બધા વિષયો

+

કેવી રીતે તમાર? Mac પર ખાલી કચરો દબાણ કરવા માટે

મે? વપરાશકર્તા તરીકે વ્યક્ત? કચરો અન? ડેસ્કટોપ પર સ્થિ? એક તરીકે ના? આપવામા? આવ્યું, જો કાર્યક્ર? ? શ્રેષ્? રીતે ખાલી ક્યારે? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવા માટે ઘણ? ભૂલો સામન? કરી શક? છે. તે પણ ? અંગે વ્યક્ત? સિસ્ટમ સ્થિ? કરવામા? આવી છે અથવા સુરક્ષિત કચરો વિકલ્પ ઉપયો? કરવામા? આવ? છે જ્યારે કેટલાક અનપેક્ષિ? ભૂ? થા? છે કે અનુભ? જોઈએ છે ? નોંધવુ? છે. તે પણ ? અંગે વપરાશકર્તા બળ ખાલી વિકલ્પ વપરાશકર્તાને શ્રેષ્? અન? ? સંદર્ભ? કલ? પરિણામ? રાજ્? મેળવવામા? આવ? છે અન? તે સાથે કરી શકાય નહી? કે તેની ખાતરી કરવા માટે વપરા? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે ? નોંધવુ? છે બળ કચરાપેટી તરીકે ના? આપવામા? આવ્યું છે અન? ? ટ્યુટોરીયલ કલ? પરિણામ? શ્રેષ્? અન? રાજ્? માત્? મેળવી નથી તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામા? પરંત? વપરાશકર્તા પણ બધ? કો? સમ? અંદર કરવામા? ઇચ્છિત નહી? કરવામા? આવી છે કે અન્ય વિકલ્પ મદ? કર? છે. તે પણ ? અંગે વપરાશકર્તા પણ તેની ખાતરી કરવા માટે વપરાશકર્તા મદ? કરી શક? છે પરંપરાગત પદ્ધતિ? એપ્લિકેશ? અન? બોક્? પદ્ધતિ? માત્? બહાર સાથે પ્રાપ્? કરી શકાતી નથી forcedly ખાલી કરવામા? આવી છે કે કચરો તરીકે ભારે કાળજી પ્રેક્ટિ? જોઈએ ? નોંધવુ? છે શ્રેષ્? ? સંદર્ભ? કરવામા? આવ્યું છે.

શા માટે ક્યારે? કચરાપેટી માટે દબાણ કરવા માટે?

તે વપરાશકર્તા અન? ? સંદર્ભ? લાગુ પડ? છે કે સંબંધિ? મિકેનિક્? વપરાશકર્તા બધ? કો? સમ? અંદર કલ? લક્ષણો શ્રેષ્? અન? રાજ્? મેળવવા માટે પરવાનગી આપ? છે કે રાશિ? છે કે સંપૂર્? સમજાવવામાં આવ્યું છે. તે પણ કારણ? કેટલાક ટેકનિક? ભૂ? માટે કચરાપેટી પરંપરાગત પદ્ધતિ શ્રેષ્? રીતે અન? વપરાશકર્તા બિ? પરંપરાગત પદ્ધતિ તેની ખાતરી કરવા માટે લાગુ પડ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી છે ? ? કારણસર માટે કા? કરતુ? નથી નોંધ્યું હતું કે શકાય છે વપરાશકર્તા બધ? કો? સમ? અંદર શ્રેષ્? પરિણામ? મળ? છે. તે પણ કચરો ખાલી પરંપરાગત પદ્ધતિ સંબંધમાં સિસ્ટમ ફ્રી? અન? કેટલાક અનપેક્ષિ? ભૂ? પણ વપરાશકર્તા કો? મુદ્દો અન? સમસ્યા વિના કચરો ખાલી દબાણ કરવા માટેનુ? કારણ બન? છે કે જે કંઈક છે ? નોંધવુ? છે. ફોર્? કચરાપેટી પણ વપરાશકર્તા ઘટતુ? કો? મુદ્દો વગ? કરવામા? આવ? છે અન? શ્રેષ્? પરિણામ? પણ ? બાબતમા? મેળવવામા? આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે ? સંદર્ભ? પાલન કરીશુ? કે કેટલાક ઉચ્ચ ટે? પગલાંઓ સમાવેશ થા? છે. ? ટ્યુટોરીયલ બાદમાં ભાગોમા? પણ વપરાશકર્તા કો? મુદ્દો અન? સમસ્યા વિના શ્રેષ્? લક્ષ? નિદર્શ? નહી? તેની ખાતરી કરશે.

કેવી રીતે કાર્? કરવા માટે?

તે તેમજ શ્રેષ્? અન? પ્રક્રિય? રાજ્? માત્? એક સારા મદ? હા? ત્યા? છે અનુસરવામાં શકાય અન? ? ટ્યુટોરીયલ વપરાશકર્તા ખાલી બળ કચરો મુખ્? પ્રક્રિય? માટે નહી? કે તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામા? આવ્ય? છે તે પહેલાં ઉલ્લેખ કરવામા? આવ્ય? છે તે? મે? પર કોઈપ? વિલં?, મુદ્દો છે અન? સમસ્યા વગ?. તે પણ અહી? ઉલ્લેખ કર્ય? છે કે પગલાંઓ પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્? અન? બધ? ચિંતામાં મૂકી દે છે, કે જે કલ? પ્રક્રિય? રાજ્? વિચા? સુનિશ્ચિ? કર? છે કે જે ? સંદર્ભ? સ્ક્રીનશૉટ્સ સાથે આવ? છે કે જે નોંધ્યું કરવામા? આવ્ય? છે. પણ એક શિખા? વપરાશકર્તા માત્? વસ્તુઓ મફ? સર? અન? જોયા દેખા? બનાવવા માટે વપરાશકર્તા માટે જડિત કરવામા? આવી છે કે સ્ક્રીનશૉટ્સ પર જો? દ્વારા પ્રક્રિય? વાપર? અન? લાગુ કરવા માટે સક્ષ? હશ?:

1. ? ટર્મિન? કાર્યક્ર? ? એપ્લિકેશ? સરળતાથી શોધી શકાય છે ફોલ્ડર જે હેઠળ ઉપયોગીતા? ની મદ? સાથે શર? કરી શકાય છે:

How to force empty the trash on your mac

એપ્લિકેશ? ખોલો થઈ જા? 2. વપરાશકર્તા નીચે દર્શાવવામા? આવ્યું છે કે આદેશ લખવામા? આવ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. વપરાશકર્તા સરળત? માટે લેખિતમાં પ્રયત્? કરીશુ? sudo rm -rf ~ / .કચરાપેટી / * ? ઘટતુ? કરવામા? કરવા માટે.

How to force empty the trash on your mac

તે કરવામા? આવ્યું છે એકવા? 3. તે ? સંદર્ભ? વપરાશકર્તા ડેસ્કટોપ પર સ્થિ? કરવામા? આવી છે કે કચરો ફોલ્ડર તેમજ ? પ્રક્રિય? અં? કો? મુદ્દો વગ? ખાલી કરી દેવામા? આવી છે કે જે જો? શક? છે ? નોંધવુ? છે:

How to force empty the trash on your mac

ખાલી બળ accidently પછી કરવામા? આવ્યું છે તો શુ? કરવુ?

તે સમયે ? ભૂ? છે, કે જે વપરાશકર્તા ચહેર? ? સંદર્ભ? અન? શ્રેષ્? સિસ્ટમ અન? તે ખાતરી કરવા માટે કે સલાહ આપવામા? આવ? છે ફો? પર કરવામા? આવ્યું છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવા Wondershare Data Recovery for Mac તેની ખાતરી કરવા માટે વપરા? છે શ્રેષ્? અન? રાજ્? કે કલ? સાધન? લઘુત્ત? સમ? અંદર કરવામા? જરૂરી વસ્તુઓ મેળવવા માટે વપરા? છે. તે વાસ્તવમા? કાર્યક્ર? અંદર એમ્બેડ કરવામા? આવી છે કે સાધન? માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિય? તે કરી શક? છો તરીકે સર? બની જા? છે કે જે ખાતરી કર? તરીકે વપરાશકર્તા કો? જોયા વગ? અન? લઘુત્ત? શક્ય સમ? અંદર કા? નહી? તેની ખાતરી કર? છે કે જે ? કલ? સાધન એક રાજ્? છે પણ શ્રેષ્? nontraditional પદ્ધતિ તરીકે ગણવામા? કરી:

Download mac version Download win version

URL માંથી 1. http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html વપરાશકર્તા કાર્યક્ર? ડાઉનલો? થયેલ છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ:

How to force empty the trash on your mac

2. ? લોસ્? ફાઈલ પુનઃપ્રાપ્તિ વિકલ્પ પછી વપરાશકર્તા માટે કો? મુદ્દો અન? સમસ્યા વિના કલ? લક્ષણો શ્રેષ્? અન? રાજ્? નહી? તેની ખાતરી કરવા માટે પસંદ કરી છે. ? પગલુ? મા? વપરાશકર્તા પણ માહિતીનુ? નુકશાન આવી છે ડ્રાઈવ પસંદ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે અન? ? સિસ્ટમ પણ સ્કે? છે:

How to force empty the trash on your mac

3. કાર્યક્ર? પ્રાપ્? માહિતી પ્રાપ્? કરી શકાય રાખવામાં આવશે અન? વપરાશકર્તા તેને અન્ય ટ્રે? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવી જોઈએ છે કે એક સાથે આવ? છે એકવા?:

How to force empty the trash on your mac


Download mac version Download win version

Home> રિસોર્? > મે? > કેવી રીતે તમાર? Mac પર ખાલી કચરો દબાણ કરવા માટે
ટોચન?