બધા વિષયો

+

મેમરી કાર્ડ પુનઃપ્રાપ્તિ

1 વિવિધ કાર્ડ પ્રકારના માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્ત
2 વિવિધ મેમરી કાર્ડ બ્રાન્ડ માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્ત
વિવિધ senarios હેઠળ 3 મેમરી કાર્ડ પુનઃપ્રાપ્તિ
4 સુધારા મેમરી કાર્ડ ભૂલ
5 બગડેલ / નુકસાન થયેલા મેમરી કાર્ડ
6 ફોટા / વિડિઓઝ પુનઃપ્રાપ્તિ
7 પત્તાની પુનઃપ્રાપ્તિ સોફ્ટવેર

શ્રેષ્ઠ સિમ કાર્ડ માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ સોફ્ટવેર

પરિચય

વપરાશકર્તા મોટે ભાગે સંપર્કો અને લખાણ સંદેશાઓ સમાવેશ થાય છે જે સિમ કાર્ડ માહિતી મેળવવા માટે અમુક સમયે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ ટ્યુટોરીયલ શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમો માત્ર રજૂ નથી પરંતુ વપરાશકર્તા પણ તેમને ઉપયોગ જાણકારી મળે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે. તે માત્ર ત્યારે જ વપરાશકર્તા માટે જીવન સરળ બનાવવા નહીં પણ ક્ષિતિજ વિસ્તરશે.

સિમ કાર્ડ પરથી વસૂલ ન થઈ શકે ફાઇલો

તે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ િસમ કાડ માહિતી મેળવી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા લાગુ ન કરી શકાય છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે અને તે સપાટી પર માહિતી તાળું મરાયેલ છે કે હકીકત એ છે કે કારણે છે અને વપરાશકર્તા તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે કે જે વધારાના ઉપયોગીતાઓ અને સોફ્ટવેર કાર્યક્રમો માહિતી મેળવવા માટે વપરાય છે. તે પણ સિમ કાર્ડ પરથી સીધી પુનઃપ્રાપ્તિ ક્યારેય શક્ય ક્યારેય છે અને તે જ કારણોસર તે પણ વપરાશકર્તા માટે ખાતરી કરો કે આ ટ્યુટોરીયલ ભાગમાં સમજાવી શકાય છે કે જે પદ્ધતિઓ ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ નોંધવું છે એ નોંધવું છે આ મુદ્દો વપરાશકર્તા માટે કોઈ મેચ રહે છે. સિમ કાર્ડ ના વસૂલ ન થઈ શકે ફાઈલ માત્ર વસૂલ કરવામાં આવે છે પરંતુ વપરાશકર્તા બધા કોઈ સમય અંદર શ્રેષ્ઠ પરિણામો નહીં કે જેથી માહિતી પણ શ્રેષ્ઠ રીતે કાઢવામાં આવે છે કે આ ટ્યુટોરીયલ માં સમજાવી શકાય છે કે જે ઉપયોગીતાઓ પણ તેની ખાતરી કરશે. તે પણ તે જરૂરીયાતો સાથે વાક્ય માં પરિણામો મેળવવા માટે વપરાશકર્તા કારણ શાંત સારા અને મોહક રીતે ઉકેલ તરફ તેમને દોરી જશે તરીકે વપરાશકર્તા આ ટ્યુટોરીયલ માં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તમામ પગલાંઓ અનુસરો જોઈએ એ નોંધવું છે. તે વપરાશકર્તાઓને પગલાંઓ છૂટી ક્યારેય છે અથવા અન્ય સિમ કાર્ડ ના ફાઈલ પુનઃપ્રાપ્તિ કરવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ કાર્ય હશે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધવું જોઇએ છે.

શ્રેષ્ઠ સિમ કાર્ડ માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ સોફ્ટવેર સાથે તમારી માહિતી પુનઃપ્રાપ્ત

Wondershare Android માટે ડો Fone ખાતરી કરો કે ઘટતું કરવામાં આવે છે અને વપરાશકર્તા માટે કોઈ સમય અંદર સુધારો કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી મળે છે કે બનાવવા માટે Wondershare દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી કે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને ભવ્ય સોફ્ટવેર કાર્યક્રમો એક છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજી પ્રગતિ પગલે તે પણ કાર્યક્રમ માગ અને દરેક પસાર દિવસ સાથે પેદા થાય છે છે કે વપરાશકર્તાઓની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે. આ કાર્યક્રમ વિશે સંપૂર્ણ વિગતવાર પણ Wondershare સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખ કર્યો છે અને વપરાશકર્તા તેને વધારાની જાણકારી ભેગા છે તેની ખાતરી કરવા માટે તે મુલાકાત લઈ શકો છો. તે પણ વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખ કર્યો છે અને આ કાર્યક્રમ દ્વારા આધારભૂત અને તે જ કારણોસર તે પણ આ કાર્યક્રમ એક છે કે જે નોંધવું જોઇએ છે કે ફોન આવે છે કે મોબાઇલ ફોન એક ખૂબ જ લાંબી યાદી છે કે ઉલ્લેખનીય છે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે કે સૌથી કાર્યક્ષમ અને અસરકારક રાશિઓ.

સંબંધિત પ્રક્રિયા પુનઃપ્રાપ્તિ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળે છે અને વપરાશકર્તા જરૂરિયાતો પણ મળ્યા છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રક્રિયા અનુસરી શકે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે નીચે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે (સામાન્ય રીતે એસએમએસ અથવા સંપર્કો છે) સિમ કાર્ડ માહિતી પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે:

1. આ URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html કાર્યક્રમ EXE ફાઈલ ડાઉનલોડ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે:

મુક્? ડાઉનલો? મુક્? ડાઉનલો?

The best memory card data recovery software

2. હવ? Android ઉપકર? પર વપરાશકર્તા નીચે ઉલ્લેખ કરવામા? આવ્ય? છે કે પા? જઈને પ્રક્રિય? વિચા? અનુસરવામાં આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે:

સેટિંગ્સ "> ક્લિ? કર?" કાર્યક્રમો "> ક્લિ? કર?" "> ચે?" વિકા? યુએસબી ડિબગીંગ

The best memory card data recovery software

3. ઉપકર? વિશ્લેષણ સ્ટે? પછી પ્રગતિ તરીકે શર? કરવામા? આવશે:

The best memory card data recovery software

4. ફાઇલ પ્રકારમા? પસંદ કરી છે. સિ? કાર્? માહિતી મેળવવા માટે ઉપયો? કરવામા? આવ? છે જે? ટેક્સ્? સંદે? પ્રકાર આગ? વધવા માટે પસંદ કરવામા? આવશે, ? રીતે:

The best memory card data recovery software

5. પછી વપરાશકર્તા ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ માટે સ્કેનીંગ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે જરૂર છે અન? અહી? તે વપરાશકર્તા પસંદગી છે. નોંધવુ? છે કે બિંદ? એડવાન્? મોડમાં ઊંડા સ્કે? તરીકે ગણવામા? અન? તે લાંબ? સમ? સુધી લઈ જા? છે અન? વપરાશકર્તા જડિત કરવામા? આવી છે કે પ્રમાણભૂ? સ્થિતિમા? સરખામણીમા? વધ? રા? બનાવ? શકાય છે:

The best memory card data recovery software

6. સિસ્ટમ સિ? કાર્? તેમજ ઘટતુ? કરવામા? આવ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવા માટે મોબાઇલ ફો? પરથી એસએમએસ તમામ માહિતી મેળવવા કરશે:

The best memory card data recovery software

7. વપરાશકર્તા હવ? પ્રાપ્? કરી શકાય છે કે સંદે? ક્લિ? અથવા ચકાસાયેલ છે અન? અન્ય અચિહ્નિત છોડી આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે. જલદી સાજા બટ? પછી સોફ્ટવેર ચે? કરવામા? આવ? છે કે તે તમામ ટેક્સ્? સંદેશા? પ્રાપ્? થા? છે અન? ? પણ સંપૂર્? પ્રક્રિય? સમાપ્ત કે નહી? તેની ખાતરી કરશે દબાવવામા? આવ? છે.

શુ? સામગ્રી િસ? કા? પર સંગ્રહિત થા? છે?

સિ? સબસ્ક્રાઇબ? આઇડેન્ટીટી મોડ્યુ? માટે વપરા? છે અન? તે ? કારણોસ? તે શ્રેષ્? અન? વિકસિત કરવામા? આવી છે કે જે સૌથી અદ્યતન જીએસએમ ટેકનોલોજી છે. તે માહિતી પુનઃપ્રાપ્? ખાતરી કર? કે બનાવ? છે માત્? નજીકન? BTS પરંત? સંકેતો પણ સત? ગ્રાહકના મોબાઇલ તર? નિર્દેશિ? કરવામા? આવ? છે છે. િસ? કા? પર સંગ્રહિત થા? છે કે સામગ્રી વાહક ની પસંદગી અથવા ? સંદર્ભ? વપરાશકર્તા માટે આપવામા? આવી છે કે વિકલ્પ? પર આધાર રાખે છે. સમગ્? વિશ્વમાં સંચાલન કરવામા? આવ? છે કે સેલ્યુલર ઓપરેટર્સ મોટા ભાગન? મૂળભૂત સંપર્ક? અન? એસએમએસ દ્વારા િસ? માટે સંગ્રહિત થા? છે કે નહી? તેની ખાતરી કર? અન? તે એસએમએસ પુનઃપ્રાપ્તિ ઉપ? પદ્ધતિ Android માટે Wondershare ડો Fone ઉપયો? સમજાવવામાં આવી છે તે ? કારણ માટે છે .

કેવા પ્રકારની માહિતી તમને તમાર? SIM કાર્? મેળવવા માટે કરવા માંગ? છો?

તે સંપર્ક? તેમજ એસએમએસ અન? તેમન? બંને તેમજ માહિતી બે પ્રકારના િસ? કા? પર સંગ્રહિત તે પહેલાં સમજાવી કરવામા? આવી છે તે માહિતી મેળવવાના માટે આવ? છે જ્યારે વપરાશકર્તા માટે ખૂ? ? મહત્વપૂર્ણ છે. મતદા? ? સંદર્ભ? હા? ધરવામા? આવ? છે, તો પછી પરિણામ એસએમએસ અન? સંપર્ક? કહીને તેમન? 100% કહેત? 100% વપરાશકર્તા? હશ?. તેથી ? મતદા? ઉલ્લેખ કરવામા? આવ્ય? છે કે માહિતી તરફેણમાં સમાન છે.

Home> રિસોર્? > મેમરી કાર્? > શ્રેષ્? સિ? કાર્? માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ સોફ્ટવેર
ટોચન?