બધા વિષયો

+

અનુક્રમણિક?

2. બેકઅ? એક આઇફો? માહિતી એક
4. 11 સૌથી પૂછાતા Probs

સુરક્ષિત રાખવ? માટે આઇટ્યુન્? લાઇબ્રેરી પર તમાર? iPhone માંથી પ્લેલિસ્?, એપ્લિકેશન્?, સંદેશા?, સંપર્ક? બેકઅ? અન? સમાવેશ થા? છે સંબંધિ? માર્ગો છે. તમ? તમાર? કમ્પ્યુટ? પર તમાર? આઇફો? પ્લગ અન? આઇટ્યુન્? લોન્? જ્યારે, તમ? તમાર? કમ્પ્યુટ? પર અથવા iCloud બેકઅ? કરવા માટે તમારી માહિતી વિકલ્પ? તર? જો? શક? છો.

તમ? બેકઅ? આઇટ્યુન્? અન? iCloud તમાર? આઇફો? પ્રયત્? કર? ત્યારે જો કે, તમ? તમાર? આઇફો? ? કારણોસ? એક કારણ? બેકઅ? કરી શકાઈ નથી કે એક ચેતવણી સંદે? જો? શક? છો:

આઇટ્યુન્? મુશ્કેલીનિવારણ મારફતે ભા? 1. આઇફો? બેકઅ?


નીચે કેટલી? સમસ્યા? તમ? આઇટ્યુન્? જ્યારે તમ? બેકઅ? આઇફો? પૂરી શક? છે:

  • ? બેકઅ? સત્ર નિષ્ફળ
  • ? સત્ર શર? કરી શકાયું નથી
  • ? આઇફો? વિનંતી ઇનકા? કર્ય? હત?
  • ? એક ભૂ? આવી
  • ? કો? અજ્ઞાત ભૂ? આવી
  • ? બેકઅ? ? કમ્પ્યુટ? પર સાચવ્યું કરી શકાઈ નથી
  • ? નથી પૂરતી ખાલી જગ્ય? ઉપલબ્ધ છે

તમ? ? સંદેશા? અથવા એક અલ? સંદેશો એક જુ? તો Windows માટે આઇટ્યુન્? જવાબ આપવામા? અટકી જા? અથવા બેકઅ? ક્યારે? સમાપ્ત તો, અથવા, નીચેની પગલાંઓ અનુસરો.


1). પાસવર્? તમાર? આઇફો? બેકઅ? ફાઈલ અનલૉ? કરવા માટે:

જો તમ? નવ? ફો? કે તમાર? આઇફો? પાછુ? કરી શક? છો. તમ? કુદરતી રીતે તમાર? સામગ્રી તમામ ગુમાવશ?, પરંત? તમ? ક્યારે? તમાર? iPhone બેકઅ? છે, તો તમ? તે મોટા ભાગન? પુનઃસ્થાપિ? કરી શક? છો. તે તમને એક એનક્રિપ્? થયેલ એક બનાવી પછી એક એનક્રિપ્? બેકઅ? બનાવવા માટે શક્ય હતી, તો તમાર? આઇફો? stoles જે કોઈન? ફક્ત તમાર? પાસકોડ એક એનક્રિપ્? બેકઅ? આઇફો? લૉ? કર? અન? તમાર? ડેટા તમામ જોવા શક? છે.


2). તમારી સુરક્ષ? સેટિંગ્સ તપાસ?

તમ? અપડે? રૂપરેખાંકિ? કર?, નિષ્ક્રિ?, અથવા તમારી સુરક્ષ? સોફ્ટવેર અનઇન્સ્ટોલ કરવુ? પડશે શક? છે.


3). બેકઅ? અથવા એક નવ? વ્યવસ્થાપક એકાઉન્? નો ઉપયો? કરીને પુનઃસ્થાપિ?:

તમાર? કમ્પ્યુટ? પર એક નવ? સંચાલક ખાતુ? બનાવ? અન? બેકઅ? બનાવવા માટે તે ઉપયો? કર? છે. Mac OS X માટે ? પગલાંઓ અથવા Windows માટે માઇક્રોસોફ્ટ વેબસાઇ? પર ? પગલાંઓ અનુસરો. જો તમ? નવી સંચાલક એકાઉન્? નો ઉપયો? કરીને બેકઅ? કરી શક? છો, તો મૂ? વપરાશકર્તા ખાતાની મદદથી પ્રવેશ અન? ? પગલાંઓ અનુસરો:

પગલુ? 1. એકાઉન્? સંચાલક છે તેની ખાતરી કર?.

પગલુ? 2. આઇટ્યુન્? બેકઅ? લખ? જ્યા? ડિરેક્ટરી? માટે પરવાનગી? તપાસ?.

પગલુ? 3. બેકઅ? ફોલ્ડર ના? બદલો.

પગલુ? 4. ઓપ? આઇટ્યુન્? અન? ફરીથી બેકઅ? કરવાનો પ્રયાસ કર?. આઇટ્યુન્? ઉપયો? કરતા પહેલ? તમાર? બેકઅ? નક? પસંદગી? > ઉપકરણો તમાર? બેકઅ? કાઢી નાખવ?.


4). ? લોકડાઉ? ફોલ્ડર રીસે? કર?:

તમ? બેકઅ? સુમે?, અથવા તમાર? આઇફો? પુનઃસ્થાપિ? કરી શક? છો, તો તમ? તમાર? Mac અથવા Windows પર લોકડાઉ? ફોલ્ડર રીસે? કરવા સૂચન? આપી શક? છે.

મે? ઓએ? એક્સ

ફાઇન્ડ? કદ? 1. પસંદ જા? > ફોલ્ડર પર જા? .

પગલુ? 2. પ્રકાર / var / DB / લોકડાઉ? અન? પ્રે? પર પાછા ફર?.

3. પસંદ કર? પગલુ? જુ? > ચિહ્નો તરીકે . ફાઇન્ડ? વિન્ડો આલ્ફાન્યૂમેરિક ફાઈલ નામો સાથે એક અથવા વધ? ફાઇલ? બતાવવી જોઈએ.

ફાઇન્ડ? મા? પગલુ? 4. પસંદ સંપાદિ? કર? > બધ? પસંદ કર? .

પગલુ? 5. પસંદ કર? ફાઇલ > કચરાપેટી માટે ખસેડ? . તમ? વ્યવસ્થાપક પાસવર્? દાખલ કરવા માટે જરૂર પડી શક? છે.

નોંધ: ? લોકડાઉ? ફોલ્ડરમા? ફાઈલ? કાઢી નાંખ?; ? લોકડાઉ? ફોલ્ડર કાઢી નથી.

વિન્ડો? 8

પગલુ? 1. બૃહદદર્શ? કા? પર ક્લિ? કર?.

પગલુ? 2. પ્રકાર ProgramData અન? પ્રે? રીટર્ન .

પગલુ? 3. એપ? ફોલ્ડર ડબ?-ક્લિ? કર?.

પગલુ? 4. લોકડાઉ? ફોલ્ડર રાઇટ-ક્લિ? કર? અન? કાઢી નાખો પસંદ કર?.

વિન્ડો? Windows 7 / Vista

પગલુ? 1. પસંદ કર? પ્રારં? , શો? બા?, અન? પ્રે? ProgramData લખ? રીટર્ન .

પગલુ? 2. ડબ?-ક્લિ? કર? એપ? ફોલ્ડર.

પગલુ? 3. લોકડાઉ? ફોલ્ડર રાઇટ-ક્લિ? કર? અન? કાઢી નાખો પસંદ કર?.

વિન્ડો? XP

પગલુ? 1. પસંદ કર? શર? કર? > ચલાવ? .

પગલુ? 2. પ્રકાર ProgramData અન? ક્લિ? કર? આરયુ ?.

પગલુ? 3. ડબ?-ક્લિ? કર? એપ? ફોલ્ડર.

પગલુ? 4. લોકડાઉ? ફોલ્ડર રાઇટ-ક્લિ? કર? અન? કાઢી નાખો પસંદ કર?.


5). બેકઅ? આઇફો? સાથે સુસંગત ભ્રષ્ટ હત? કે નહી?, કારણ કે આઇટ્યુન્? આઇફો? "આઇફો? ના?" બેકઅ? નથી:

? ? લાગુ પડતી નથી કઇ વિન્ડો? (7), માટે ઉકેલ છે, પરંત? તેમની સમસ્યા કો? પણ કિંમતે પહેલેથી હલ કરવામા? આવી હો? તે? લાગે છે.

પગલુ? 1. બં? આઇટ્યુન્?.

પગલુ? 2. ખાતરી કર? કે તમારી એક્સપ્લોરર સંતાડે? ફાઇલ? દર્શાવ? છે.

પગલુ? 3. સી જા?: \ વપરાશકર્તા? \ USERNAME \ AppData \ રોમિંગ \ એપ? એન્જીનિયરિં? \ MobileSync \ બેકઅ?

પગલુ? 4. ત્યા? બધું કાઢી નાખો (અથવા સુરક્ષિત બાજુ પર હો? છે, બીજે ક્યાંય તેને ખસેડવા)

પગલુ? 5 અન? થા? છે. મારા કિસ્સામા?, હુ? લાંબ? સમ?, વિસ્મૃ?, આલ્ફાન્યૂમેરિક નામો સાથે ખાલી એક કદ 1GB પર અન્ય બે ફોલ્ડર્સ કાઢી નાખ્યુ? છે. હુ? ફરીથી આઇટ્યુન્? ખોલી ત્યારે હુ? કોઈપ? ભૂલો વિના એક નવ? બેકઅ? બનાવી શક? છે.


6). બેકઅ? સાચવી શકાઈ નથી કારણ કે આઇટ્યુન્? આઇફો? બેકઅ? કરી શક? છે.

? ? લાગુ પડતી નથી કઇ વિન્ડો? (7), માટે ઉકેલ છે, પરંત? તેમની સમસ્યા કો? પણ કિંમતે પહેલેથી હલ કરવામા? આવી હો? તે? લાગે છે.

પગલુ? સી 1. નેવિગે?: \ વપરાશકર્તા? \ USERNAME \ AppData \ રોમિંગ \ એપ? કોમ્પ્યુટર \ MobileSync.

પગલુ? 2. અધિકાર ક્લિ? કર? બેકઅ? ફોલ્ડર પસંદ ગુણધર્મો .

પગલુ? 3. પસંદ સુરક્ષ? ટે?

પગલુ? 4. ફેરફાર કર? બટ? પર ક્લિ? કર? અન? પ્રકાશિત દરેક વ્યક્તિન? .

પગલુ? 5 તપાસ? સંપૂર્? નિયંત્રણ ચકાસણીબોક્? અન? હિ? લાગુ અન? પછી બરાબ? .

પગલુ? 6. ક્લિ? કર? બરાબ? ફરી


ICloud મુશ્કેલીનિવારણ માટે ભા? 2. આઇફો? બેકઅ?


ICloud મારફતે બેકઅ? આઇફો? કરવા માંગ? છો? નીચેના ભાગમાં, હુ? કેટલાક મુશ્કેલીનિવારણ બહાર યાદી. તમ? ? ? સમસ્યા હો? થા? છે, તો તે તમને મદ? કરી શક? છે આશ?.


1). શા માટે iCloud મારા તમામ સંપર્ક? બેકઅ? નથી?

iCloud તે મારા સંપર્ક?, માત્? આંશિ? યાદી તમામ બેકઅ? નથી સિવા? કે, દં? કા? કરી રહ્યું છે.

તમાર? આઇફો? પર સંપર્ક મા? થયેલ? ફેરફાર તમાર? અન્ય ઉપકરણો પર દેખા? નહિં, અન? તમ? તમાર? આઇફો? (iCloud, Gmail, યાહૂ) પર બહુવિધ એકાઉન્ટ્? સાથે સંપર્ક? સમન્વય હો?, તો, iCloud સંપર્ક? માટે તમારું મૂળભૂત એકાઉન્? છે કે નહી? તેની ખાતરી કર?:

નળના સેટિંગ્સ > મેઇલ, સંપર્ક? અન? કૅલેન્ડર્સ . સંપર્ક? વિભા?, નળ મૂળભૂત એકાઉન્? હો?, તો પછી ટે? iCloud .

તમ? iOS 7 ઉપયો? કરી રહ્યાં છો, તો છોડી અન? તમાર? આઇફો? પર સંપર્ક? એપ્લિકેશનન? ફરીથી પ્રારં?:

પગલુ? 1. પ્રે? હો? બટ? બે વા? તમ? ખોલે? એપ્લિકેશન્? પૂર્વદર્શન સ્ક્રીનો જોવા માટે.

પગલુ? 2. સંપર્ક? પૂર્વાવલોક? સ્ક્રી? શોધો અન? તે સ્વાઇપ કર? અન? પૂર્વદર્શન કર? બહાર અરજી છોડી દીધુ?.

પગલુ? 3. તમાર? હો? સ્ક્રી? પર પાછા હો? બટ? ટે? કર?.

પગલુ? 4. સંપર્ક? એપ્લિકેશ? ફરી ખોલવાન? પહેલાં એક મિનિ? રા? જુ?.

બં? અન? પી? પર iCloud સંપર્ક? કર?:

પગલુ? 5 નળના સેટિંગ્સ > iCloud .

પગલુ? 6. ટર્ન સંપર્ક? બં?. તમારી માહિતી icloud.com/contacts અન? તમાર? ઉપકરણો એક અથવા વધ? પર હાજર હો? તો ? ડેટાને કાઢી નાંખવા પસંદ કર?. નહિંતર, પસંદ માહિતી રાખવ? .

પગલુ? 7 દેવાનો પહેલાં થોડી મિનિટો રા? જુ? સંપર્ક? પી? પર.

બં? સત્ત? પર પૂછવામાં આવ? ત્યારે સ્ક્રી? સ્લી? / વે? બટ? નીચે હોલ્ડિંગ અન? પછી swiping દ્વારા તમાર? આઇફો? પુનઃપ્રારં? પગલુ? 8.. પછી પાછા તમાર? iPhone ચાલુ. ? સર? ધ્વન? શક? છે, પરંત? તે તમાર? નેટવર્? અન? એપ્લિકેશ? સેટિંગ્સ reinitialize નથી અન? વારંવા? મુદ્દા? ઉકેલ? છે.


2). iCloud બેકઅ? સંદે? દૂ? જા? છે અન? સ્ક્રીનન? લૉ? નહી?

10-12 વિશે સેકન્ડ? માટે (પર / બં?) સ્લી? એન્ડ હો? બટ? દબાવી (સાથે) ધરાવ? છે.

તમ? એપ? લોગો (પુનઃશર?) જુ? ત્યા? સુધી બંને ઉપ? બટનો દબાવી રાખો, (ખૂ? ? મહત્વપૂર્ણ)

? લોગો બટનો જવ? દો દેખા? જા?. લો? કરવા માટે સોફ્ટવેર અન? ઘર સ્ક્રી? માટે 1-2 મિનિ? રા? જુ?.


3). હુ? એક નવ? આઇફો? છે અન? iCloud થી પુનઃસ્થાપિ? કરવા માટે ગય?, પરંત? તે મારા પ્રવેશ સામે ઉપલબ્ધ નથી બેકઅ? છે કહ? છે:

તમ? iCloud ઉપયો? કરી રહ્યાં છો, તો તે આપોઆ? જ્યા? સુધી તમ? ? વિકલ્પ પસંદ કર્યું તરીકે તમારી માહિતી બેકઅ? કરી શક? છો. તમ? તમાર? iCloud બેકઅ? ચકાસ? અન? તે ? પગલાંઓ અનુસરીને તારી? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરી શક? છો:

પગલુ? 1. નળના સેટિંગ્સ > iCloud > સંગ્રહ અન? બેકઅ? .

2. ટર્ન પગલુ? iCloud બેકઅ? તે બં? છે, તો.

પગલુ? 3. નળના પાછા હવ? . જો તમ? નવી આઇફો? છે, અથવા તો તમ? એક મુદ્દો ઉકેલવા માટે તમાર? આઇફો? પુનઃસ્થાપિ? ? પગલાંઓ અનુસરો જરૂર છે.

પગલુ? 4. iOS સેટઅ? મદદની? પ્રારંભિ? પગલાંઓ (તેથી તમારી ભાષા પસંદ કર?, અન?) અનુસરો.

પગલુ? 5. પસંદ કર? iCloud બેકઅ? પુનઃસ્થાપિ? મદદની? તમાર? આઇફો? (અથવા અન્ય iOS ઉપકર?) સુયોજિ? કરવા માટે પૂછે છે ત્યારે.

પગલુ? 6. તમ? પહેલાં બનાવેલ બેકઅ? પસંદ કર?. તમ? માત્? iOS સેટઅ? મદદની? ઉપયો? કરીને બેકઅ? પુનઃસ્થાપિ? કરી શક? છો.

જો તમ? પહેલાથી ? તમાર? આઇફો? સુયોજિ? છે, તો તમ? ફરીથી iOS સેટઅ? મદદની? મારફતે જા? બધ? વર્તમા? સામગ્રી ભૂંસી શક? છો. નળના સેટિંગ્સ > જનરલ > રીસે? > બધ? સામગ્રી અન? સેટિંગ્સ નાંખ? . જો તમ? પહેલાથી ? બેકઅ? હો? તો ? ? પગલુ? તમાર? iPhone માંથી બધ? વર્તમા? સામગ્રી દૂ? કરશે, કારણ કે ? શુ?.


4). મારા આઇફો? પહેલેથી ? ઉપયો? માટે સુયોજિ? થયેલ છે, તો હુ? કેવી રીતે એક iCloud બેકઅ? પુનઃસ્થાપિ? કરી શકું?

પગલુ? 1. તમ? તમાર? iPhone માંથી બધી માહિતી અન? સેટિંગ્સ ભૂંસી કરવાની જરૂર પડશે. પ્રથ?, તમ? પુ?: સંગ્રહ કરવા માટે એક iCloud બેકઅ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કર?:

પગલુ? 2. પર જા? સેટિંગ્સ > iCloud > સંગ્રહ અન? બેકઅ? > સંગ્રહ મેને? . પછી iCloud પાછા ફાઈલોની યાદી જોવા માટે તમાર? આઇફો? ના? ટે? કર?.

તમ? માત્? iCloud તે તારીખે બેકઅ? છે શુ? આઇફો? પુનઃસ્થાપિ? કરી શક? છો કારણ કે પગલુ? 3. તમ? પુ?: સંગ્રહ કરવા માંગ? છો બેકઅ? તારી? તપાસ?.

તમ? એક iCloud બેકઅ? ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કર્ય? પછી પગલુ? 4. એક શક્ત? સ્ત્રો? તમાર? આઇફો? સાથે જોડાવા માટે અન? તે Wi-Fi મારફતે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયે? છે કે તેની ખાતરી કર?.

પગલુ? 5. તમાર? આઇફો? iOS ની તાજેતરની આવૃત્ત? ઉપયો? કરી રહ્ય? છે કે જે ખાતરી કરવા સમાવેશ થા? છે, જે iCloud બેકઅ? માંથી તમાર? iOS ઉપકર? રિસ્ટોરિંગ માટે સૂચન? અનુસરો.


5). હુ? કેવી રીતે iCloud ના પુનઃસ્થાપિ? પ્રક્રિય? ચાલી રહી છે કે ખાતરી કરી શક? છો?

પર જા? સેટિંગ્સ > iCloud > સંગ્રહ અન? બેકઅ? . પુનઃસ્થાપિ? પ્રક્રિય? ચાલી રહી છે ત્યારે, iCloud બેકઅ? સેટિંગ ધૂંધળુ? થવું છે અન? તમ? બં? પુનઃસંગ્રહી ટે? કરવાનો વિકલ્પ હો? છે.

ઉત્પાદ? સંબંધિ? પ્રશ્ન?? અમારી સપોર્ટ ટી? માટે સીધી વા? >>

Home> રિસોર્? > આઇફો? આઇટ્યુન્? / iCloud સાથે આઇફો? બેકઅ? વિશે> 11 સૌથી વધ? પૂછાતા પ્રશ્ન?
ટોચન?