બધા વિષયો

+

ફ્લેશ ડ્રાઇવ

1 ફ્લેશ ડ્રાઇવ લક્ષણો
2 ખાસ ફ્લેશ ડ્રાઈવો
3 સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીનિવારણ
4 ફ્લેશ ડ્રાઈવ પુનઃપ્રાપ્તિ

તમે કલ્પના કરી શકે કરતાં વધુ - USB ફ્લેશ ડ્રાઇવ શું કરી શકે

USB ફ્લેશ ડ્રાઇવ શું છે?

તે તેઓ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અદ્યતન સંગ્રહ સુવિધા મેળવી છે કે જેથી શ્રેષ્ઠ આ સંદર્ભે વપરાશકર્તા માટે પૂરી પાડવામાં આવ્યો છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકે છે કે બાહ્ય સંગ્રહ ઉપકરણો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે. યુએસબી ડ્રાઈવ કિંમત પર આધાર રાખે છે સંગ્રહ જગ્યા ઓફર કરવામાં આવી રહી છે અને તે પણ વપરાશકર્તા ખાતરી કરવી જોઈએ એ નોંધવું છે કે શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અદ્યતન મિકેનિક્સ ડ્રાઈવ ખરીદી છે અને ગુણવત્તા કંઈક છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઇએ કે અગ્રતા આપવી જોઈએ. બાદ સારી USB સંગ્રહ ડ્રાઈવ સાથે સંબંધિત છે કે કેટલાક પરિબળો છે:

1. ઈન્ટરફેસ

તે 2.0 ઈન્ટરફેસ જૂનું અને USB 3.0 ઈન્ટરફેસ વપરાશકર્તાને શ્રેષ્ઠ અને નહીં કે તેની ખાતરી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ રીતે તેની જગ્યાએ લેવામાં આવી છે એ USB તરીકે ડ્રાઈવ વિકસાવ્યું છે કે કંપનીના એકંદર કૌશલ્યનું દર્શાવે છે કે શ્રેષ્ઠ લક્ષણો એક છે કલાના રાજ્ય ઉપકરણ સંબંધમાં આપે છે. તેથી ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે એ USB ઈન્ટરફેસ આવૃત્તિ ચોક્કસપણે શ્રેષ્ઠ રીતે ચકાસેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે.

2. ગુણવત્તા

આ સંદર્ભે વિચારણા કરવી જોઇએ અને વપરાશકર્તા પણ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અદ્યતન મિકેનિક્સ માત્ર આ જ સંદર્ભે પાલન ન કરવામાં આવે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે બીજા સૌથી અગત્યનું પરિબળ છે, પરંતુ કંપની કે શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે જાણીતા છે પસંદ કરવામાં આવે છે શ્રેષ્ઠ. આ સંદર્ભે નોંધપાત્ર કંપનીઓ છે કિંગ્સ્ટન અને SanDisk વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ માં ડ્રાઈવો વિકાસ કરવામાં આવી છે. તે પણ આ અંગે વપરાશકર્તા હંમેશા કંપની માટે જોવું જોઈએ કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે અને ભાવ તદ્દન અવગણી શકાય છે.

3. ઉપયોગિતા

તે તેમના ડ્રાઈવો કલા કાર્યો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય કરી શકો છો કે જે માત્ર મોટી કંપનીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે કે વિકાસ છે, કારણ કે દરેક યુએસબી માહિતી સંગ્રહ સિવાય જ કાર્યો કરી શકો છો. યુએસબી બદલે વપરાશકર્તા ઉપયોગીતા અને શ્રેષ્ઠ અને USB ભવિષ્યમાં ઉપયોગ અને અન્ય સંકળાયેલ પરિબળો વિશ્લેષણ કરવા માટે વાપરી શકાય છે કે સૌથી અદ્યતન સાધનો છે કે ગુણવત્તા માટે જવા જોઈએ ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે ફરીથી ભાવ ગણવામાં આવે છે ક્યારેય.

ઉલ્લેખ ઉપર યુએસબી જોકે ખરીદી તે યાદી સમાપ્ત થતું નથી અને વપરાશકર્તા પણ શ્રેષ્ઠ અને કલા યુએસબી ડ્રાઈવ રાજ્ય પસંદ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ કે પરિબળો છે ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તમામ સુવિધાઓ એમ્બેડ તેમના ડ્રાઈવ તરીકે ગુણવત્તા કંપની પસંદ છે અને તે પણ તેઓ આ સંદર્ભે પ્રાપ્ત કરે છે તે શ્રેષ્ઠ પૈસા મૂલ્યના સંદર્ભમાં વપરાશકર્તા માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરશે. આ બોલ પર કોઈ યુએસબી ખરીદી પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામો નહીં તેની ખાતરી કરશે.

મૂળભૂત ટ્યુટોરિયલ - USB ફ્લેશ ડ્રાઈવ વાપરવા માટે કેવી રીતે

તે જ હેતુ માટે વિકસાવવામાં આવી છે કે યુએસબી ડ્રાઈવ માહિતી સંગ્રહ અને પરિવહન એક સ્ત્રોત તરીકે મુખ્યત્વે વપરાય છે. ડેટા ટ્રાન્સફર ઉપરાંત એ USB ઉપકરણ પ્રાથમિક કાર્ય ડેટા સલામત અને રાખવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે છે સુરક્ષિત . ડ્રાઈવ ફર્મવેર કલા કાર્યક્રમો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય આ સંદર્ભે કોઇ પણ શક્ય મૉલવેર અને વાયરસ ધમકી નિવારવા કે આ સંદર્ભે વપરાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરીને બાંધવામાં આવશે.

More than you could imagine - what a USB flash drive could do

વપરાશકર્તા યુએસબી ડ્રાઈવ એન્ટીવાયરસ સ્કેન પણ સમયાંતરે કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા પણ ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે, તો ડેટા એકંદર જાળવણી લાંબા સમય સુધી ટકી છે.

More than you could imagine - what a USB flash drive could do

એડવાન્સ ટ્યુટોરિયલ - USB ફ્લેશ ઉપયોગ વધુ રીતે

ઉન્નત લક્ષણ તરીકે યુએસબી ડ્રાઈવ પણ માહિતી શ્રેષ્ઠ રીતે છટણી કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે વાપરી શકાય છે. છે કે ફોલ્ડર્સ તેઓ તેમના પસંદગીના માહિતી શોધવા માટે માંગે છે જ્યારે વપરાશકર્તા કોઈ મુદ્દો સામનો ક્યારેય કે જેથી તેઓ પણ જાળવવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ ડ્રાઈવ માં કરી શકાય છે. તે પણ દરેક વપરાશકર્તા દ્વારા પરોક્ષ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે લક્ષણો એક છે, પરંતુ તે અવગણવામાં આવે છે અને ચોક્કસપણે તે મૂળભૂત રીતે તે આ હેતુ માટે કરવામાં આવી નથી, કારણ કે એ USB ફ્લેશ ડ્રાઇવ ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અદ્યતન રીતે એક તરીકે ગણવામાં કરી શકાય છે 

More than you could imagine - what a USB flash drive could do

અલ્ટીમેટ ટ્યુટોરિયલ - USB ફ્લેશ ડ્રાઇવ ઉપયોગ વધુ સર્જનાત્મક રીતે

અંતિમ માર્ગદર્શિકા તરીકે યુએસબી ડ્રાઈવ તાળું અને શ્રેષ્ઠ રીતે કમ્પ્યુટર અનલૉક અને તે જેથી ઘૂંસણખોરો પહોંચ બહાર રહે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે. એ USB પોર્ટ શામેલ નથી ત્યાં સુધી કમ્પ્યુટર ઍક્સેસ આપવા નહીં અને આ જ કારણસર તે દરેકને નથી કરી શકો છો પ્રકૃતિ અંશે ટેકનિકલ છે અને તે ફરીથી વપરાશકર્તાઓ મોટા ભાગના ઉપયોગ ક્યારેય એક લક્ષણ છે જે છે એ નોંધવું પણ છે સરળતા અને સંતોષ સાથે એ USB ફેરફારો અમલમાં. તેથી શ્રેષ્ઠ અને કલા સેવા રાજ્ય આ સંદર્ભે વપરાય છે અને વપરાશકર્તા તેમજ શ્રેષ્ઠ પરિણામો નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે.

More than you could imagine - what a USB flash drive could do

કેટલા ઉલ્લેખ રીતે ઉપર પ્રયત્ન કર્યો છે અને આ અંગે કોઈ પણ નવા વિચારો છે?

ચોક્કસ રહો અને બિંદુ માટે લોકો મોટા ભાગના મૂળભૂત ટ્યુટોરીયલ આ સંદર્ભે એક વિજેતા છે, તેથી એ USB માહિતી સંગ્રહ ઉપકરણ માટે અને તે માત્ર તમામ શંકાઓ ઉપર આ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે જ કારણ માટે વપરાય છે કે ખબર. તે પછી નીચેની વધુ સર્જનાત્મક રીતે કરવા માટે આવે છે ગણવામાં આવે છે કે પોઈન્ટ છે:

1. ચાલી રહેલ પોર્ટેબલ કાર્યક્રમો

2. એકંદરે OS સ્થાપન

3. માહિતી સુવાહ્યતા

ત્યાં વપરાશકર્તા આ સંદર્ભે અન્વેષણ કરીશું કે અન્ય માર્ગો છે અને તે ઓનલાઇન શોધ મદદ હાથ આપી શકે છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

હોટ લેખ
Home> રિસોર્સ > ફ્લેશ ડ્રાઇવ > તમે કલ્પના કરી શકે કરતાં વધુ - USB ફ્લેશ ડ્રાઇવ શું કરી શકે
ટોચના