બધા વિષયો

+
Home> રિસોર્? > ઉપયોગિતા > કેવી રીતે સુધારવ? માટે ધીમા ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર 8/9

કેવી રીતે ધીમા ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર 8/9 ફિક્?

કેવી રીતે ધીમી ચાલી રહ્યું છે તે મારા ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર સુધારવ? માટે?

Microsoft Internet Explorer મારા આવૃત્ત? હુ? એક નવ? વિન્ડો ખોલવ? અથવા પો?-અપ કડી પર ક્લિ? કર? કરવાની જરૂર છે, ખા? કરીને જ્યારે તે લો? કરી રહ્યું છે શર? કર? અન? હુ? માંગ? છો વિન્ડો પાછા લગભગ 15 થી 20 સેકન્ડ લાગે છે, ખૂ? ? ધીમે ધીમે ચાલે છે. હુ? મારી શાળા મા? કમ્પ્યુટર્? પર એટલે કે ઉપયો? કર? છો ત્યારે જો કે, તે અત્યાર સુધી વધ? ઝડપથી છે. હુ? મારા એટલે ઝડ? શર? વધારવા માટે શુ? કરવુ? જોઈએ? (તેના લો? ઝડ? હુ? માત્? બનાવવા માટે યોગ્? રૂપરેખાંકન? વિશે જાણવ? માંગ? છો, ઠી? છે.) આભાર.

દરેક વ્યક્તિન? સમ? ચોક્કસ સમયગાળ? પછી, ઝડપી ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર કારણ? કારણ? ઘણાં ધીમી વિચા? કરી શક? છે, જ્યારે તેમન? કમ્પ્યુટર્? પર સરળતાથી અન? ઝડપથી તેમન? ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ચલાવવા માંગ? છે, માત્? એક નવી કાર્? જેવા, તે તમાર? માટે ડ્રાઇવિં? બા? તે જાળવવા માટે છે દિવસ. અહી? બર? ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ચકાસવા માટે તમને 6 માર્ગો છે.

1. ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ની તાજેતરની આવૃત્ત? મદદથી

તમ? Internet Explorer ના નવ? સંસ્કરણન? ઉપયો? કરી રહ્યાં છો, તો તાજેતરની એક તેને અપગ્રે? કર?. સામાન્? રીતે નવી એક સુધારણ? કાર્યક્ષમત? અન? કામગીરી, તેમજ કાર્યક્રમો માટે વધ? સારી સુસંગતતા આપ? છે.

2. સ્થાપિ? એડ ઓન તપાસ?

જો તમ? ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પર સ્થાપિ? કરેલ એડ ઓન તપાસ?. મુદ્દા? હો? તો તમ? વૈકલ્પિક રીતે તેમન? નિષ્ક્રિ?, ઉપયો? કરતા નથી અથવા સારી રીતે કા? કરતુ નથી. તે? અલ? કરવા છતાં તે?, એટલે કે બ્રાઉઝરની ધીમી પરિણમી શક? છે.

3. મૂળભૂત સુયોજન? ફરીથી સે? કર?

Internet Explorer નો ઉપયો? ના સમ? દરમિયા?, તે કેટલી? સેટિંગ્સ બદલી કરવામા? આવી છે શક? છે. મૂ? પુનઃસુયોજિ?. અમ? તેને ઉપયો? કર? છો ત્યારે Internet Explorer હંમેશા ખૂ? શરૂઆતમાં સારી રીતે કા? કર? છે. તેથી મૂળભૂત બધ? એટલે સુયોજન? ઉલટાવવાની રીસે? બટ? વાપરવા માટે સાધન?> ઇન્ટરનેટ વિકલ્પ? ક્લિ? કરીને મૂળભૂત પુનઃસુયોજિ?.

4. સ્કે? સ્પાયવેર, વાયર? અન? અન્ય કાર્યક્રમો

તમાર? કમ્પ્યુટ? પરનો તમામ પ્રક્રિયાન? ધીમી વિચા? હો?, તો ત્યા? વાયર? હુમલ? કરી શક? છે, અન? તમ? વધ? સારી રીતે સ્પાયવેર સા? કરવા માટે તમાર? કમ્પ્યુટ? પર વાયર? સ્કેનિંગ છો. તે તમાર? ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ના? કરી શક? છે.

5. સા? કામચલા? ફાઈલ?

તમ? તમાર? ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પર કામચલા? ફાઈલ? સા? ક્યારે?, તો તે તમને હવ? તે કરવા માટે યોગ્? સમ? છે. નીચેના પગલાંઓ, કે શુ?:
ઓપ? ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર> કામચલા? ઈન્ટરનેટ ફાઈલ? હેઠળ સામાન્?, ક્લિ? કર?> સાધન? મેનુ માંથી ઇન્ટરનેટ વિકલ્પ? પસંદ કર? સેટિંગ્સ ક્લિ? કર?> કરેલ ફાઈલ? કાઢી નાંખ?> જુ? ફાઈલ? પર ક્લિ? કર?. ? બરાબ? છે.

6. ઇન્ટરનેટ કનેક્શ? ઝડ? તપાસ?

ધીમો વે? સર્ફિં? ઈન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર બ્રાઉઝ? સાથે ખરાબ અથવા ધીમા ઇન્ટરનેટ જોડા? બદલે મુદ્દો પરિણામ હો? શક? છે. તમ? શક્ય ધીમા ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝિં? માટે ? કારણ અલ? તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શ? ઝડ? ચકાસવા માટે ખાતરી કર?.

ઉત્પાદ? સંબંધિ? પ્રશ્ન?? અમારી સપોર્ટ ટી? માટે સીધી વા? >>

ટોચન?