બધા વિષયો

+
એક

Linux માટે ટોચના 5 સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર

તે Linux વિશ્વના સૌથી ઓએસ પ્લેટફોર્મ અને આ જ કારણસર તે વિશ્વના તમામ સિસ્ટમો લાખો પર સ્થાપિત થયેલ છે નોંધ્યું છે કે કરી શકાય છે અને તે મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશન્સ વિશે લખવા માટે આવે છે ત્યારે એક આ પ્લેટફોર્મ અવગણી શકો છો કે અન્ય પ્લેટફોર્મો માટે વિકસાવવામાં આવી છે. આ બાબત તે હકીકત અન્ય પ્લેટફોર્મો માટે એપ્લિકેશન્સ વિકસાવવા જે કંપનીઓ ચોક્કસપણે Linux માટે આવૃત્તિ પણ કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના બનાવવામાં આવેલ ખાતરી કરો કે છે. તેથી વપરાશકર્તા ટ્યુટોરીયલ તેની ખાતરી કરવા માટે સંપૂર્ણ વાંચી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે એ નોંધવું છે Linux માટે સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર એપ્લિકેશન્સ માત્ર રજૂ નથી પરંતુ તે તરીકે ડાઉનલોડ કરવા માટે આવે છે જ્યારે વપરાશકર્તા પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે કડીઓ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે પૂરા પાડવામાં ઈ આવશે.

Top 5 Screen video capture for Linux

ભાગ 1: સ્ક્રીન વિડિઓ રેકોર્ડર મહત્વ

ત્યાં સ્ક્રીન વિડિયો મેળવે ઘણા ફાયદા છે અને તે જ કારણોસર તેઓ સિસ્ટમ એક અભિન્ન ભાગ બની અને વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને આ સંદર્ભે કલા પરિણામ રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે સ્થાપિત થયેલ હોવું જોઈએ. તે સ્ક્રીન મેળવે તે શક્ય YouTube અપલોડર્સને કલા પરિણામો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય મેળવવા માટે બનાવવા એ નોંધવું પણ છે. સદનસીબે સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર સોફ્ટવેર કાર્યક્રમો મોટા ભાગના વિના મૂલ્યે હોય છે અને આ જ કારણસર તે વપરાશકર્તા આ કાર્યક્રમો ડાઉનલોડ થાય છે અને પૂરેપૂરી કાર્યક્ષમતાઓ કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના માણવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે એ નોંધવું પણ છે. સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર એકંદર ઘટના વપરાશકર્તા શાંત છે અને શ્રેષ્ઠ પરિણામો કોઈ મુદ્દો અને સમસ્યા વિના મેળવવામાં આવે છે એ હકીકત છે કે આધારિત છે. આ સ્ક્રીન વિડિયો મેળવે પણ પ્રકૃતિ શૈક્ષણિક છે કે સ્ક્રીન મેળવે કરવામાં આવે છે અને વેબ પર અપલોડ કોઇ જોયા વગર અને શ્રેષ્ઠ પરિણામો આ સંદર્ભે મેળવી રહ્યા છે તેની ખાતરી કરવા માટે વપરાય છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

ભાગ 2: શ્રેષ્ઠ સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર વિચાર જ્યાં

તે વપરાશકર્તા ઇન્ટરનેટ સંપૂર્ણપણે શોધી છે અને વપરાશકર્તા અનુભવ પર આધારિત વિડિઓ કેપ્ચર ડાઉનલોડ થાય છે અને વપરાશકર્તા લાંબા ગાળે શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સ્થાપિત ખાતરી કરવી જોઇએ કે એ નોંધવું છે અને શ્રેષ્ઠ સ્થાપિત થઈ ગયેલ છે એકંદર ઘટના વપરાશકર્તાની માગ અને જરૂરીયાતો સાથે વાક્ય છે કે એક છે કે જે ખાતરી કરવા માટે. શ્રેષ્ઠ અને તે પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ નહીં અને સમગ્ર ઘટના શ્રેષ્ઠ તરીકે ગણવામાં આવે છે કે જે કંઈક છે તેની ખાતરી કરવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે આ સંદર્ભે કલા પરિણામ રાજ્ય મેળવવા માટે. વપરાશકર્તા પણ જાણીતા વેબસાઇટ્સ શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. આ સાઇટ્સ સીએનઇટી, Softnic અને downloads.com સમાવેશ થાય છે. આ માત્ર શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવવા માટે વપરાશકર્તા મદદ કરશે પણ તેમને કોઇ જોયા વગર અને વપરાશકર્તા માતાનો જરૂરીયાતો સાથે વાક્ય માં કલા પરિણામો શ્રેષ્ઠ અને રાજ્ય મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

ભાગ 3: Linux માટે ટોચના 5 સ્ક્રીન વિડિઓ કેપ્ચર

બાદ ટોચના પાંચ અને Linux પર રેકોર્ડિંગ એક સમસ્યા બધા નથી અને વપરાશકર્તા પણ શ્રેષ્ઠ અને આ સંદર્ભે કલા પરિણામો રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે કે જે શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમો છે.

1. સ્ક્રિનકાસ્ટ ઓ Matic

★★★★ ☆

http://www.screencast-o-matic.com/

તે એક શ્રેષ્ઠ અને Linux પર રેકોર્ડિંગ બધા એક મુદ્દો નથી તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઇએ કે કલા કાર્યક્રમો રાજ્ય છે. આ કાર્યક્રમ ઉપર જણાવ્યું કરવામાં આવી છે અને વપરાશકર્તા પણ અમને રેકોર્ડિંગ કાર્યક્ષમતા સરળતા અને સંતોષ સાથે કાર્યક્રમ રેકોર્ડ કરવા માટે વપરાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી શકો છો કે URL ની મદદ સાથે વાપરી શકાય છે. તે વપરાશકર્તાઓને શ્રેષ્ઠ લક્ષણો પણ આ બાબતમાં શોધખોળ કરે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધવું જોઇએ છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

2. સરળ સ્ક્રીન રેકોર્ડર

★★★ ☆☆

http://fedora-apps.blogspot.in/2013/12/simple-screen-recorder-is-best-screen.html

આ એપ્લિકેશન પણ વિડીયો સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સરળ phenomenons એક છે કે જે ખાતરી કરે છે અને તે રેકોર્ડિંગ રીઝોલ્યુશન અને વપરાશકર્તા આ શૈલીના એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે તે વિશે હંમેશા ચિંતા છે કે અન્ય સંબંધિત વિચારો માટે આવે છે જ્યારે વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળે છે. તે વપરાશકર્તાઓને પણ સૂચનો કલા પરિણામો રાજ્ય આ સંદર્ભે મેળવવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપર પેસ્ટ URL પર સંપૂર્ણપણે વાંચી શકાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધવું જોઇએ છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

3. XVID કેપ

★★★ ☆☆

http://xvidcap.sourceforge.net/

આ એપ્લિકેશન વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે અને આ સંદર્ભે વપરાશકર્તા માટે પૂરી પાડવામાં આવી છે કે આ નિયંત્રણો કલાના રાજ્ય છે અને વપરાશકર્તા તેને શ્રેષ્ઠ રીતે સમગ્ર એપ્લિકેશન હેન્ડલિંગ વિચાર પરવાનગી આપે છે કે રાશિઓ છે. તે વપરાશકર્તા પણ જો કાર્યક્રમ એ સ્થિર આવૃત્તિ પણ મુશ્કેલી માં Linux વપરાશકર્તા મળી શકે સમયે પ્રથમ કાર્યક્ષમતા ચકાસવા માટે ઉપયોગ થાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધ્યું કરી શકાય છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

4. VNC2SWF

★★ ☆☆☆

http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/

તે શોકવેવ ફ્લેશ પ્લેયર પર આધારિત છે અને તે જ કારણોસર તે પણ વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને કલા કાર્યક્રમ રાજ્યના Linux સ્થાપિત થયેલ છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે નોંધવું જોઇએ છે કે એક કાર્યક્રમ છે અને એક વખત તે કરવામાં આવ્યું છે વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને કલા વિધેય આ સ્થિતિમાં જે શ્રેષ્ઠ રીતે માણવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અન્ય કોઈ કાર્યક્રમ જરૂર છે. તે વપરાશકર્તાઓને અન્ય પાંચ આંકડાના US સ્થાન નિકાસ કરવામાં રેકોર્ડિંગ નહીં તેની ખાતરી કરે છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

5. મારા ડેસ્કટોપ રેકોર્ડ

★★★ ☆☆☆

http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php

તે પણ એક શ્રેષ્ઠ અને વપરાશકર્તા શ્રેષ્ઠ અને જીએનયુ Linux પર સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સંબંધમાં કલા પરિણામ રાજ્ય નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે કે કલા કાર્યક્રમો રાજ્ય છે. તે પણ કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા વિકાસ સાધનો પણ પૂરેપૂરી કાર્યક્ષમતાઓ આનંદ ડાઉનલોડ થાય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે જેનો અર્થ એ થાય મુક્ત અને ઓપન સોર્સ છે એ નોંધવું છે.

Top 5 Screen video capture for Linux

ટોચના