HTC
ISW12HT
4.0.4, 2.3.4
Y Y
HTC
ISW13HT
4.0.3
Y Y
HTC
Legend
4.0.4, , 2.3.7, 2.3.7
Y Y
HTC
Liberty
2.3.7
Y Y
HTC
myTouch
2.3.7
Y Y
HTC
myTouch_4G_Slide
4.3.1
Y Y
HTC
Nexus
2.3.4, 2.2, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.4
Y Y
HTC
NexusHD2
2.3.6, 4.0.4, 4.2.2, 4.4.2, 4.1.2
Y Y
HTC
PC36100
4.3.1, 2.2, 2.3.3, 2.3.5, 4.0.4
Y Y
HTC
PG06100
2.3.7, 2.2, 2.3.3
Y Y
HTC
PG41200
2.3.4
Y Y
HTC
PRO_DS
2.3.4
Y Y
HTC
Sensation
4.0.3, 4.1.2, 4.0.3, 4.2.2
Y Y
HTC
SlimICS
4.2.2
Y Y
HTC
T-Mobile
4.0.4, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.4
Y Y
HTC
Unknown
1.6
Y Y
HTC
Vivid
4.0.3, 4.4.4, 4.4.2
Y Y
HTC
Warley
4.4.2
Y Y
HTC
X920d
4.4.2
Y Y
htc
chacha
2.3.6
Y Y
htc
HTC_D310n
4.4.2
Y Y
htc
One
4.2.2, 4.4.4, 5.0.2, 4.3.4
Y Y
ZTE
008Z
4.1.1
Y Y
ZTE
009Z
2.3.4
Y Y
ZTE
A21plus
2.3.4
Y Y
ZTE
Acqua
4.0.4
Y Y
ZTE
Amazing
4.0.4, 4.2.1
Y Y
ZTE
Android
4.2.2, 2.3.5
Y Y
ZTE
ATLAS
2.3.4
Y Y
ZTE
Avea
2.3.5, 4.0.4, 4.2.2
Y Y
ZTE
Baker
4.4.4
Y Y
ZTE
BASE
4.1.2
Y Y
ZTE
Beeline
2.3.5, 4.0.4
Y Y
ZTE
BLADE
4.1.1, 4.0.4, 2.3.5, 2.3.7, 4.1.2, 4.2.2, 4.3, 4.4.2
Y Y
ZTE
BLADEII
4.4.4
Y Y
ZTE
Blaze
2.3.6, 4.4.2, 4.1.1, 2.3.5
Y Y
ZTE
Bouygues
4.4.2, 4.1.1
Y Y
ZTE
C918
4.1.1
Y Y
ZTE
Cosmote
2.3.5
Y Y
ZTE
E9Q
4.1.2
Y Y
ZTE
Grand
4.2.2, 4.0.4
Y Y
ZTE
ICE
4.1.2, 4.0.4
Y Y
ZTE
Karbonn_A1
4.0.4
Y Y
ZTE
KIS
2.2.2, 2.3.6
Y Y
ZTE
KPN
4.0.4
Y Y
ZTE
Leopard
4.0.4
Y Y
ZTE
M8402
2.3.6
Y Y
ZTE
M9000
2.3.6
Y Y
ZTE
MegaFon
2.3.6
Y Y
ZTE
meo
2.3.5
Y Y
ZTE
Momodesign
4.2.2
Y Y
ZTE
Movistar
2.3.6
Y Y
ZTE
MS4A
2.3.6
Y Y
ZTE
MT7A
4.0.4
Y Y
ZTE
Mtag
4.1.1
Y Y
ZTE
N720
2.3.6
Y Y
ZTE
N762
2.2.2
Y Y
ZTE
N799D
2.3.5
Y Y
ZTE
N800
4.1.2, 4.1.2
Y Y
ZTE
N8000_USA_Cricket
4.4.4
Y Y
ZTE
N8000_USA_RS
4.0.4
Y Y
ZTE
N8000_WHTE_CKT
4.0.4
Y Y
ZTE
N810
4.0.4
Y Y
ZTE
N818
4.1.2
Y Y
ZTE
N8303
4.1.2
Y Y
ZTE
N850
2.3.6
Y Y
ZTE
N850L
4.0.4
Y Y
ZTE
N855D
4.0.4
Y Y
ZTE
N855D_YM
2.3.6
Y Y
ZTE
N860
2.3.6
Y Y
ZTE
N861
2.3.5, 4.0.4
Y Y
ZTE
N9100
4.1.2
Y Y
ZTE
N9101
4.0.4
Y Y
ZTE
N9180
4.1.2
Y Y
ZTE
N919D
4.4.2
Y Y
ZTE
N9500
4.1.2
Y Y
ZTE
N9510
4.0.4
Y Y
ZTE
N9520
4.1.2
Y Y
ZTE
N958St
4.4.2
Y Y
ZTE
N9810
4.4.4
Y Y
ZTE
N986
4.1.2
Y Y
ZTE
N986D
4.2.1
Y Y
ZTE
Orange
4.2.1, 2.3.5, 4.1.1, 2.3.4
Y Y
ZTE
QB7211
4.2.2
Y Y
ZTE
RACER
2.3.6
Y Y
ZTE
roamer2
2.3.6
Y Y
ZTE
San
4.0.4
Y Y
ZTE
Skate
2.3.5, 2.3.4, 2.3.7, 4.0.4
Y Y
ZTE
Skate4.3
4.2.2
Y Y
ZTE
SmartTab10
2.3.5
Y Y
ZTE
STARADDICT
3.2.1
Y Y
ZTE
STARNAUTE
4.0.4
Y Y
ZTE
STARTRAIL
2.3.6
Y Y
ZTE
STARXTREM
4.2.2
Y Y
ZTE
T3020
4.1.2
Y Y
ZTE
T77
2.1-update1
Y Y
ZTE
Telcel
4.0.4
Y Y
ZTE
Telenor
2.3.6
Y Y
ZTE
tmn
2.3.5
Y Y
ZTE
T-Mobile
4.0.4
Y Y
ZTE
TURKCELL
2.3.5, 4.1.2, 4.4.2, 2.3.5
Y Y
ZTE
V55
4.0.4
Y Y
ZTE
V790
3.2.1
Y Y
ZTE
V791
4.0.4
Y Y
ZTE
V795(A3S)
2.3.6
Y Y
ZTE
V8000_USA_Cricket
4.2.2
Y Y
ZTE
V8200plus
4.0.4
Y Y
ZTE
V8402
4.0.4
Y Y
ZTE
V8403
2.1-update1
Y Y
ZTE
V8507
2.3.6
Y Y
ZTE
V8602
4.2.2
Y Y
ZTE
V880S
4.2.1
Y Y
ZTE
V9
4.0.4
Y Y
ZTE
V967S
2.3.7
Y Y
ZTE
V96A
4.2.1
Y Y
ZTE
V972M
4.0.4
Y Y
ZTE
V9A
4.2.1
Y Y
ZTE
V9S
2.3.5
Y Y
ZTE
Vip
4.0.4
Y Y
ZTE
Vodafone
4.0.4, 4.1.2
Y Y
ZTE
Wiko
2.3.6
Y Y
ZTE
Z660G
2.3.6
Y Y
ZTE
Z665C
4.1.1
Y Y
ZTE
Z740
4.1.1
Y Y
ZTE
Z740G
4.1.2
Y Y
ZTE
Z750C
4.1.2
Y Y
ZTE
Z768G
4.1.2
Y Y
ZTE
Z788G
2.3.7
Y Y
ZTE
Z795G
2.3.6
Y Y
ZTE
Z796C
4.1.2
Y Y
ZTE
Z992
4.1.2
Y Y
ZTE
Z993
4.1.1
Y Y
ZTE
Z995
4.1.1
Y Y
ZTE
Z998
4.1.2
Y Y
ZTE
ZTE_CLARO_Q1
4.1.2
Y Y
ZTE
ZTE_N9511
4.2.2
Y Y
ZTE
ZTE_U
4.1.2
Y Y
ZTE
ZTE-BLADE
2.2.2, 2.2
Y Y
ZTE
ZTE-N910
2.3.5
Y Y
ZTE
ZTE-RACER
2.3.5
Y Y
ZTE
ZTE-SKATE
2.1-update1
Y