r

બધા વિષયો

+

હાર્? ડ્રાઈવ પુનઃપ્રાપ્તિ

1 અલ? હાર્? ડ્રાઈવ પ્રકાર માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્?
2 વિવિ? સિસ્ટમ? / ઉપકરણો માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્?
3 ઓપરેશન્સ તમારી હાર્? ડિસ્? સે?
4 મે? ઓએ? માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્?
હાર્? ડ્રાઈવ સાથે 5 સમસ્યા?

હાર્? ડ્રાઈવ પુનઃપ્રાપ્તિ

1 અલ? હાર્? ડ્રાઈવ પ્રકાર માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્?
2 ઓપરેશન્સ તમારી હાર્? ડિસ્? સે?
3 અલ? તંત્? / ઉપકરણો માંથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્?
હાર્? ડ્રાઈવ સાથે 4 સમસ્યા?

તમ? હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા સહ? ત્યારે શુ? કરવુ?

હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા પેદા કરી શક? છે કે પરિબળો

સાયન્સ અન? ટેકનોલોજી નવી અન? અદ્યતન ટેકનોલોજી પ્રગતિ પગલે તે? ઉપયો? કરવામા? ટે? ઉત્પાદ? soothe લાગે છે કે જેથી વપરાશકર્તા? આરામ ઝો? રાખવામાં આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામા? આવી છે. પરંત? ? બધ? છતાં પરિબ? અથવા અનિશ્ચિતતા અન? વિશ્વા? ના મૂકા? ત્યા? રહ? છે અન? તે વિશ્વસની? પણ વપરાશકર્તા? જરૂરીયાતો સાથે વાક્? માત્? છે કે ઉત્પાદનો બિલ્? કરવા માટે ઉત્પાદકો થા? છે. હાર્? ડ્રાઈવ પણ હવ? સંગ્રહ ? માધ્યમ સાથે આવેલ? હો? છે બધ? પીસી, લેપટોપ અન? તે પણ palmtops મા? વિશ્વન? વપરાશકર્તા? દ્વારા વપરા? છે કે જે ટે? ઉત્પાદ? છે. નીચે પ્રમાણ? યાદી થયેલ છે હાર્? ડ્રાઈવ મુદ્દા? અન? નિષ્ફળતા? અન? તેમાંન? મોટા ભાગન? સામાન્? જીવી કે ઘણ? પરિબળો છે.

ફર્મવે? ખામી

તે પણ ઉત્પાદકો દો? તરીકે ગણવામા? અન? તે ? ટે? કંપની? માટે આવ? છે તે નાખુ? ગ્રાહક મહાન કારણ એક છે કરી શકાય છે. સ્થાપિ? બ્રાન્? નવી હાર્? ડિસ્? સિસ્ટમ દ્વારા વાંચી નથી અથવા તે ઇન્સ્ટોલેશ? થોડા દિવસ પછી ક્રે? થા? છે. તે? ભાગ્યે ? જોવા મળ? છે જેથી ફર્મવે? ખામી છતાં સામાન્? નથી. ? મુદ્દો મુખ્? કારણ? એક પરીક્ષણ વગ? હાર્ડવેર પહોંચાડવાની છે.

ઇલેક્ટ્રી? નિષ્ફળતા

તે પણ ત્યા? એક ગંભી? શક્ત? વધઘટ અથવા વીજળી થત? વધાર?, તો વપરાશકર્તા દ્વારા સહ? કરવામા? આવ? છે કે ના કારણ? પૈકીનુ? એક છે. ? મુદ્દો મુખ્? કારણ વપરાશકર્તાની ઓવરન? અંતે આવેલું છે અન? યુપીએસ પીસી માટે સંપૂર્? વી? પુરવઠો પહોંચાડવ? માટે સમર્? નથી. તે પણ લેપટોપ ઉત્પાદ? તર? દોરી કે કારણ? પૈકી એક છે. યુપીએસ મુદ્દો વપરાશકર્તા માટે સુધારે? છે તેની ખાતરી કરવા માટે soonest શક્ય બદલી શકાય છે.

બગડે? ફાઇલ?

? પણ વપરાશકર્તા જવાબદા? છે, જે માટે કારણ? પૈકી એક છે. કોમ્પ્યુટર બં? કરવા અથવા લાંબ? સમ? ? મુદ્દો કારણ બની શક? છે માટે શક્ત? સ્ત્રો? તે પ્લગ રાખવ? અનૈતિક રીતે. વપરાશકર્તા મુદ્દો ઉકેલાઈ છે તેની ખાતરી કરવા માટે રજીસ્ટર એન્ટીવાયર? સ્થાપિ? કરવુ? જોઈએ અન? સિસ્ટમ પણ સમયાંતરે આપોઆ? સ્કે? છે. તે પણ શ્રેષ્? વપરાશકર્તા અન? હાર્? ડ્રાઇવ વધ? જીવન પર વિતરિત થયેલ છે તેની ખાતરી કર? છે.

હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા સૂચવ? છે કે ચિહ્નો

જુ? રાખીને નીચેના ઉપ? ઉલ્લેખ કર્ય? છે કે કારણ? એવું સૂચવ? છે કે ચિહ્નો છે હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળ અથવા તૂટી વિશે છે વધ? ચોક્કસ કરી શકાય કરવા:

  • હાર્? ડ્રાઈવ પર બધ? સિસ્ટમ દ્વારા શોધાયે? નથી.
  • બુ? કરી રહ્ય? છે પ્રક્રિય? પૂર્? કરવા માટે ખૂ? લાંબ? સમ? સુધી લઈ જા? છે.
  • BIOS હાર્? ડ્રાઈવ શોધવ? માટે અસમર્થ છે.
  • હાર્? ડ્રાઈવ યોગ્? રીતે સ્પિ? સમર્? નથી.
  • સિસ્ટમ મહત્વની ફાઈલ? હાર્? ડ્રાઈવ દ્વારા વાંચી રહી નથી.
  • ફાઈલ? કારણ? પાવર વધાર? અન? તે? શોધી રહી નથી ? કારણ માટે ભ્રષ્ટ મળ? છે.
  • અચાન? હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા પણ ? સંદર્ભ? એક સાઇન અથવા લક્ષ? તરીકે કા? કર? કિસ્સાઓમાં એક છે.

હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા થા? ત્યારે શુ? કરવુ?

વપરાશકર્તા યોગ્? પગલા? મનોરંજ? અથવા કા? આનંદ કરી શક? છે કે જેથી ? મુદ્દો સિસ્ટમના શ્રેષ્? હિતમાં ઉકેલાઈ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ? સંદર્ભ? લેવામા? આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે. બા? ભવિષ્યમા? hassle ટાળવ? માટે લેવામા? આવશે શક? છે પગલાંઓ છે:

હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા તમાર? ગુમાવી ફાઈલ? પુનઃપ્રાપ્?

Wondershare Data Recovery શ્રેષ્? ? સંદર્ભ? વપરાશકર્તા? માટે પહોંચાડા? છે કે નહી? તેની ખાતરી છે કે જે શ્રેષ્? કાર્યક્રમો એક છે. ? કાર્યક્ર? ઉપયો? ખૂ? ? સર? અન? નાના રક? સામે કંપની તરીકે લાંબ? સમ? સુધી સોફ્ટવેર વપરા? છે તરીકે આજીવન લાયસન્? અન? મફ? સુધારા? ઓફ? છે. તે માત્? માઉસ ફેલાયે? ની મદ? સાથે ઓપરે? કરી શકાય છે અન? તે ? કારણોસ? તે સરળતાથી માહિતી પુનઃપ્રાપ્? કરવા માટે કાર્યક્ર? સંપૂર્? ઉપયો? કરી શક? છો બધ? વપરાશકર્તા? અન? તે પણ એક સામાન્? માણસ દ્વારા વાપરી શકાય છે કે લક્ષણો ધરાવ? છે.

Download win version Download mac version

હાર્? ડ્રાઈવ સમારકા?

હાર્? ડ્રાઈવ બદલીને નિર્ણય લેતા પહેલાં નીચેની પ્રક્રિય? છેલ્લા તબક્કામા? પણ હાર્ડવેર સુધારવ? માટે લેવામા? આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે લાગુ પાડી શકાય છે. નીચે પ્રમાણ? સમાવવામા? આવેલ છે કે અમુક પગલાંઓ છે:

હુ?. વપરાશકર્તા હાર્? ડ્રાઈવ BIOS સિસ્ટમ દ્વારા શોધી રહી છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે:

repair hard disk

II. હાર્? ડ્રાઈવ તે અવાજ? સાંભળી છે કે જેથી આગ? અન? પાછળ હેડર ખસેડીને ચકાસાયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ખોલી શકાય છે.

hard disk failure

III. ? પગલુ? વપરાશકર્તા? કેટલાક દ્વારા વાહિયા? પરંત? થોડા કલાક? પણ ? મુદ્દો ઉકેલવા માટે અન? હાર્? ડ્રાઇવ ફરી એકવા? ઓપરેશન? બન? હાર્? ડ્રાઈવ refrigerating તરીકે ગણવામા? આવી શક? છે.

? સિવા? વપરાશકર્તા? પણ હાર્? ડ્રાઈવ બીજી સિસ્ટમ મા? સ્થાપિ? થયેલ છે તેની ખાતરી કરી શક? છો અન? તે ત્યા? દં? કા? કર? છે, તો પછી તે મુદ્દો સિસ્ટમ સાથે રહ? છે કે જે થા? છે અન? મધરબોર્ડ તેની ખાતરી કરવા માટે ? સંદર્ભ? ચકાસાયેલ છે કે મુદ્દો તદ્દ? ઉકેલાઈ છે. તે પણ અહી? ઉલ્લેખ કર્ય? પ્રક્રિયાઓ પછી સંપૂર્? સમસ્યાને ઉકેલવા માટે માગણી કરવી જોઇએ હાર્? ડ્રાઈવ વ્યાવસાયિક મદ? બદલ્યા પહેલાં ધુમાડો અં? તો ઉલ્લેખ છે કે વર્થ છે.

હાર્? ડિસ્કન? બદલો

હાર્? ડિસ્કન? સંપૂર્ણપણે ચકાસાયેલ કરવામા? આવી છે અન? નીચેની પ્રક્રિય? હાર્? ડ્રાઈવ બદલા? જા? છે તેની ખાતરી કરવા માટે અનુસરવામાં શકાય છે અન? ? મુદ્દો સામન? કરવા માટે વપરાશકર્તા માટે પરવાનગી આપ? છે સંપૂર્? ઉકેલાય છે પછી મે? તર? દોરી જા? છે, જે કો? રીતે બહાર હો? તો સિસ્ટમ સાથે સંબંધિ? છે કે કાર્યો:

હુ?. વપરાશકર્તા નવી હાર્? ડ્રાઈવ ખરીદી કરવાની જરૂર છે:

hard disk failure - replace hard disk

II. કમ્પ્યુટ? બાજુ કવ? આંતરિક વાયરિં? ખુલ્લા છે તેની ખાતરી કરવા માટે ખોલી શકાય છે:

hard drive failure - replace hard drive

III. હાર્? ડ્રાઈવ કે? ફી? ખોલી શકાય છે:

replace hard drive when it fails

IV. હાર્? ડ્રાઈવ સોકેટો યોગ્? પોર્ટો સાથે જોડાયે? શકાય છે અન? હાર્? ડ્રાઇવ પ્રક્રિય? પૂર્? કરવા માટે ? કેસમાં દબાણ કરી છે:

hard drive fails to work

હાર્? ડ્રાઈવ ઘર પીસી માટે અથવા ફક્ત મનોરંજ? હેતુ માટે ઉપયો? કરવામા? આવ? તો ઉપ? પ્રક્રિય? માત્? અનુસરવામાં આવ? છે. ? ખૂ? હાર્? ડ્રાઈવ જે? કે કાનૂની મુદ્દા? જે? કે અન્ય હેતુ? માટે ઉપયો? કરવામા? આવ? છે, જે ખૂ? ? સંવેદનશી? માહિતી હો? તો ? સંદર્ભ? વ્યાવસાયિક મદ? મળી છે કરવા માટે સલાહ આપવામા? આવ? છે. ઉપ? ઉલ્લેખ કર્ય? છે કે પ્રક્રિયાઓ વપરાશકર્તા જવાબદા? છે, જે માટે mishandling કારણ? નિષ્ફળ જા? તો તે વપરાશકર્તા? માટે સમસ્યા છે અન? મુશ્કેલી? તર? દોરી જઇ શક? છે.

હો? લે?
Home> રિસોર્? > હાર્? ડ્રાઈવ > તમ? હાર્? ડ્રાઈવ નિષ્ફળતા સહ? ત્યારે શુ? કરવુ?
ટોચન?