બધા વિષયો

+

આઇફો? નોકિયા માંથી સંપર્ક? પરિવહન કરવા માટે કેવી રીતે


S60 ઉપકરણો સમ? લાંબ? ગાળા માટે દુનિયા પર રા? કર? છે, પરંત? હવ? સમ? બદલા? ગય? છે હો? છે. એન્ડ્રોઇ? પરિચ? તેમજ ફેરફાર? સ્ટી? જોબ્? એપ? INC કર્યું. ? હેન્ડસેટ સામાન્? જનતા ની રેન્જમાં આવ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરી હતી. લોકો ગૌરવ અન? સન્માન અન? હવ? ? ઉપકરણો માત્? જૂની નથી ગણવામા? આવ? છે સાથે નોકિયા ? શ્રેણી ખરીદી ઉપયો? કર?, પરંત? જૂના નોકિયા ઉપકર? માંથી સંપર્ક ટ્રાન્સફ? જેવા અનેક મુદ્દા? વપરાશકર્તા? તર? દોરી જા? છે, જે એક ઝડપી ગતિએ આઇફો? સાથે બદલા? રહી છે ત્યારે ટ્રેડીંગ છે ગો? નવ? આઇફો?. ? ટ્યુટોરીયલ જુ? નવ? આઇફો? રાખવ? માટે વપરાશકર્તા સરળત? તેમજ ટ્રાન્સફ? પ્રક્રિય? જૂના S60 ઉપકરણો માંથી સંપર્ક? પરિવહન પ્રક્રિય? મારફતે વપરાશકર્તા? માર્ગદર્શન કરશે.

ભા? 1: આઇફો? ટ્રાન્સફ? કરવા માટે એક ક્લિ? ફો? નોકિયા

Wondershare MobileTrans ટ્યુટોરીયલ ? વિભાગમાં આપવામા? આવી છે કે ? વિષય સાથે વાક્? મા? આવ? છે કે શ્રેષ્? સોફ્ટવેર નિઃશંકપણ? છે. તે પણ ? અંગે વપરાશકર્તા સમીક્ષા? ? સોફ્ટવેર કાર્યક્ર? વાપરવા માટે સર? છે અન? વપરાશકર્તા જરૂરિયાત સાથે વાક્? છે કે લા? ધરાવ? છે હકીકત ? છે કે ? વ્યક્ત? જીવી નોંધ્યું હતું કે કરવામા? આવ્ય? છે. શ્રેષ્? પગલુ? માર્ગદર્શિકા દ્વારા એક પગલુ? પણ વપરાશકર્તા? તેને કા? જો નીચેની પ્રક્રિય? સાથે પ્રક્રિય? કરવા પહેલાં, ઝડપથી પૂર્? કરવા માટે અનુસરો ખાતરી કર? કે પ્રસ્તુત છે ? ટ્યુટોરીયલ મા? ઉલ્લેખ કર્ય? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરવા માટે ના કેટલાક લાભોમા? છે સોફ્ટવેર કાર્યક્ર?:
. 1.It ? સંદર્ભ? સામે? કો? મે? ટેકનોલોજી છે કારણ કે ત્યા? વાપરવા માટે સલામ? છે
2.It એક ? વારમાં લગભગ 90,000+ સંપર્ક? પરિવહન કરી શક? છે.
3. તે નવ? iOS 9 આધાર આપ? છે, આઇફો? 6s પ્લસ, આઇફો? 6s, આઇફો? 6 plsu / 6 / 5S / 5/4.


જરૂરીયાતો:
1.Nokia S60 ઉપકર?
2.iPhone ઉપકર?
3.Respective યુએસબી કેબલ્સ

પગલુ? 1.The વપરાશકર્તા કાર્યક્ર? ડાઉનલો? કરવા માટે Wondershare સત્તાવાર વેબસાઇ? ની મુલાકા? લો જરૂર છે. કાર્યક્રમન? સીધા વપરાશકર્તા દોરી જશ? કે URL http://www.wondershare.com/phone-transfer/ છે અન? સોફ્ટવેર કાર્યક્ર? ડાઉનલો? થઈ જા? તે કાર્યક્ર? મુખ્? ઈન્ટરફેસ વિચા? ચાલે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામા? આવ? છે .

nokia

પગલુ? 2.The વપરાશકર્તા સોફ્ટવેર કોઈપ? સમસ્યા વિના તેમન? શોધે છે કે તેની ખાતરી કરવા માટે તેમન? લાગતાવળગતા યુએસબી કેબલ મારફતે કમ્પ્યુટ? પર ઉપકરણો સાથે જોડાવા માટે જરૂર છે.

nokia

પગલુ? 3.? વપરાશકર્તા પછી પ્રક્રિય? કો? કામગીરી જેના માટે સોફ્ટવેર ડાઉનલો? કરવામા? આવી છે શર? થા? છે કે જેથી "પ્રારં? કર? કૉપિ કર?" બટ? દબાવવામા? આવ? તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

nokia

પગલુ? 4.The ડેટા ટ્રાન્સફ? એક ? સમયે સ્થા? લેશે અન? ટ્રાન્સફ? એક પ્લેટફોર્મ પરથી બીજા પૂર્? થયેલ છે એકવા? પ્રક્રિય? પણ સમાપ્ત.

nokia

ભા? 2: સિ? કાર્? ટ્રાન્સફ?

તે પણ નિર્દેશિ? તરીકે શ્રેષ્? પગલુ? દ્વારા શ્રેષ્? શક્ય રીતે અન? પગલુ? મા? તેની મદદથી વ્યક્ત? પહોંચાડવામાં આવ? છે કે જે ખાતરી કર? છે કે જે સર? પદ્ધતિ છે. તે અનુસરવ? માટે ખૂ? સર? છે અન? વપરાશકર્તા? બહુમતી કો? જોયા અન? સમસ્યા વિના અનુસરવ? માટે ? કારણોસ? તે પણ શક્ય બનાવ? છે તે પણ એક સામાન્? માણસ પ્રક્રિય? તરીકે ગણવામા? કરી શકાય છે.

જરૂરીયાતો:
તે બે ભા? પ્રક્રિય? છે અન? નીચેની જરૂરીયાતો પૂર્? કરવામા? આવ? છે ત્યારે અનુસરવામાં શકાય:
1.Nokia S60 ઉપકર?
2.iPhone ઉપકર?
3.SIM કાર્? સંપર્ક? ટ્રાન્સફ? કરી કર્ય?

1 કાર્? સિ? નોકિયા સંપર્ક? પરિવહન

તે નોકિયા થી આઇફો? માટે સંપર્ક? પરિવહન સિ? બે ભા? પ્રક્રિયાન? પ્રથ? ભા? તરીકે ગણી શકાય. નીચે ? સંદર્ભ? પ્રક્રિય? છે.

1.On વપરાશકર્તા મેનુ બટ? દબાવ? છે નોકિયા ફો? પગલુ?.

nokia

મેનુ 2.Once પગલુ? વપરાશકર્તા આગ? વધ? સંપર્ક? દબાવ? જરૂર એક્સેસ થા? છે.

nokia

3.On વિકલ્પ? બટ? ક્લિ? કરી છે આગળની સ્ક્રી? પગલુ?.

nokia

માર્? / unmark પગલા? 4.The વિકલ્પ પસંદ કરી છે.

nokia

5.Now બધ? પસંદ કરી શકાય છે માર્? વિકલ્પ પગલુ?.

nokia

પગલુ? 6.Now ફરી વિકલ્પ કી દબાવવામા? આવ? છે.

nokia

પગલુ? 7.The વપરાશકર્તા હવ? નક? વિકલ્પ પસંદ કર? છે.

nokia

8.On વપરાશકર્તા પ્રક્રિયાન? પ્રથ? ભા? સમાપ્ત કરવા માટે કાર્? વિકલ્પ સિ? નક? પસંદ કરવા માટે હો? છે આગળની સ્ક્રી? પગલુ?.

2 આઇફો? સંપર્ક? પરિવહન

? નીચેની પગલાંઓ સાથે ચાલુ દ્વારા અનુસરવામાં શકાય છે કે જે પ્રક્રિય? બીજા ભા? છે.

પગલુ? 1.The સેટિંગ્સ આયકન બધ? સંપર્ક? ધરાવ? છે, જે નોકિયા મોબાઇલ સિ? કાર્? દાખલ કર્ય? પછી આઇફો? મેનુ અંદર ટે? કરી છે.

nokia

2.The મેઇલ, સંપર્ક? પગલા? અન? કૅલેન્ડર વિકલ્પ પછી ટે? કરી છે.

nokia

3.On વપરાશકર્તા પ્રક્રિય? સમાપ્ત કરવા માટે અન? આઇફો? માટે બધી સંપર્ક? આયાત કરવા "આયાત સિ? સંપર્ક?" ટે? અન? બા? ટે? કરવાની જરૂર આગળની સ્ક્રી? પગલુ?.

nokia

ભા? 3: Google Sync

પગલુ? પ્રક્રિય? દ્વારા પગલુ? અન? જરૂરિયાત? નીચે મુજબ છે.

જરૂરીયાતો:
1.Nokia ફો?
2.iPhone ઉપકર?
3.USB કેબલ
4.Internet જોડા?

પગલુ? 1.The વપરાશકર્તા નોકિયા ફો? પીસી સાથે જોડાયે? છે અન? વપરાશકર્તા સુમે? અન? પછી સુમે? વિકલ્પ? પસંદ કરવા માટે હો? છે તેમા? ઓવીઆઈ સેવામાંથી શર? થા? છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

nokia

પગલુ? 2.On વપરાશકર્તા સંપર્ક? અન? પછી ? બો? એમએસ આઉટલુક પસંદ કરવાની જરૂર છે ડાબી પેનલ.

nokia

આગામી પગલુ? 3.On બધ? બટ? દબાવવામા? આવ? છે સુમે? પગલુ?.

nokia

4.The સફ? સુમે? પ્રોમ્પ્? પગલુ? unde તરીકે બતાવવામા? આવશે.

nokia

પગલુ? 5.The વપરાશકર્તા પછી પીસી સાથે આઇફો? સાથે જોડાવા માટે જરૂર છે.

nokia

તે 6.Once પગલુ? વપરાશકર્તા પછી આઇટ્યુન્? શર? કરવામા? આવ? છે અન? માહિતી ટે? કાર્યક્ર? ડાબી પેનલ ઉપકર? પસંદ કર્ય? પછી ક્લિ? થયેલ હો? તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે કરવામા? આવ્યું છે.

nokia

પગલુ? 7.The વપરાશકર્તા પછી વિન્ડો? સંપર્ક? અંદર એમ્બેડ કરવામા? આવી છે કે નીચે આવતા માંથી Google સંપર્ક? પસંદ કર? અન? આઇફો? રૂપરેખાંકિ? અન? તેથી આઇટ્યુન્? અન? આઇફો? માટે બધી નોકિયા સંપર્ક? પરિવહન કરવા માટે પૂછે છે અનુસરો જરૂર છે.

nokia

ભા? 4: નોકિયા પીસી સ્યુ?

તે પણ સંપર્ક? સર? રીતે લગભગ અન્ય કો? પણ ઓએ? પરિવહન છે તેની ખાતરી કરવા માટે ખૂ? ? સર? પ્રક્રિય? છે. વપરાશકર્તા માત્? પણ ઓવીઆઈ સ્યૂ? તરીકે ઓળખા? છે, જે નોકિયા પીસી સ્યુ? આઇટ્યુન્? સાથે સિસ્ટમ માટે ડાઉનલો? થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

જરૂરીયાતો:
તે બે ભા? પ્રક્રિય? છે અન? નીચેની જરૂરીયાતો પૂર્? કરવામા? આવ? છે ત્યારે અનુસરવામાં શકાય:
1.OVI અથવા નોકિયા પીસી સ્યુ?
2.iTunes સોફ્ટવેર
3.Nokia હેન્ડસેટ
4.iPhone હેન્ડસેટ

1 પ્રક્રિય?

પગલુ? 1.The વપરાશકર્તા યુએસબી કેબલ સાથે પીસી નોકિયા ફો? જોડાવા માટે જરૂર છે અન? પછી સુમે? વિકલ્પ અન? પછી સુમે? વિકલ્પ પસંદ કરી છે જ્યાંથી ઓવીઆઈ સેવામાંથી લોન્? કરવા માટે છે.

nokia

2.On વપરાશકર્તા સંપર્ક? અન? નીચે જો? શકાય છે, જે પછી એમએસ આઉટલુક વિકલ્પ પસંદ કર? કરવાની જરૂર છે ડાબી પેનલ પગલુ?.

nokia

પગલુ? 3. હવ? બધ? બટ? દબાવ? કરવા માટે સુમે? છે.

nokia

પગલુ? 4.This બધ? નોકિયા સંપર્ક? એમએસ આઉટલુક નક? અન? તેથી કમ્પ્યુટ? પર સાચવવામા? આવ? છે કે નહી? તેની ખાતરી કરશે.

2 આઇફો? સંપર્ક? પરિવહન

પગલુ? 1.The વપરાશકર્તા પ્રક્રિય? બીજા તબક્કામા? શર? કરવા પીસી સાથે આઇફો? સાથે જોડાવા માટે હો? છે.

nokia

પગલુ? 2.The આઇટ્યુન્? સોફ્ટવેર ઉપકર? શોધાયે? છે અન? માહિતી ટૅ? પણ એક્સેસ થા? છે તેની ખાતરી કરવા માટે શર? કરવામા? આવ? છે.

nokia

3.? વપરાશકર્તા પછી "સુમે? સરનામુ? પુસ્તક અન? સંપર્ક?" એમએસ Outlook સરનામા પુસ્તિકા ફક્ત સમન્વયિત નથી પરંત? સંપર્ક? પણ પ્રક્રિય? પૂર્? કરવા માટે આઇફો? માટે તબદી? કરવામા? આવ? છે તેની ખાતરી કરવા માટે પસંદ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે પગલા?.

Home> રિસોર્? > આઇફો? > આઇફો? નોકિયા માંથી સંપર્ક?, સંગી?, ફોટા, વિડિઓઝ અન? એસએમએસ પરિવહન કરવા માટે કેવી રીતે
ટોચન?