બધા વિષયો

+

તમે સુંદર સ્ક્રીન રેકોર્ડર વિશે ખબર જરૂર ટોપ 10 ટિપ્સ

સમય પેસેજ સાથે સ્ક્રીન રેકોર્ડર મહત્વ મેળવે છે અને તે કારણે વપરાશકર્તાઓ શ્રેષ્ઠ સોફ્ટવેર કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવે છે તેમના કાર્યો અને સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સંબંધિત એકંદર મુદ્દો આધાર આપવા માટે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માંગો છો હકીકત એ છે કે બધા છે શ્રેષ્ઠ રીતે. તે વપરાશકર્તાઓને શ્રેષ્ઠ અને આ સંદર્ભે કલા કાર્યક્રમ રાજ્યના માત્ર રજૂ નથી ક્યૂટ સ્ક્રીન રેકોર્ડર એટલે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે, પરંતુ કામ પણ શૈલી અને વર્ગ કરવામાં આવે છે.

ક્યૂટ સ્ક્રીન રેકોર્ડર વિશે ટોચના 10 ટિપ્સ

ઉલ્લેખ નીચે ક્યૂટ સ્ક્રીન રેકોર્ડર અને તેના કામ સંબંધિત ટોપ ટેન ટિપ્સ છે અને તે કેવી રીતે પરફેક્ટ કરી શકાય છે.

1. આઉટપુટ ફોર્મેટ

વપરાશકર્તા આઉટપુટ ફોર્મેટ જરૂરિયાતો સાથે વાક્ય માં પસંદ થયેલ છે અને રેકોર્ડ સ્ક્રીન હંમેશા સમાન બંધારણના વિકસાવવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે. નીચે સ્ક્રીન દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ વિભાગ અનુસરવામાં આવે છે અને પ્રકાશિત ભાગ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને ચર્ચા હેઠળ છે કે આઉટપુટ ફોર્મેટ સંબંધમાં કલા પરિણામ રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

કાર્યક્રમ 2 વિકલ્પો

વપરાશકર્તા વપરાશ આ સંદર્ભે જરૂરી છે કે કાર્યક્રમ ની જરૂરિયાતો અને આઉટપુટ સાથે વાક્ય માં કરવામાં આવે છે કે જેથી કાર્યક્રમ વિકલ્પો પણ શોધખોળ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે. તે ખાતરી કરે છે કે જે વિભાગ છે, કે પણ આ કાર્યક્રમ સફળ રીતે બનાવ્યા છે કે જે વપરાશકર્તા કાર્યક્રમ કલા કાર્યો રાજ્ય શોધખોળ કરે છે શ્રેષ્ઠ અને સંબંધિત મુદ્દાઓ બધા કોઈ સમય અંદર ઉકેલાઈ છે તેની ખાતરી કરવા માટે પરવાનગી આપે છે કરશે અને જરૂરિયાતો અને વપરાશકર્તા માગણીઓ મુજબ:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

3. પ્રીસેટ સ્થિતિ

વપરાશકર્તા કારણે હાજરી માટે કાર્યક્રમ પ્રીસેટ સ્થિતિમાં પણ શ્રેષ્ઠ અને કાર્યક્રમ ના ઇચ્છિત સ્થિતિ માત્ર નિશ્ચિત નથી પરંતુ વપરાશકર્તા પણ અન્ય કાર્યો તરીકે શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સુયોજિત થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે આ કાર્યક્રમ વ્યગ્ર ક્યારેય થતો નથી. તે વપરાશકર્તાઓને પણ પસંદ કરવામાં આવી છે કે એક દંડ કામ કરે છે અને યોગ્ય રીતે ન હોય તો પ્રીસેટ સ્થિતિમાં બદલાયેલ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

4. આઉટપુટ ફોલ્ડર

વપરાશકર્તા આઉટપુટ પાથ અને ફોલ્ડર વપરાશકર્તા દ્વારા જરૂરી છે અને તે જ કારણોસર તે પણ શ્રેષ્ઠ અને કલા પાથ રાજ્ય દત્તક શકાય છે એ નોંધવું છે કરવામાં આવી છે કે પાંચ આંકડાના US સ્થાન પસંદ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે આ સંદર્ભે જ્યારે તે જરૂરી હોય ફાઇલ જોવા મળે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે. આ સંદર્ભે ચોક્કસ પાથ પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને પાથ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા અપનાવી શકાય છે કે કલા પ્રક્રિયા રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરશે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

5. એક વિન્ડો કામગીરી

તે વિકલ્પો તેમજ તમામ કાર્યક્રમ જ વિન્ડો અંદર અને તે છે જ કારણ માટે જોવા મળે છે કાર્યક્રમ સંબંધમાં કરી છે કે અન્ય કાર્યો એટલે કે સુંદર સ્ક્રીન રેકોર્ડર સાથે સંકળાયેલું છે કે શ્રેષ્ઠ પરિબળ છે પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામ નોંધ્યું કરી શકાય છે અને વપરાશકર્તા માટે શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અપનાવી શકાય છે કે જે કંઈક છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

6. નમૂના દર

આ રેકોર્ડ વિડિઓ તે વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન પરંતુ સમગ્ર નહીં તે માત્ર તેની ખાતરી કરશે તરીકે નમૂના દર પણ જરૂરિયાતો અને વપરાશકર્તા માગણીઓ મુજબ બદલાઈ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે HD માં કરવામાં આવે છે કે તેની ખાતરી કરવા માટે સંબંધિત સ્ક્રીન કાસ્ટ રેકોર્ડિંગ પણ શ્રેષ્ઠ રીતે કરવામાં આવે છે. વપરાશકર્તા પણ રેકોર્ડ સ્ક્રીન કાસ્ટ કદ અને ઊલટું માં નાની હોય છે કે જેથી ઓછી ગુણવત્તા પસંદ થયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

7. વિડિઓ વિકલ્પો

વપરાશકર્તા સમગ્ર વિડીયો રેટિંગ તેમજ રેકોર્ડિંગ શ્રેષ્ઠ રીતે કરવામાં આવે છે કે જેથી વિડિઓ વિકલ્પો પણ પસંદ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂર છે. એકંદર કાર્યો અને કાર્યક્રમ સંબંધિત ક્રિયાઓ કરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે અને તે જ કારણોસર તે મુદ્દાઓ ટિપ્સ અને યુક્તિઓ કરવા માટે ઉકેલો તમામ કાર્યક્રમ પર કામ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સિંગલ વિન્ડો માં શોધી શકાય છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે શ્રેષ્ઠ:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

8. ગરિષ્ઠ

વપરાશકર્તાને જાતે અને શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન પણ વપરાશકર્તા આ સંદર્ભે કલા સેવાઓ શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે previewed હોઈ શકે છે પસંદ કરવામાં આવી છે કે સમગ્ર પ્રદેશ મેળવવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરીને આ પ્રદેશમાં પસંદ કરી શકો છો. તે પણ વપરાશકર્તા સ્ક્રીન કાસ્ટીંગ સંબંધિત એકંદર મુદ્દાઓ પણ સંપૂર્ણ નિવારણ થાય છે તરીકે વિકલ્પો તેમજ શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વપરાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે એ નોંધવું છે:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

9. આઉટપુટ ઍક્સેસ

વપરાશકર્તા આઉટપુટ ફોલ્ડર સરળતા અને સંતોષ સાથે એક્સેસ થાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવાની જરૂર છે અને આ પ્રક્રિયા સરળ છે. આઉટપુટ ડિરેક્ટરી સાથે ઓપન બટન ઘટતું કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે દબાવવામાં આવે છે અને વપરાશકર્તા સરળતાથી આઉટપુટ નહીં:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

10. ઓડિયો ચેનલો

વપરાશકર્તા ઓડિયો ચેનલો પણ સ્ક્રિનકાસ્ટ પ્રકૃતિ અને આ સંદર્ભે લાગુ પાડી શકાય છે કે સમગ્ર પદ્ધતિ મુજબ પસંદ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકો છો. તે પણ આ વિભાગ ઉપયોગ અત્યંત સરળ છે, કારણ કે વપરાશકર્તા કામ એક જ ક્લિકમાં કરવામાં વિચાર કરવાની જરૂર છે કે જે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

રેકોર્ડિંગ સ્ક્રીન અને વિડિઓ માટે વધુ શક્તિશાળી ઉકેલ

Wondershare વિડિઓ કન્વર્ટર અલ્ટીમેટ શ્રેષ્ઠ અને સુંદર સ્ક્રીન રેકોર્ડર સરખામણીમાં અને પરિણામો વધુ સારી હોય છે તેની ખાતરી કરવા માટે આ સંદર્ભે વાપરી શકાય છે કે કલા ઉત્પાદન રાજ્ય છે તે એ છે કે તે બનાવે છે કાર્યક્રમ ઉપયોગ બધા વખત શ્રેષ્ઠ. તે પણ ખરીદી કરવામાં આવે છે અથવા તો ટ્રાયલ સ્થિતિ સ્થાપિત થાય તે પહેલાં વપરાશકર્તા નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કે નોંધવું છે:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

  1. તે 150 + + એચડી નવી ટેકનોલોજી બંધારણો અને વચ્ચે 4K પણ વણાયેલી છે કે જે ખાતરી કરે છે કે કાર્યક્રમ વડે રચનાને સહાય મહાન છે.
  2. તે પણ તે ઉપર જોઇ શકાય છે કે એક વીડિયો રેકોર્ડર માં બનાવવામાં સાથે આવે તરીકે કાર્યક્રમ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ઊંચા દર રહ્યો છે.
  3. આ કાર્યક્રમ ના સ્થાપન જ પરિણામો તરફ દોરી જાય છે અને અલગ સ્થાપન જરૂરી નથી, કારણ કે વીડિયો રેકોર્ડર એકંદર સ્થાપન સરળ છે.
  4. તે વિડિઓ સ્ટ્રીમિંગ, સંપાદન કૉપિ અને તેમજ ડાઉનલોડ સમાવેશ થાય છે આ કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા માટે સંપૂર્ણ વિડિઓ સ્યૂટ છે.
  5. વિડિઓ રેકોર્ડર પાથ પણ સરળ કરવામાં આવી છે અને વપરાશકર્તા તેને મેનુેનુ> વીડિયો રેકોર્ડર પાથ ઘટતું સરળ રીતે કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અપનાવવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકો છો.
ટોચના