બધા વિષયો

+

ઝડપી સમય

1 વગાડવા
2 રૂપાંતર
3 સંપાદન
4 રેકોર્ડિંગ
5 પ્લગઇન
6 વિકલ્પો
7 ટિપ્સ & યુક્તિઓ

ટોચ 5 ક્વિક ટાઈમ કોડેક તમે સ્થાપિત કરવા માટે છે!

ક્વિક ટાઈમ અને કોડેક દરેક અને દરેક બંધારણમાં આ ખેલાડી વડે રમવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ રીતે એક છે સંબંધિત છે અને આ કોડેક વિકાસકર્તાઓ પણ શું કરવા માંગો છો છે. આ ક્વિક ટાઈમ પ્લેયર ક્યારેક ખેલાડી ચોક્કસ ફોર્મેટ પ્લે કરી શકતા નથી કે જે ભૂલો સામનો અને કોડેક જરૂરી છે. આ ટ્યુટોરીયલ વપરાશકર્તા ડાઉનલોડ કડીઓ નહીં માત્ર તેની ખાતરી કરવા માટે હોય તેવા પરચૂરણ ખર્ચ પણ શક્ય તેટલી વહેલી તકે કામ નહીં કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખ કોડેક પણ Quicktime પ્લેબેક સરળ બનાવશે અને એ પણ આ સંદર્ભે શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળશે કે વધારાના વિધેયો તરીકે ગણવામાં કરી શકાય છે.

quicktime-codecs

ટોચ 5 ક્વિક ટાઈમ કોડેક

નીચે વપરાશકર્તા વિધેય કાર્યક્રમ અંદર વણાયેલી છે તેની ખાતરી કરવા માટે સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે કે જે ટોચ 5 કોડેક છે. તે પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ડાઉનલોડ URL આ કોડેક ડાઉનલોડ અનુસરો અને વપરાશકર્તા સાથે વાક્ય માં પરિણામો મળે છે કે તપાસ કરવા માટે સરળ છે કે જેથી અધિકારીએ વપરાશકર્તાઓ તેમજ અન્ય પ્રખ્યાત સ્થળો દોરી જાય છે કે એક છે કે જે ખાતરી કરે છે આ જરૂરીયાતો. આ કોડેક માત્ર સ્થાપિત કરવા માટે સરળ હોય છે, પરંતુ તેમાંના મોટા ભાગના પણ વપરાશકર્તા સૂચવવાનું વગર મુદ્દાઓ દૂર, જે કાર્યક્રમ રુટ ફાઈલ પર સીધું મૂકવામાં આવે છે. તે કંપની સાથે વપરાશકર્તા બોન્ડ મજબૂત બનાવવા તરીકે આ ઘટના ખૂબ કારણે કાર્યક્રમ અને તમામ સુવિધાઓ કોઈ મુદ્દો છે અને મુશ્કેલી વગર રમાય છે હકીકત એ છે કે, વિકાસકર્તાઓ દ્વારા પ્રશંસા છે.

quicktime-codecs

અહીં ઉલ્લેખ છે કે કોડેક પેરામાઉન્ટ છે કે રાશિઓ છે અને તેઓ પહેલેથી જ વપરાશકર્તા યથાવત અને પરિણામો રાજ્ય નહીં તે પ્રમાણિત કરવા માટે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આ યાદીમાં વપરાશકર્તાઓ પ્રક્રિયા પણ અનુસર્યો અને ડાઉનલોડ તેમજ કોડેક ના સ્થાપન તેમજ અનુસરો સરળ છે કે કાળજી લેવા માટે પરવાનગી આપે છે કે જે એક છે. અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે કોડેક્સ વપરાશકર્તા ફિલ્મ રમતા સંબંધમાં પરિણામો તેમજ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે માટે જરૂરી છે કે સમગ્ર સાધનો નહીં કે તપાસ થાય છે.

quicktime-codecs

1. સીઇએના 608 કૅપ્શન

ડાઉનલોડ લિંક - સત્તાવાર
ડાઉનલોડ લિંક 2
ડાઉનલોડ લિંક 3

સીઇએના 608 અથવા ફક્ત સીસી કોડેક વપરાશકર્તા અગ્રણી અને ડાઉનલોડ કરવા માટે સૌથી અદ્યતન કોડેક તેમજ જોવા કૅપ્શંસ અને સબટાઈટલ નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે સાધન છે. વપરાશકર્તા કોડેક અને વસ્તુઓ કામ કરવા માટે જરૂરી છે કે જે ઘટકો પણ સ્થાપિત થયેલ છે અને તે પણ ફિટ ગણવામાં આવે છે તે પ્રમાણિત કરવા માટે જરૂર છે. આ વપરાશકર્તા આ કરવાની પ્રક્રિયા પણ આ વપરાશકર્તા ક્યારેય બધા કોઈ સમય અંદર કરવામાં વસ્તુઓ નિરાશા છોડી દીધી અને કોઈ રન નોંધાયો નહીં આવે છે કે તપાસ કરશે ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે URL નીચેના દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

quicktime-codecs

2. DIVX કોડેક

ડાઉનલોડ લિંક - સત્તાવાર
ડાઉનલોડ લિંક 2
ડાઉનલોડ લિંક 3

આ DIVX ફાઇલો સરળતા અને સંતોષ સાથે રમાય છે કે કાળજી લેવા માટે તે વપરાશકર્તા પરિણામો નહીં કે તેની ખાતરી કરવા માટે સ્થાપિત કરવા માટે છે કે કોડેક છે. તે પણ DIVX ફાઇલો રમી મેચ બધા નથી અને પ્લેયર ની એકંદર અસરકારકતા પણ જાળવવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરશે. આ વપરાશકર્તા પણ કોડેક સ્થાપિત થયેલ છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ અને વપરાશકર્તા ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે કે URL શૈલી અને વર્ગ કામ મેળવવા માટે વપરાય છે જ્યારે શ્રેષ્ઠ નહીં. બધા DIVX સંસ્થા ઉપર પોતે ચોક્કસપણે બધા કોઈ પરિચય માટે જરૂરી છે કે એક કંપની છે.

quicktime-codecs

3. XVID કોડેક

ડાઉનલોડ લિંક - સત્તાવાર
ડાઉનલોડ લિંક 2
ડાઉનલોડ લિંક 3

આ XVID કોડેક સ્થાપિત થયેલ છે અને સંબંધિત ફાઇલો આ કોડેક ડાઉનલોડ કરવા માટે પણ છે સરળતા અને સંતોષ સાથે રમાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે. આ વપરાશકર્તા પણ સાધનો અને સંબંધિત ઘટકો પણ વપરાશકર્તા ચોક્કસપણે કોડેક સ્થાપિત કરવામાં આવી નથી તો સામાન્ય રીતે ક્વિક ટાઈમ રમવા નથી જે XVID ફાઇલો રમી સંબંધિત છે, જે કામ નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે વપરાય છે કે જે તપાસ કરવી જોઇએ.

quicktime-codecs

4. ZyGo

ડાઉનલોડ લિંક - સત્તાવાર
ડાઉનલોડ લિંક 2
ડાઉનલોડ લિંક 3

ક્વિક ટાઈમ પ્લેબેક અને અન્ય સંબંધિત ઘટકો માટે ZyGo બધા કોઈ સમય અંદર કામ નહીં. વપરાશકર્તા પણ સત્તાવાર વેબસાઇટ અને અહીં પૂરી પાડવામાં આવી છે કે કડીઓ આ કામ કોઇ પણ સમસ્યા વિના કરવામાં આવે છે અને આ ઘટક પણ ગુણવત્તા અને વર્ગ સાથે સ્થાપિત થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે વપરાય છે કે જે તપાસ કરવી જોઇએ. તે વપરાશકર્તાઓને કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના કામ નહીં તેની ખાતરી કરશે.

quicktime-codecs

5. Streambox

ડાઉનલોડ લિંક - સત્તાવાર
ડાઉનલોડ લિંક 2
ડાઉનલોડ લિંક 3

બહુવિધ કોડેક એક પેક અંદર એમ્બેડ અને પછી પ્રક્રિયા વિકસિત કરવામાં આવી છે આ કોડેક વિકસિત કરવામાં આવી છે કે કાળજી લેવા માટે ક્વિક ટાઈમ અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે પ્રમાણિત કરવા માટે. વપરાશકર્તા સત્તાવાર URL આગળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આ પ્રક્રિયા વપરાશકર્તા મહાન પરિણામો મળે છે કે જે ચોક્કસ બનાવવા માટે અનુસરે છે અને કોઈ પણ જોયા વગર કામ નહીં થયેલ છે તેની ખાતરી કરે છે.

quicktime-codecs

કેટલાક વપરાશકર્તાઓ શોધવા અને ક્વિક કોડેક અમલીકરણ માટે એક પછી એક એક તીવ્ર ભયાવહ કાર્ય કરી શકે છે અને તે છે કે જે કાળજી લેવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે URL વપરાશકર્તા પ્રક્રિયાઓ માત્ર પાલન ન કરવામાં આવે તપાસો કે પરિણામ નહીં તે પ્રમાણિત કરવા માટે અનુસરવામાં શકાય છે, પરંતુ વપરાશકર્તા પણ જોયા અને સમસ્યા વિના કામ નહીં. નીચે પ્રમાણે વેબપેજ સ્ક્રીન છે:

quicktime-codecs

સમાપન

ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે કે કોડેક તેઓ વપરાશકર્તા કોઈ મુદ્દો છે અને મુશ્કેલી વગર પ્લેયર ની સંપૂર્ણ fledge કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે કરશે તરીકે વપરાશકર્તાઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ કોડેક આ ક્વિક ટાઈમ સોફ્ટવેર બહાર શ્રેષ્ઠ વિચાર વિકસિત અને પણ સરળતા અને સંતોષ સાથે ફાઇલો રમવા માટે વપરાશકર્તા ક્ષમતા વધારવા કરશે આ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. એક કોડેક સ્થાપન આ કોડેક ક્યારેક પણ છાનીછપની સંતોષ વપરાશકર્તા બનાવે છે અને સામાન્ય રીતે ક્વિક ટાઈમ પ્લેબેક સંબંધમાં સામનો કરવામાં આવે છે કે મુદ્દાઓ ઉકેલવા મુદ્દાઓ ઉકેલવા કરશે કે જે સિસ્ટમ માટે બહુવિધ ફાઇલો સ્થાપિત કરો.

ટોચના