બધા વિષયો

+

મફત 5 ટોચના અને શ્રેષ્ઠ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સોફ્ટવેર

તે તેમજ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ તરીકે વિડિઓ ખૂબ ચોક્કસ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા જરૂરી છે કે વિધેય શ્રેષ્ઠ વિચાર બહાર લેવામાં આવી છે અને વપરાશકર્તા પણ વગર કલા પરિણામો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે મુદ્દો છે અને મુશ્કેલી. તે વપરાશકર્તાઓને શ્રેષ્ઠ અને આ ટ્યુટોરીયલ ચર્ચા કરવામાં આવશે કે કાર્યક્રમો આ સ્થિતિમાં જે વપરાશકર્તા ઇચ્છા અને જરૂર મુજબ પસંદ કરી શકો છો કે જેથી બંને પેઇડ અને મફત છે કે રાશિઓ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે એ નોંધવું છે અને એ પણ ડાઉનલોડ કાર્યક્રમ શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકો છો.

ભાગ 1: ટોચ 5 મુક્ત સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સોફ્ટવેર

આ ટ્યુટોરીયલ આ વિભાગ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને મફત છે કે કલા કાર્યક્રમો રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરે છે અને કાર્યક્ષમતા આ અંગે કોઈ પણ ચૂકવવામાં કાર્યક્રમ કરતાં ઓછી નથી. તે વપરાશકર્તાઓને પણ આ વિભાગમાં સમજાવી કરવામાં આવી છે કે કાર્યો તેમજ એકંદરે લક્ષણો પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામ અને જરૂરિયાતો અનુકૂળ કે કાર્યક્રમ નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે સંપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે એ નોંધવું છે કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના ડાઉનલોડ થયેલ છે.

1. નાનું લો

http://tinytake.com/

★★★★ ☆

તે વપરાશકર્તા સરળ ઈન્ટરફેસ નહીં અને જડિત કરવામાં આવી છે કે સંબંધિત કાર્યો શ્રેષ્ઠ છે અને આ વપરાશકર્તા વર્તમાન સાથે વાક્ય માં રહે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે નિયમિતપણે અપડેટ મુક્ત હોવાની હોવા છતાં કે રાશિઓ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે કે જે શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમ છે જરૂરીયાતો અને સરળતા સાથે કાર્યક્રમ ઉપયોગ કરે છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

2. એસ રેકોર્ડર

http://download.cnet.com/SRecorder/3000-13633_4-76172706.html

★★★ ☆☆

કાર્યો માં બાંધવામાં શ્રેષ્ઠ છે અને કાર્યક્રમ માત્ર ડાઉનલોડ પણ વિના મૂલ્યે ઉપયોગ ન કરવામાં આવે છે કે જે વપરાશકર્તા ખાતરી કરવી જોઈએ, પરંતુ તે અંદર એમ્બેડ કરવામાં આવી છે કે લક્ષણો શ્રેષ્ઠ છે કે રાશિઓ છે અને વપરાશકર્તા ખાતરી કરો કે માટે પરવાનગી આપે છે આ કાર્યક્રમ ખાતરી માટે ડાઉનલોડ થયેલ છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

3. સ્ક્રીન NR

https://www.screenr.com/

★★★★ ☆

આ કાર્યક્રમ શ્રેષ્ઠ અને કલા વિધેય રાજ્ય ડાઉનલોડ અને બધા કોઈ સમય અંદર વપરાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે. તે પણ વપરાશકર્તા કાર્યક્રમ શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શનો ની મદદ સાથે વપરાય છે અને મને આ કાર્યક્રમ સાથે ડાઉનલોડ થયેલ છે કે txt ફાઈલ વાંચી ખાતરી કરવી જોઇએ કે એ નોંધવું છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

4. સ્માર્ટ પિક્સેલ

http://www.smartpixel.com/

★★★★ ☆

સ્માર્ટ પિક્સેલ કલા લક્ષણો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય અંદર આવેલા હોય છે તેની ખાતરી કરવા માટે જ વિકસાવવામાં આવી છે. વપરાશકર્તા તેને સુધારી દેવામાં આવ્યુ છે અને શ્રેષ્ઠ વપરાશકર્તા પ્રથમ કાર્યક્રમ ચકાસવા જોઈએ ઘટના બહાર લેવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે જે તાજેતરનું સંસ્કરણ છે, કારણ કે કાર્યક્રમ સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.

Top 5 free and best Screen Recording Software

5. આંખ મારવી

http://www.debugmode.com/wink/

★★★★ ☆

કાર્યક્રમ પરિણામ વપરાશકર્તા જરૂરિયાતો સાથે અને બીજી બાજુ પર લીટી માં છે, તેથી ઉદ્યોગ શ્રેષ્ઠ હાથ મદદથી વિકસાવવામાં આવ્યો છે તરીકે વપરાશકર્તા પણ કાર્યક્રમ ભૂલો કોઈપણ ઓળખવામાં આવે છે, તો ખાતરી કરો કે વપરાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરો અને જોઈએ શ્રેષ્ઠ સુધારાયેલ આવૃત્તિ શરૂ થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે અહેવાલ.

Top 5 free and best Screen Recording Software

ભાગ 2: ટોચ 5 શ્રેષ્ઠ પેઇડ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સોફ્ટવેર

બાદ માત્ર ડાઉનલોડ અને વ્યાપારી લાયસન્સ મેળવી છે એકવાર સ્થાપિત કરી શકાય છે કે જે કાર્યક્રમો કબજે ટોચ 4 ચૂકવણી સ્ક્રીન છે.

1. ઝડપી પથ્થર કબજે

http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm

★★★★ ☆

તે વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે અને આ સંદર્ભે થયા છે કે દરેક અને દરેક પેની એક મહાન વિસ્તારવા માટે વાજબી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે કે જે એક પ્રોગ્રામ છે. તે પણ વપરાશકર્તા URL માંથી ખરીદી ઉપર કોઇ દુર્ઘટના ટાળવા માટે કરવી જોઈએ એ નોંધવું છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

2. Wondershare સ્ક્રીન રેકોર્ડર

http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html

★★★★★ ☆

તે શ્રેષ્ઠ વપરાશકર્તા માટે આપવામાં આવે છે અને તેઓ પણ ખુશ અને સુખી રહે કરવામાં આવી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા યાદી થયેલ કરવામાં આવી છે કે શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમ છે. સમાન શૈલીના અન્ય કાર્યક્રમો જેમ નહિં પણ, આ એક વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ નહીં અને વિડિઓ કબજે અને સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ એકંદર મુદ્દો શ્રેષ્ઠ સહાય અને આ સંદર્ભે કલા કાર્યક્રમ રાજ્ય સાથે ઉકેલાઈ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે. તે વપરાશકર્તાઓને ખાતરી કરવી જોઈએ એ નોંધવું છે કાર્યક્રમ બહાર શ્રેષ્ઠ વિચાર ઉપરોક્ત URL પર વિકાસકર્તાઓ દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવી છે કે માર્ગદર્શિકા વાંચવા છે અને ટ્રાયલ આવૃત્તિ કે જે કોઈપણ અન્ય દ્વારા આપવામાં આવે ડાઉનલોડ થયેલ છે કે આ સંદર્ભે યાદી થયેલ કરવામાં આવી છે કે કાર્યક્રમ.

Wondershare વિડિઓ કન્વર્ટર અલ્ટીમેટ વિડિયો રેકોર્ડર સાથે આવે છે અને આ કાર્યક્રમ આપોઆપ મુખ્ય સોફ્ટવેર સાથે સ્થાપિત થયેલ છે. Wondershare વિડિઓ કન્વર્ટર અલ્ટીમેટ શ્રેષ્ઠ અને વિડિઓ સોલ્યુશન્સ પૂરી પાડવામાં આવે છે, રૂપાંતરિત ડાઉનલોડ, બર્ન અને ટીવી પર સ્ટ્રીમિંગ વિડિઓ સંબંધમાં કલા અનુભવ ભયાનક અને રાજ્ય એક બધા પૂરી પાડવામાં આવે છે કે જે ખાતરી કરે છે કે જે કલા કાર્યક્રમ રાજ્ય છે . આ કાર્યક્રમ પણ નવી 4K અને એચડી ટેકનોલોજી આધાર આપે છે. વિડિઓ પુનઃક્રમાંકિત કરો મુખ્ય કાર્યક્રમ IE સાથે સ્થાપિત નહીં Wondershare વિડિઓ કન્વર્ટર અલ્ટીમેટ જેથી જાતે કાર્યક્રમ સ્થાપિત કોઈ જરૂર નથી.

Top 5 free and best Screen Recording Software

3. સોની વેગાસ પ્રો

http://www.sonycreativesoftware.com/download/trials/vegaspro

★★★ ☆☆

શૈલી અને વર્ગ કામ નહીં પણ વપરાશકર્તા આ સંદર્ભે કલા પરિણામ શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરે છે અને આ કાર્યક્રમ સોની શક્તિ દ્વારા ટેકો આપ્યો છે. આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળે છે અને સમગ્ર ઘટના કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના આગલા સ્તર પર લેવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યો છે. શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવવા અને તે વપરાશકર્તા સમીક્ષાઓ પણ ગણવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે ખરીદી કરવા પહેલાં.

Top 5 free and best Screen Recording Software

4. Bandicam

http://www.bandicam.com/downloads/

★★★ ☆☆

અન્ય કાર્યક્રમ વિપરીત આ સોફ્ટવેર 15 દિવસ સમાવેશ થાય છે અને વપરાશકર્તા સંતોષ ન હોય, તો કાર્યક્રમ પરત કરી શકાય છે કે વળતર policyas સારી સાથે આવે છે. તે શ્રેષ્ઠ અને જડિત કરવામાં આવી છે અને સૂચનો કાર્યક્રમ સાથે આવે છે કે અનુસરવામાં આવે છે, તો વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ વિચાર કરી શકો છો કે જે કલા વિધેય સ્થિતિ છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

5. ScreenFlow

http://screenflow.en.softonic.com/mac

★★★★ ☆

આ કાર્યક્રમ પણ વપરાશકર્તા શાંત અને શ્રેષ્ઠ અને કલા ફોર્મેટ કન્વર્ઝન રાજ્ય પણ વધુમાં કરવામાં આવે છે, જે ખાતરી કરે છે. તે પણ આ અંગે વપરાશકર્તા કાર્યક્રમ અભ્યાસ કર્યો હતો અને તે શ્રેષ્ઠ બધા કોઈ સમય અંદર આપવામાં આવી છે અને વપરાશકર્તા પણ આ બાબતમાં શાંત રહે છે તેની ખાતરી કરવા માટે રજીસ્ટર થયેલ પહેલાં ચકાસાયેલ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

Top 5 free and best Screen Recording Software

ટોચના